Digitale bibliotheek

Stretching (pre race)

FITNESS MEANS FLEXIBILITY (2011)

FITNESS MEANS FLEXIBILITY (2011)

Your body is an extension of your boat, so maintain it just as you would your hardware and sails. "Technique" from our Sailing World March 2011 issue.

By Dr. Robert S. Bray Jr.

For many, sailing conjures up images of a relaxed sunny afternoon sipping a cocktail while bobbing about on a comfy boat. Racers know a much different picture. High-performance sailing takes place in one of the most physically demanding and challenging environments of any sport. The weather can be punishing, and the challenge is often compounded by fatigue, dehydration, and caloric deprivation on top of muscle exhaustion. Injuries are going to happen, but many are avoidable.

The rougher the seas and the lighter the boat, the more unstable the platform on which a sailor must work. The human body responds to this with a complex set of coordinated responses between the vestibular labyrinth of the inner ear and the core trunk muscles. Proper balance on the boat requires both flexibility and a strong muscle core.

Flexibility does not come easy with age. Too many times I have heard, "Now that I can afford the boat, I'm too stiff to sail it."

Geraadpleegd 12 december 2012
http://www.sailingworld.com/experts/fitness-means-flexibility
Sleutelwoorden: lenigheid, stretching (pre race), fitness

Talent

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.

Geraadpleegd 15 februari 2014:

Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf

K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 

http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePractice(PsychologicalReview).pdf

Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert

GUIDE DE LA POSITION DE RAPPEL EN LASER (2010) Mémoire BEES 2° degré. DAVID FEREY. Directeur de mémoire RICHARD DEMEO.

GUIDE DE LA POSITION DE RAPPEL EN LASER (2010) Mémoire BEES 2° degré. DAVID FEREY. Directeur de mémoire RICHARD DEMEO.

De nombreuses études ont été produites sur le rappel en Laser, nous nous proposons ici de nous appuyer sur ces différentes études afin de produire un guide pratique pour accompagner les nouveaux entraîneurs de ce support ainsi que les pratiquants non encadrés.

Geraadpleegd 8 juni 2012.
http://www.google.be/search?client=safari&rls=en&q=david+ferey+guide&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=3_jVT7_0OI_68QO0pPj5Ag

Sleutelwoorden: Laser, hiking

"MENSELIJKE KENMERKEN: GENEN OF OMGEVING?"(2008).

"MENSELIJKE KENMERKEN: GENEN OF OMGEVING?"(2008).

KOEN DEVRIENDT

Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, KULeuven.

INLEIDING

De vraag of een bepaald kenmerk bepaald wordt door onze omgeving of door onze genen stelt zich in veel dagdagelijkse situaties. Als vader en zoon Merckx allebei goeie renners zijn, is de verklaring dan dat Axel van zijn vader superieure "fietsgenen" overgeërfd heeft of komt dit doordat hij al van klein af aan gestimuleerd werd om veel te fietsen en te trainen? Criminaliteit komt vaker voor in bepaalde families. Betekent dit dat de neiging tot agressie aangeboren is of zijn deze personen slachtoffer van een ongelukkige jeugd? Is homoseksualiteit aangeboren, bepaald door de omgeving of een vrije keuze? Bestaat er zoiets als blauw bloed of hebben verfijnde manieren met opvoeding te maken? In bepaalde families zijn er meerdere vrouwen die borstkanker krijgen op jonge leeftijd. Werden zij allemaal blootgesteld aan gelijkaardige schadelijke invloeden uit hun omgeving of is er een erfelijke factor die hen een grote kans op borstkanker geeft?

Geraadpleegd: 26 februari 2013.
https://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/bestanden/academiejaar-2008-2009/samenvatting-devriendt.doc

SPORTTALENT HERKEND! (2010) SEBASTIAAN PLATVOET, MARIJE ELFERINK- GEMSER & CHRIS VISSCHER

SPORTTALENT HERKEND! (2010) SEBASTIAAN PLATVOET, MARIJE ELFERINK- GEMSER & CHRIS VISSCHER

Door kennis van sport en bewegen en kennis van het kind en zijn ontwikkeling is de docent Sport en Bewegingsonderwijs (SBO) een zeer geschikte professional om sporttalent te herkennen en een rol te spelen in de ontwikkeling van talent. Opmerkelijk is dat de rol van de docent SBO tot op heden meestal niet verder reikt dan het 'opmerken van kinderen die goed kunnen bewegen'. Het SBO heeft in Nederland geen formele rol in het herkennen en ontwikkelen van sporttalent. Terwijl het vak hier uitstekende kansen toe biedt. In dit artikel zal worden beschreven welke mogelijkheden er zijn en welke onderzoeksinitiatieven worden ondernomen om de docent SBO een sterkere rol te geven in het herkennen en ontwikkelen van sporttalent in Nederland.

Geraadpleegd 7 juni 2012.
http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:9862/DS1/

sleutelwoorden: sporttalent, talent

TALENT EN TALENTONTWIKKELING: EEN LITERATUURSTUDIE. (2009) RAF CHRISTIAENSEN E.O.

TALENT EN TALENTONTWIKKELING: EEN LITERATUURSTUDIE. (2009) RAF CHRISTIAENSEN E.O.

Center for Research of Lifelong Learning and Participation, Centre for Research on (corporate) Teaching & Training.

