Digitale bibliotheek

Deliberate practice

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:
Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.Geraadpleegd 15 februari 2014:
Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf
K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePractice(PsychologicalReview).pdf
Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert
Differentieel motorisch leren

DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

ActionType Academy®: Bennie Douwes & Peter Murphy.
Aan de hand van vooral biomechanische principes zijn bewegingswetenschappers al decennialang op zoek naar het ideale bewegingsverloop van acties. Principes die coaches vervolgens hanteren in de technische vorming van hun sporters. Maar bestaat de ideale techniek wel? We hoeven eigenlijk alleen maar naar de wereldtop in allerlei takken van sport te kijken om die vraag ontkennend te beantwoorden. Wat we zien is een grote variatie in motoriekstijlen waarvan we niet kunnen zeggen dat de ene stijl succesvoller is dan de andere stijl. Ook binnen de bewegingswetenschappen wint deze opvatting geleidelijk aan terrein.
Geraadpleegd 22 november 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/De%20zin%20en%20onzin%20van%20techniektraining.pdf
Sleutelwoorden: Action Type, differentieel motorisch leren, trainingsmethodiek

Doelen stellen (en bereiken)

DOELEN STELLEN EN BEREIKEN

DOELEN STELLEN EN BEREIKEN

Jeroen Meganck, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings­ en Revalidatiewetenschappen, (FaBeR)
Sport draait bij uitstek om het bereiken van doelen: een gouden medaille op het EK, lid worden van het nationale team,... Elke atleet probeert verschillende dingen te bereiken tijdens zijn of haar carrière en zijn of haar leven.
Voor vele atleten en coaches is winnen het enige doel dat telt, en inderdaad is competitie de essentie van topsport. Maar aan de andere kant heeft een eenzijdige focus op winnen vaak ook een negatieve gevolg: het plezier in het sporten op zich gaat verloren. Het is misschien ironisch, maar een te grote nadruk op winnen kan er net voor zorgen dat je verliest!
Voor velen is het stellen van doelen te vanzelfsprekend om er tijd aan te besteden. Weinigen zijn dan ook bewust bezig met voor zichzelf goede doelen te stellen en uit te stippelen hoe ze deze willen bereiken. Toch zijn er vele redenen om dit wel te doen:
Geraadpleegd 16 juni 2012-06-16
http://www.spoc.be/tekst/Doelen%20stellen.pdf
sleutelwoord: doelen stellen (en bereiken)
 

Éenmansboot

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SPINE MOVEMENTS IN HIKING ON SAILING: A PRELIMINARY STUDY (2007)

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SPINE MOVEMENTS IN HIKING ON SAILING: A PRELIMINARY STUDY (2007)

Fábio Sprada de Menezes, Gustavo Ricardo Schütz, Paulo Roberto Cerutti, Letícia Calado Carneiro, Heiliane Brito Fontana, Helio Roesler
Aquatic Biomechanics Research Laboratory, Santa Catarina State University, Florianópolis, Brazil
Abstract:
This study aimed to evaluate sailors' vertebral spine movements and positioning during hiking position. One Laser Class sailor composed the sample. Four 60Hz Peak Motus System® cameras were used. To evaluate some spine angles the following points were chosen: in saggital plane - the neck flexion angle, thoracic kiphosis angle and lumbar lordosis angle; in frontal plane - the lateral inclination angle; in transversal plane - the trunk rotation. Data were analysed through descriptive statistics. The analysis shows great angle variations performed in a 10s hiking execution. It can be observed that the sailor's trunk performs, in the three axes, a sum of movements during the technical gesture. It was demonstrated that hiking is not a static posture and to study this position researchers should not consider trunk as a fixed segment.
Geraadpleegd 8 juni 2012.
Sleutelwoorden: hiking, rug, éénmansboot

Emancipatie

EMPOWERING GIRLS AND WOMAN TROUGH SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY.

EMPOWERING GIRLS AND WOMAN TROUGH SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY.

Girls and women face a disproportionate number of life challenges, which reduce their ability to achieve their full potential. Recent studies show that despite formal guarantees of equality, the overall rate of progress for women, particularly those from the poorest and most marginalized regions of the world has been slow.1 Women and girls continue to encounter inequalities and deprivations in their daily lives, which prevent them from contributing toward both the creation of more equitable societies and sustainable development within their communities and beyond.
Geraadpleegd: 22 december 2012.
http://womenwin.org/files/pdfs/EmpoweringReport.pdf
sleutelwoorden: vrouwen en sport, emancipatie

SPORT AND GENDER. EMPOWERING GIRLS AND WOMAN.

SPORT AND GENDER. EMPOWERING GIRLS AND WOMAN.

Gender equity is a term used to describe both the principle and practice of fair and equitable allocation of resources to, and opportunities for, men and women. Gender equity eliminates discriminatory practices that are barriers to full participation for either gender. The practice of gender equity does not necessarily mean that everyone is treated in an equal, or identical, manner. Identical treatment is unlikely to yield equal opportunities for men and women within existing power structures. Instead, gender equity means changing responses to, and treatment of, men and women to ensure that gender is a neutral factor when accessing resources, rights, and opportunities.
Geraadpleegd: 22 december 2012.
http://www.righttoplay.com/International/our-impact/Documents/Final_Repo...
sleutelwoorden: vrouwen en sport, emancipatie

CULTURE OF MASCULINITY AND MODERN OUTDOOR LIFE

CULTURE OF MASCULINITY AND MODERN OUTDOOR LIFE

Barbara Humberstone and Ben Clayton
in P. Becker and M. Schirp (Eds.) Critical Cultural and modernisation views towards Erlebnispadagogik Burdrich Verlag Germany.
This chapter examines masculinity and outdoor education in society, largely in UK. First the chapter considers the concept of masculinity and examines the ways in which the "sociology of masculinity" has developed, giving explanations for the culture of masculinity in modern society. It discusses research into masculinities in sport and then looks at sport in nature and outdoor education