We vangen deze studie aan met een beknopte schets van de maatschappelijke context, waarin zich de voorbije jaren veranderingen hebben voorgedaan en waarin in de toekomst tevens veranderingen zullen plaatsvinden. In een volgend deel onderzoeken we hoe talent naar voren komt in de literatuur. In tijden waarin alles zoveel mogelijk meetbaar moet zijn om efficiëntie te verhogen, dringt zich de vraag op hoe we talent kunnen herkennen en meten. In het derde deel geven we een overzicht van voorhanden zijnde meetmethoden en instrumenten. We sluiten hier af met een overzicht van meetinstrumenten en wat deze juist in kaart brengen. Daar talentontwikkeling het centrale thema is, wordt in de vierde paragraaf halt gehouden bij de concrete aanpak om talent te ontwikkelen binnen een bedrijf. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het leer- en werkklimaat van organisaties aangezien talentontwikkeling steeds plaatsvindt binnen een bepaald leer- en werkklimaat. Door tendensen in de huidige maatschappelijke context is de retentie van medewerkers een hot item geworden binnen talent management. In deze zesde paragraaf worden strategieën ter bevordering van retentie aangehaald en worden tevens resultaten uit het onderzoek van Abrams et al. (2008) besproken. We sluiten dit rapport af door kort het verschil te schetsen tussen competentiemanagement en talentmanagement.

Geraadpleegd 7 juni 2012.
http://talentfactor.nl/wp-content/uploads/2011/09/italento-literatuurstudie-talent-en-talent-ontwikkeling-20091.pdf

sleutelwoorden: talent, competentiemanagement, talentmanagement

TALENT HERKENNING IN HET BEWEGINGSONDERWIJS: WAT ZEGGEN GEBOORTEMAAND EN RIJPING BIJ HET VASTSTELLEN VAN EEN POTENTIEEL SPORTTALENT IN DE LES SPORT EN BEWEGEN? AEMY VISSER & MAYKE LIGTHART, Academie Lichamelijke Opvoeding, Nijmegen, 2010

TALENT HERKENNING IN HET BEWEGINGSONDERWIJS: WAT ZEGGEN GEBOORTEMAAND EN RIJPING BIJ HET VASTSTELLEN VAN EEN POTENTIEEL SPORTTALENT IN DE LES SPORT EN BEWEGEN? AEMY VISSER & MAYKE LIGTHART, Academie Lichamelijke Opvoeding, Nijmegen, 2010

(...) The objective of this study is to discover whether there's a relation between birth month, physical maturity and potential in sports talents, among youth in secondary education. Measuring the physical maturity of the participants can be uses to answer the question whether a child has early, average or late maturity for his biological age.

The birth month of the child is also recorded. Will these two factors have an influence on the identification of potential sports talents in the P.E. program?

Geraadpleegd 7 juni 2012.
http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:9795/DS1/

sleutelwoorden: talent, leeftijd, sporttalent

TALENT RECOGNITION AND DEVELOPMENT – ELABORATING ON A PRINCIPLE MODEL OLEKSANDR KRASILSHCHIKOV, Assoc. Professor, Exercise & Sports Science Programme School of Health Sciences Universiti Sains Malaysia

TALENT RECOGNITION AND DEVELOPMENT – ELABORATING ON A PRINCIPLE MODEL OLEKSANDR KRASILSHCHIKOV, Assoc. Professor, Exercise & Sports Science Programme School of Health Sciences Universiti Sains Malaysia

(...) Purpose of the study was to scrutinize the systems of Talent Identification and Development available worldwide and to suggest the one fitting the sports development scenario of the countries with limited human resources.

Methods of the study included examination and evaluation of the available literature and systems of talent identification and development existing in the world's leading sporting nations.(...)

Geraadpleegd: 7 juni 2012
http://www.internationaljournalofdevelopmentalsportmanagement.com/resources/Alexno1.pdf

sleutelwoorden: talent

TALENTIDENTIFICATIE: EEN GREEP UIT HET HUIDIGE SPORTLANDSCHAP EN EEN AANZET TOT DISCUSSIE (2009) B. De Vos, UGent, Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen

TALENTIDENTIFICATIE: EEN GREEP UIT HET HUIDIGE SPORTLANDSCHAP EN EEN AANZET TOT DISCUSSIE (2009) B. De Vos, UGent, Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen

Talent is een gecompliceerd begrip dat al veel inkt heeft laten vloeien en een pak onderzoekers heeft gefascineerd. Dit artikel wil enkele misverstanden in het gebruik van gerelateerde terminologieën uit de wereld helpen. Verder wordt meer duiding gegeven over talentidentificatie, gebaseerd op cruciale wetenschappelijke basisartikels en enkele recente wetenschappelijke artikels van eigen bodem. Tenslotte willen we meer bekendheid geven aan reeds bestaande acties en tegelijk aanmoedigen tot nadenken over eventuele, noodzakelijke toekomstinitiatieven.

Geraadpleegd 7 juni 2012.

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/090602_UG2_Talentide...

sleutelwoorden: talent

THE MAKING OF AN EXPERT (2007)

THE MAKING OF AN EXPERT (2007)

New research shows that outstanding performance is the product of years of deliberate practice and coaching, not of any innate talent or skill.

K. Anders Ericsson, Michael J. Prietula, and Edward T. Cokely

Alles wat je moet weten over experten en expertise, door de Paus van het specialisme  K. Anders Ericson. Hij schreef inderdaad de 'bijbel': The Road To Excellence: The Acquisition of Expert Performance in the Arts and Sciences, Sports, and Games (1996). http://www.amazon.com/The-Road-Excellence-Acquisition-Performance/dp/0805822321

De definitie van 'expert':

How, then, can you tell when you're dealing with a genuine expert? Real expertise must pass three tests. First, it must lead to performance that is consistently superior to that of the expert's peers. Second, real expertise produces concrete results. Brain surgeons, for example, not only must be skillful with their scalpels but also must have successful outcomes with their patients. A chess player must be able to win matches in tournaments. Finally, true expertise can be replicated and measured in the lab. As the British scientist Lord Kelvin stated, "If you can not measure it, you can not improve it."

Geraadpleegd op 22 juni 2012.
Harvard Business Review, Online Version:
http://141.14.165.6/users/cokely/Ericsson_Preitula_&_Cokely_2007_HBR.pdf

sleutelwoorden: talent, expert, 10.000 uren, self-coaching.

Motivatie

WATERSPORTVERBOND (NEDERLAND): TALENTPLAN 2012-2016.

WATERSPORTVERBOND (NEDERLAND): TALENTPLAN 2012-2016.

Altijd nuttig van eens een kijkje te nemen bij onze (goed) zeilende Noorderburen. Goed leesbaar en knap in elkaar gestoken talentplan, met alle erop en eraan. Is niet alleen een talentplan, maar ook een meerjarenplan.

Verplichte lectuur voor elke trainer (ook in spe). Open publication!

Geraadpleegd 18 juni 2012.
http://www.watersportverbond.nl/Talentplan/default.aspx?sid=7

er bestaat ook een Talentplan Versterkingen 2012-2016, maar dat is juist hetzelfde dan het Talentplan. Is wel een PDF-versie.

Geraadpleegd 18 juni 2012 http://www.watersportverbond.nl/data/documents/Formulieren/Talentplan%20...(def).pdf
 
Sleutelwoorden: talent, planning.

Talent identificatie

TALENT- IDENTIFICATIE: WETENSCHAPPELIJK ONDERSTEUND OF SUBJECTIEVE BEOORDELING? SEPTEMBER 2012.

TALENT- IDENTIFICATIE: WETENSCHAPPELIJK ONDERSTEUND OF SUBJECTIEVE BEOORDELING? SEPTEMBER 2012.

Een beetje literatuur over een alleszins 'hot' onderwerp! Ook de artikelenreeks over de 10.000 uren doornemen.
 
Definities van talent komen allemaal ongeveer op hetzelfde neer:

'Talent is het vermogen om bepaalde vaardigheden tot een uitzonderlijk hoog niveau te ontwikkelen. Het belangrijkste woord in deze definitie is 'ontwikkelen' want talent mag dan wel aangeboren zijn, het moet wel degelijk worden aangeboord.'

Jan Huijbers & Peter Murphy, Totaalcoachen, begeleiden met Action Type® Arko SportMedia BV, 2008, p. 7, ISBN-10 90-5472-029-8, ISBN-13 978-90-5472-029-4

Recensie van het boek: http://www.hrsport.nl/boeken/rec-totaalcoachen

De eenvoudigste (en waarschijnlijk ook de beste?) is de definitie van Rob Sepers: Wat is talent?  Hoofdkenmerken: snellere vooruitgang dan de gemiddelde zeiler/surfer, meer inzet dan de gemiddelde zeiler/surfer. Presentatie Rob Sepers, voorjaar 2005.

Geraadpleegd 10 september 2012
http://www.superbvideoconverter.com/gb/si/?adnm=21227805559&i=s&grid=A&lg=EN&cc=BE&clg=en&c=1&d=1&cid=_91593889&kw=&mn=happytreeflash.com&Network=D&expr=&agid=_9578537584
 

Het opsporen van talent, de talentdetectie, is iets complexer, zeker als het over zeilen gaat. Want:
Het opsporen van talent gaat het best in sporten met discrete (objectieve, meetbare) fysieke en fysiologische vereisten en discrete prestatiecriteria (een richttijd, een afstand). In het zeilen en windsurfen, waar het succes mede wordt bepaald door goed materiaal, bootsnelheid, techniek, tactisch inzicht, strategie en een groot aantal externe omstandigheden is (nog) niet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooraf vast te stellen welke prestatiefactoren in welke fase van de topsportloopbaan een rol van betekenis spelen. Daarbij is het ook onzeker welke objectieve prestatiematen daarbij moeten worden gehanteerd.
Het vermogen om prestaties te voorspellen is daarom veel en veel moeilijker dan in de eerder genoemde sporten met discrete vereisten en prestatiecriteria en tot op heden zelfs onmogelijk. [...]  Het opsporen van talent door middel van wetenschappelijk onderbouwde talentkenmerken of door het bekijken van uitslagenlijsten is een illusie en zal dat wellicht blijven. [...] Van een objectieve vervanger voor het subjectieve oordeel van de coach kan derhalve geen sprake zijn.) Watersportverbond, Nederland, Topzeilen: Talentherkenning en talentontwikkeling in 2005.
 
De tijd staat echter niet stil, en ondertussen zijn heel wat onderzoeken uitgevoerd, ook in Vlaanderen. Beginnen met, zolas het hoort, literatuurstudie:

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie. (2009)

Raf Christiaensen e.o.

Center for Research of Lifelong Learning and Participation, Centre for Research on (corporate) Teaching & Training.

Inleiding:

We vangen deze studie aan met een beknopte schets van de maatschappelijke context, waarin zich de voorbije jaren veranderingen hebben voorgedaan en waarin in de toekomst tevens veranderingen zullen plaatsvinden.

In een volgend deel onderzoeken we hoe talent naar voren komt in de literatuur. In tijden waarin alles zoveel mogelijk meetbaar moet zijn om efficiëntie te verhogen, dringt zich de vraag op hoe we talent kunnen herkennen en meten.

In het derde deel geven we een overzicht van voorhanden zijnde meetmethoden en instrumenten.

We sluiten hier af met een overzicht van meetinstrumenten en wat deze juist in kaart brengen.

Daar talentontwikkeling het centrale thema is, wordt in de vierde paragraaf halt gehouden bij de concrete aanpak om talent te ontwikkelen binnen een bedrijf. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het leer- en werkklimaat van organisaties aangezien talentontwikkeling steeds plaatsvindt binnen een bepaald leer- en werkklimaat.

Door tendensen in de huidige maatschappelijke context is de retentie van medewerkers een hot item geworden binnen talent management. In deze zesde paragraaf worden strategieën ter bevordering van retentie aangehaald en worden tevens resultaten uit het onderzoek van Abrams et al. (2008) besproken. We sluiten dit rapport af door kort het verschil te schetsen tussen competentiemanagement en talentmanagement.

Geraadpleegd 7 juni 2012.
http://talentfactor.nl/wp-content/uploads/2011/09/italento-literatuurstudie-talent-en-talent-ontwikkeling-20091.pdf
 
Een overzicht van het huidige sportlandschap in Vlaanderen:

Talentidentificatie: een greep uit het huidige sport- landschap en een aanzet tot discussie (2009)

B. De Vos, UGent, Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen

Abstract:

Talent is een gecompliceerd begrip dat al veel inkt heeft laten vloeien en een pak onderzoekers heeft gefascineerd. Dit artikel wil enkele misverstanden in het gebruik van gerelateerde terminologieën uit de wereld helpen. Verder wordt meer duiding gegeven over talentidentificatie, gebaseerd op cruciale wetenschappelijke basisartikels en enkele recente wetenschappelijke artikels van eigen bodem. Tenslotte willen we meer bekendheid geven aan reeds bestaande acties en tegelijk aanmoedigen tot nadenken over eventuele, noodzakelijke toekomstinitiatieven.

Geraadpleegd 7 juni 2012.
https://www.sport.vlaanderen/media/1136/090602_ug2_talentidentificatie.pdf
 
In het kader van het Vlaams sportkompas, is ondertussen héél wat studie verricht:, o.a. bij leerlingen van lagere scholen. Wie wetenschap zegt, zegt ook cijfers, tabellen, meten en evalueren.

Onderzoek naar het onderscheidend vermogen van het Vlaams Sport Kompas bij lagere schoolkinderen, in teken van talentdetectie. (2010)

Karen de Clercq en Julie Labath,

Promotor: Prof. Dr. Renaat Philippaerts Copromotor: Prof. Dr. Matthieu Lenoir Begeleider: Lic. Johan Pion

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2009 - 2010

Samenvatting:

De begrippen talentdetectie, talentidentificatie, talentontwikkeling en talentselectie worden in bestaande literatuur vaak door elkaar gehaald. Deze scriptie handelt over de eerste stap in het onderzoek naar talent in de sport, namelijk talentdetectie. Door middel van de testbatterij van het Vlaams Sport Kompas, worden de tien procent beste bewegers gedetecteerd, met de bedoeling begaafde sporters te begeleiden in hun talentontwikkelingsproces. Het ultieme doel is om getalenteerde kinderen kansen te om te evolueren tot topsporters.

Dit werk behandelt drie onderzoeksvragen. Als eerste worden er cut-off scores opgesteld, waardoor goede van minder goede bewegers onderscheiden worden. De fysieke en motorische capaciteiten van een kind worden weergegeven aan de hand van een totaalquotiënt (TQ). De mediaan van al deze totaalquotiënten (ligt tussen 98 en 100,49) werd als cut-off waarde vastgelegd om de populatie in twee groepen te verdelen. Verder werd ook nog de groep van de 10% beste bewegers gedetecteerd (TQ ligt tussen 105,75 en 112,48).

Met de tweede onderzoeksvraag werd nagegaan of er getalenteerde kinderen aanwezig zijn in de basisschool, die eerder nog niet gedetecteerd werden. Één op drie getalenteerde kinderen bleek nog niet aangesloten te zijn bij een sportclub. De doorstroom naar een sportclub is voor deze kinderen interessant, omdat ze hierdoor meer mogelijkheden hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Ook in de groep met de zwakste tien procent bewegers, wordt het aantal gedetecteerde sportbeoefenaars onderzocht. Hieruit kon bevestigd worden dat zeven op tien kinderen nog niet aangesloten zijn bij een sportclub.

Met de laatste onderzoeksvraag gaan we na of het mogelijk is om een verkorte testbatterij op te stellen. Door het testen minder tijdrovend te maken en het benodigde materiaal te reduceren, kan talentdetectie in basisscholen op grotere schaal uitgevoerd worden. De globale testbatterij werd gereduceerd naar twaalf tests, waaronder vier antropometrische, vier fysieke en vier motorische tests.

Geraadpleegd: 10 september 2012.
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/035/RUG01-001459035_2011_0001_AC.pdf
 
Ook in de Topsportscholen is het onderzoek uitgevoerd:

Onderzoek naar het discriminerend vermogen van een morfologische, fysieke en motorische testbatterij, ontwikkeld in kader van talentdetectie en -identificatie, bij leerlingen van de Vlaamse Topsportscholen (2010)

Pieter Van der Meulen & Lies Vermont.

Promotor Prof. Dr. R. Philippaerts, Co-promotor Prof. Dr. M. Lenoir, Begeleider Lic. J. Pion.

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen. Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Opleiding Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2009-2010

(...) Doel van deze studie is het bieden van wetenschappelijke ondersteuning in het zoeken naar talent door het bepalen van de mate waarin morfologische, fysieke of motorisch-coördinatieve tests uit een generieke testbatterij in staat zijn het verschil te maken tussen elite sporters uit een bepaalde sporttak en elite sporters uit andere sporttakken.

Daarvoor werd gebruik gemaakt van de generieke testbatterij ontwikkeld door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van Universiteit Gent in het kader van het Vlaams Sportkompas.

Gedurende drie opeenvolgende schooljaren werden van leerlingen uit alle Vlaamse topsportscholen data verzameld. De morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve tests met het grootste discriminerend effect werden aan de hand van drie stapsgewijze discriminantanalyses geselecteerd om nadien samengevoegd te worden in een globale discriminantanalyse. Uit de resultaten van deze analyses werden canonische correlatie, Wilks‟ lambda, p-waarde, verklaarde variantie en percentage juist- en verkeerdelijk geplaatsten gerapporteerd. Van alle uitgevoerde analyses konden echter enkel binnen de globale analyses voor 12-13 jarige mannelijke gymnasten, 12-13 en 14-15 jarige vrouwelijke gymnasten, 16-17 jarige vrouwelijke atletiekbeoefenaars en 12-13, 14-15 en 16-17 jarige voetballers tests geselecteerd worden die in staat waren een sterk onderscheid te maken tussen elite sporters binnen die sporttak en elite sporters van andere sporttakken.

Er dient echter opgemerkt te worden dat bij verschillende analyses niet het vereiste aantal proefpersonen werd gehaald, waardoor slechts voor een beperkt aantal sporttakken en leeftijdsgroepen kwalitatieve analyses konden worden uitgevoerd. Het verder zetten van de dataverzameling is een must om in de toekomst kwalitatief onderzoek te verzekeren.

Geraadpleegd 10 september 2012.
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/047/RUG01-001459047_2011_0001_AC.pdf
 
Deze beide Master papers geven een goed overzicht van de verschillende bestaande theorieën.
Watersportverbond (Nederland): Talentplan 2012-2016.
Altijd nuttig van eens een kijkje te nemen bij onze (goed) zeilende Noorderburen. Goed leesbaar en knap in elkaar gestoken talentplan, met alle erop en eraan. Is niet alleen een talentplan, maar ook een meerjarenplan.
Verplichte lectuur voor elke trainer (ook in spe). Open publication!

Geraadpleegd 18 juni 2012.
http://www.watersportverbond.nl/Talentplan/default.aspx?sid=7
 
Er bestaat ook een Talentplan Versterkingen 2012-2016, maar dat is juist hetzelfde dan het Talentplan. Is wel een PDF-versie.

Enkele opmerkelijke uitspraken:

Goed opgeleide talenten kunnen uiteindelijk in elke discipline uitgroeien tot medaille winnaars, zonder zich te vroeg gespecialiseerd te hebben in één enkele klasse. (p. 5)

Het watersportverbond Talentplan is een talentopleiding waarin beloften en talenten onder eerlijke omstandigheden, maar met veel competitie, uit kunnen groeien tot topatleten of zeilers voor het leven. (p.6)

Ook het raketmodel Watersportverbond Talentplan is het bekijken meer dan moeite waard. Doen!

Geraadpleegd 18 juni 2012 http://www.watersportverbond.nl/data/documents/Formulieren/Talentplan%20...(def).pdf

Omdat er dikwijls een hele discussie is tussen 'hoe oud' en 'biologische leeftijd', een (voorlopig) afsluitertje
 
Talent herkenning in het bewegingsonderwijs: wat zeggen geboortemaand en rijping bij het vaststellen van een potentieel sporttalent in de les Sport en bewegen?

Aemy visser & mayke ligthart, Academie Lichamelijke Opvoeding, Nijmegen, 2010

Abstract:

(...) The objective of this study is to discover whether there's a relation between birth month, physical maturity and potential in sports talents, among youth in secondary education. Measuring the physical maturity of the participants can be uses to answer the question whether a child has early, average or late maturity for his biological age.

The birth month of the child is also recorded. Will these two factors have an influence on the identification of potential sports talents in the P.E. program?

Geraadpleegd 7 juni 2012.
http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:9795/DS1/

Team

TEAMONTWIKKELING, TUCKMAN:

TEAMONTWIKKELING, TUCKMAN:

Als model voor de omvorming van een groep tot een team, gebruiken we Tuckman's Team Development Program.

Geraadpleegd 15 februari 2014:
http://salvos.org.au/scribe/sites/2020/files/Resources/Transitions/HANDOUT_-_Tuckmans_Team_Development_Model.pdf

https://www.velt.be/sites/files/content/documenten/Samentuinen/2014/groepsdynamica.pdf

sleutelwoorden: team, teamontwikkeling, groepsontwikkeling, Tuckman

Teambuilding

TEAMBUILDING ACTIVITEITEN:

TEAMBUILDING ACTIVITEITEN:

De doelstelling, van de meeste spelen is niet alleen ‘fun' maar ook groepsontwikkeling, teambuilding...
Geraadpleegd 15 februari 2014:

SVS teambuilding activiteiten: http://www.schoolsport.be/page.aspx?ID=175

100 maal creatief met taal: http://www.roeland.be/uploads/documenten/7_publicaties/100_creatief/voor...

spelendatabank Chirojeugd Vlaanderen: http://www.chiro.be/spelendatabank

Scoutpedia, de open source kennisbank voor Scouting waar iedereen kan aan meewerken. Een schat aan spelen en tips: http://nl.scoutwiki.org/

KLJ spelendatabank: http://www.klj.be/Default.aspx?tabid=739&language=nl-BE

Sleutelwoorden: spel, teambuilding, groepsontwikkeling

 

Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING, TUCKMAN:

TEAMONTWIKKELING, TUCKMAN:

Als model voor de omvorming van een groep tot een team, gebruiken we Tuckman's Team Development Program.

Geraadpleegd 15 februari 2014:
http://salvos.org.au/scribe/sites/2020/files/Resources/Transitions/HANDOUT_-_Tuckmans_Team_Development_Model.pdf

https://www.velt.be/sites/files/content/documenten/Samentuinen/2014/groepsdynamica.pdf

sleutelwoorden: team, teamontwikkeling, groepsontwikkeling, Tuckman

Tell-tales

TELLING TALES (2008)

TELLING TALES (2008)

WB-Sails

The telltales make the trimming of the sails and the steering of the boat easier. You shouldn't stick too many telltales on your sails - when sailing, the amount of information streaming in exceeds the capacity of the crew, so keep it as simple as possible. In this article we explain which telltales are essential and sufficient at the same time. We recommend not having more telltales than that. The telltales in the leech should be made of a rather strong nylon strip. Normally your sail maker already installs them. The telltales in the luff should be of woolen yarn glued onto the sail with a colorful sticky-back.

Geraadpleegd 10 april 2013
http://www.wb-sails.fi/Portals/209338/news/95_11_Tellingtales/Tellingtal...

Testen op reglementen

REGELSPEL (2012)

REGELSPEL (2012)

Uli & Wolfi Kinckh

Een schitterend spel met de zeilregels, in ongeveer alle talen, op alle niveaus, van start tot finish. Kortom: de moeite waard om te bekijken en te gebruiken. Of, beter nog, te doen gebruiken door onze wedstrijdzeilers.!

Geraadpleegd: 22 december 2012.
http://game.finckh.net/indexned.htm

sleutelwoorden: reglementen, testen op reglementen.

 

The 4 C's

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

Een goed begin met een citaat van Robert M. Nideffer, een top sport psycholoog:

'Concentration is a critical determinant of performance, and there is no place where errors due to an inappropriate focus of concentration become more immediately apparent than in sport.'
 
Dat concentratie belangrijk is in alle sporten, is een evidentie. Toch even kijken en luisteren naar Nick Faldo, topgolfer, die een schitterende les geeft in concentratie. A must.

Geraadpleegd 24 september 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0gYUBx1wkNc
 
De kwaliteit van de waarneming bepaalt de kwaliteit van de handeling. Een artikel over oogbewegingen bij de start van een zeilwedstrijd.

ANALYSIS THE TRACKING EYE OF ONE EXPERT SAILOR IN A VIRTUAL SIMULATOR. (2012)

Manzanares Serrano, A., Menayo Antúnez, R., Segado Segado, F. Universidad Católica de San Antonio Murcia.

17th annual ECSS Congress Bruges/BEL, July 4-7 2012

Introduction

In a boat race, sailors are constantly receiving information about the environment thanks to the senses. The most determining sense in a sailor and other sports is his sight (Reina, Moreno & Sanz, 2007), since thanks to it, stimuli present in sailing environment are received, determining his response. The approach we have used aims to describing the visual conduct of an expert racer for the minute before the start signal.

Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ecss2006.com/asp/congress/ScPro1AbstractText.asp?MyAbstractID=1108
 
Misschien is een goede visuele waarneming wel een discriminerende factor bij zeilen?

Voor een goede concentratie moet je 'be in the present moment', in het hier en nu, 'mindfulness': leven met aandacht (niet op automatische piloot) voor hier en nu, niet met het verleden (wat we hadden moeten doen) of de toekomst (wat we nog allemaal zouden moeten doen) en begint met het aanvaarden van de situatie hier en nu. Men noemt dat 'loslaten. Een doctorale scriptie over mindfulness en atleten.

Mindfulness and Sport Participation in College Students (2008)

A Senior Honors Thesis

Presented in Fulfillment of the Requirements for Graduation with Distinction in the College of Education and Human Ecology at The Ohio State University

By Sarah Belna

The Ohio State University April 2008

Project Advisor: Dr. Janet Buckworth, Health & Exercise Science

Abstract:

Mindfulness is the increased ability to be aware and attentive to what is happening in the moment. The concept of mindfulness embodies being conscious of the present and not being in an automatic mode. Mindfulness training could have a positive impact on athletic performance, injury prevention, and recovery time in athletes, but differences among mindfulness levels in athletes is currently not well understood. The purpose of this study was to examine levels of mindfulness among athletes versus non athletes as well as examine whether differences in mindfulness exist between individual sport athletes and team sport athletes. Undergraduate student volunteers (n= 398) completed questionnaires to assess mindfulness and sport participation. Data analysis was conducted to determine whether differences in mindfulness exist between athletes and non-athletes and between individual versus team sport athletes. No significant differences in mindfulness were found based on athletic status. A significant difference was found based on gender, however; males in the sample reported higher levels of mindfulness than females. Further research should focus on self identified athlete status compared to researcher identified athlete status. Researchers should continue and look at these paradigms of mindfulness and athlete status to understand the potential for mindfulness-based interventions to enhance recovery and performance among athletes.

Geraadpleegd 24 september 2012;
https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/31924
 
Over 'control & confidence', zowel van lichaam als geest, en over 'the zone', wat ook de 'the flow' wordt genoemd:

Calming The Mind So The Body Can Perform

Robert M. Nideffer, Ph.D.

There's two seconds left in the championship game, your team is behind by one point and you are at the free throw line shooting two shots. You're keenly aware of the situation and you, like everyone else in the sold out arena, know how important these two shots are. You can feel your heart pounding and your legs are a little weak as you bounce the ball and prepare for your first shot.        

Al heeft het niets te maken met zeilen toch zeker het lezen waard.

Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.earnforex.com/forex-e-books/trading-psychology/Calming_The_Mind.pdf
 
Over 'commitment' of betrokkenheid gesproken:

The Sport Commitment Model

Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons & Keeler (1993a)

School of Exercise Science (NSW)

Advanced Psychology - HMSC335

An Introduction

The Sports Commitment Model was designed to examine the reasoning for individuals to continue their participation within certain sports. This model breaks down commitment in sport to five key factors. These factors include level of enjoyment, involvement alternative, personal investment, social constraints and involvement opportunities; all of which exhibit an effect on the individuals commitment to a specific activity.

Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ekospor.com/Sports-Finance/10.pdf

Toewijding

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

Een goed begin met een citaat van Robert M. Nideffer, een top sport psycholoog:

'Concentration is a critical determinant of performance, and there is no place where errors due to an inappropriate focus of concentration become more immediately apparent than in sport.'
 
Dat concentratie belangrijk is in alle sporten, is een evidentie. Toch even kijken en luisteren naar Nick Faldo, topgolfer, die een schitterende les geeft in concentratie. A must.

Geraadpleegd 24 september 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0gYUBx1wkNc
 
De kwaliteit van de waarneming bepaalt de kwaliteit van de handeling. Een artikel over oogbewegingen bij de start van een zeilwedstrijd.

ANALYSIS THE TRACKING EYE OF ONE EXPERT SAILOR IN A VIRTUAL SIMULATOR. (2012)

Manzanares Serrano, A., Menayo Antúnez, R., Segado Segado, F. Universidad Católica de San Antonio Murcia.

17th annual ECSS Congress Bruges/BEL, July 4-7 2012

Introduction

In a boat race, sailors are constantly receiving information about the environment thanks to the senses. The most determining sense in a sailor and other sports is his sight (Reina, Moreno & Sanz, 2007), since thanks to it, stimuli present in sailing environment are received, determining his response. The approach we have used aims to describing the visual conduct of an expert racer for the minute before the start signal.

Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ecss2006.com/asp/congress/ScPro1AbstractText.asp?MyAbstractID=1108
 
Misschien is een goede visuele waarneming wel een discriminerende factor bij zeilen?

Voor een goede concentratie moet je 'be in the present moment', in het hier en nu, 'mindfulness': leven met aandacht (niet op automatische piloot) voor hier en nu, niet met het verleden (wat we hadden moeten doen) of de toekomst (wat we nog allemaal zouden moeten doen) en begint met het aanvaarden van de situatie hier en nu. Men noemt dat 'loslaten. Een doctorale scriptie over mindfulness en atleten.

Mindfulness and Sport Participation in College Students (2008)

A Senior Honors Thesis

Presented in Fulfillment of the Requirements for Graduation with Distinction in the College of Education and Human Ecology at The Ohio State University

By Sarah Belna

The Ohio State University April 2008

Project Advisor: Dr. Janet Buckworth, Health & Exercise Science

Abstract:

Mindfulness is the increased ability to be aware and attentive to what is happening in the moment. The concept of mindfulness embodies being conscious of the present and not being in an automatic mode. Mindfulness training could have a positive impact on athletic performance, injury prevention, and recovery time in athletes, but differences among mindfulness levels in athletes is currently not well understood. The purpose of this study was to examine levels of mindfulness among athletes versus non athletes as well as examine whether differences in mindfulness exist between individual sport athletes and team sport athletes. Undergraduate student volunteers (n= 398) completed questionnaires to assess mindfulness and sport participation. Data analysis was conducted to determine whether differences in mindfulness exist between athletes and non-athletes and between individual versus team sport athletes. No significant differences in mindfulness were found based on athletic status. A significant difference was found based on gender, however; males in the sample reported higher levels of mindfulness than females. Further research should focus on self identified athlete status compared to researcher identified athlete status. Researchers should continue and look at these paradigms of mindfulness and athlete status to understand the potential for mindfulness-based interventions to enhance recovery and performance among athletes.

Geraadpleegd 24 september 2012;
https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/31924
 
Over 'control & confidence', zowel van lichaam als geest, en over 'the zone', wat ook de 'the flow' wordt genoemd:

Calming The Mind So The Body Can Perform

Robert M. Nideffer, Ph.D.

There's two seconds left in the championship game, your team is behind by one point and you are at the free throw line shooting two shots. You're keenly aware of the situation and you, like everyone else in the sold out arena, know how important these two shots are. You can feel your heart pounding and your legs are a little weak as you bounce the ball and prepare for your first shot.        

Al heeft het niets te maken met zeilen toch zeker het lezen waard.

Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.earnforex.com/forex-e-books/trading-psychology/Calming_The_Mind.pdf
 
Over 'commitment' of betrokkenheid gesproken:

The Sport Commitment Model

Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons & Keeler (1993a)

School of Exercise Science (NSW)

Advanced Psychology - HMSC335

An Introduction

The Sports Commitment Model was designed to examine the reasoning for individuals to continue their participation within certain sports. This model breaks down commitment in sport to five key factors. These factors include level of enjoyment, involvement alternative, personal investment, social constraints and involvement opportunities; all of which exhibit an effect on the individuals commitment to a specific activity.

Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ekospor.com/Sports-Finance/10.pdf

Topsport

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III 2013-2016

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III 2013-2016

Verplichte lectuur voor al wie met zeilen als topsport bezig is. Zeilen is een focussport.

De basistekst met achteraan een overzicht van de topsporttakkenlijst  2013-2016, de doelstellingen per sporttak (niet van de poes!), een PP presentatie, en het topsportaktieplan 2013)2016.

Geraadpleegd 26 december 2012.
http://topsportvlaanderen.be/nieuws/focus-professionalisme-wetenschap-en...

sleutelwoorden: topsport, topsportklimaat.

Topsportklimaat

COMPETITIVENESS OF NATIONS IN ELITE SPORT - AN INTERNATIONAL COMPARISON OF ELITE SPORT POLICIES AND CLIMATE (2011-2012)

COMPETITIVENESS OF NATIONS IN ELITE SPORT - AN INTERNATIONAL COMPARISON OF ELITE SPORT POLICIES AND CLIMATE (2011-2012)

Veerle De Bosscher, veerle.de.bosscher@vub.ac.be,  Vrije Universiteit Brussel Maarten van Bottenburg, m.vanbottenburg@uu.nl, Utrecht University 
Simon Shibli, s.shibli@shu.ac.uk - Sheffield Hallam University
Hans Westerbeek, Hans.Westerbeek@vu.edu.au, Vicotria University
Jasper Truyens, jtruyen@vub.ac.be - Vrije Universiteit Brussel

1. Introduction

In 2008 a consortium of researchers completed a study comparing elite sport policies in six nations (Belgium, Canada, Italy, Netherlands, Norway and the United Kingdom). This study started from a theoretical model of which the comparison in six nations was a pilot study to test this model in an empirical environment. This study resulted in a Ph.D (2007) and in a jointly authored book (2008):

Geraadpleegd: 10 december 2012.
http://www.vub.ac.be/SBMA/sites/default/files/file/Docs%20SBMA/SPLISS-II%20study%20(2011-2012),%20research%20proposal.pdf

Sleutelwoorden: topsportklimaat

ELITE SPORT CLIMATE, MEASURMENT TWO (2012)

ELITE SPORT CLIMATE, MEASURMENT TWO (2012)

De Croock, S., De Bosscher, V. Vrije Universiteit Brussel

17th annual ECSS Congress Bruges/BEL, July 4-7 2012

Introduction

Talent, ambition and commitment are the core to success but further investment in elite sports is a must in order to compete in the 'Global Sporting Arms Race'. Without a structured policy at different levels thee is a risk to vanish between the Elite sport countries. Therefore, it's important to evaluate and compare the Elite sport policies. In 2003 the 0-measurement started with the aim to investigate how the elite sport policy in Flanders could be improved in an efficient and effective way. This year the two measurement started.

Geraadpleegd:
https://www.ecss.de/ASP/MOBI/EDSS0Found_CON.asp

Sleutelwoorden: Topsportklimaat

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III 2013-2016

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III 2013-2016

Verplichte lectuur voor al wie met zeilen als topsport bezig is. Zeilen is een focussport.

De basistekst met achteraan een overzicht van de topsporttakkenlijst  2013-2016, de doelstellingen per sporttak (niet van de poes!), een PP presentatie, en het topsportaktieplan 2013)2016.

Geraadpleegd 26 december 2012.
http://topsportvlaanderen.be/nieuws/focus-professionalisme-wetenschap-en...

sleutelwoorden: topsport, topsportklimaat.

WHY THE NETHERLANDS ARE SUCCESSFUL AND BELGIUM IS NOT? - A COMPARISON OF THE ELITE SPORTS CLIMATE (2012)

WHY THE NETHERLANDS ARE SUCCESSFUL AND BELGIUM IS NOT? - A COMPARISON OF THE ELITE SPORTS CLIMATE (2012)

Veerle De Bosscher(*), Maarten van Bottenburg(**), Sylvie Leblicq(*) and Paul De Knop(*)
Vrije Universiteit Brussel(*) and Mulier Institute(**)

Introduction:

Belgium (Flanders32) and the Netherlands are two comparable countries with regard to population33 and wealth. Why is it then, that the Netherlands are more successful in international sports? They got five times more medals than Belgium: from 1980-2000, the Netherlands got 84 medals (of which 25 were gold); Belgium got 22 medals (of which 9 were gold). The market share of the Netherlands is 2,66%, whereas 0,53% for Belgium. The Netherlands seem to have increased their international position a lot, from the 30th (1980) in the medal ranking to the 8th (2000). Belgium decreased from the 24th to the 54th place. Next to their results, the Netherlands also have ten times more athletes on the A-level34 than Flanders: 461 versus 17. All these findings made the Flemish Ministry of Sports decide to compare sports policies of these two countries.

Geraadpleegd 10 december 2012.
http://www.google.be/search?client=safari&rls=en&q=WHY+THE+NETHERLANDS+ARE+SUCCESSFUL+AND+BELGIUM+IS+NOT%3F&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=ax_GUIXUJvDP0AXEx4CwDA

Sleutelwoorden: Topsportklimaat

Topzeiler

DETERMINATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF INTERNATIONAL ELITE SAILORS. (2010)

DETERMINATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF INTERNATIONAL ELITE SAILORS. (2010)

Atilla Pulur

School of Physical Education and Sports, Gazi University, Ankara- Turkey.

E-mail:atillapulur38@gmail.com.Tel: +90 312 202 35 00. Fax: +90 312 212 22 74

Abstract:

This study aimed to determine the physical and physiological profiles of sailors. The study group comprised 36 sportsmen (25 males, 11 females), of 7 nationalities, who took part in the intercollegiate sailing championship in Izmir, Turkey.

The age, body weight, height, skinfold thickness, measurements of breadth and circumference, somatotype, anaerobic power, reaction times, flexibility and respiration parameters of the sailors were measured.

The average age of the female sailors was 22.18±2.09; sport age was 12.45±4.32; sailing age was 9.60±4.50. The average age of the male sailors was 23.4±2.69; sport age was 13.92±3.33; sailing age was 10.92+4.74.

Average body weight of the female sailors was 58.36±6.14 kg and 70.28+5.33 kg for the males.

The height of the female sailors was 165.55±5.77 cm, and that of the male sailors was 176.60±5.79 cm.

The body fat percentage of the female sailors was 17.74±2.30% and that of the male sailors was 8.98±1.83%.

Somatotypes were determined to be endomorphic mesomorph for the female participants and ectomorphic mesomorph for the male participants. In conclusion, when the physical and physiological profiles of the sailors in the present study were compared to those of other sports, similar values were found.

Geraadpleegd: 22 december 2012
http://www.academicjournals.org/AJbM/PDF/pdf2011/18Apr/Pulur.pdf

sleutelwoorden: topzeiler, fysische eigenschappen, fysiologische eigenschappen

Pagina's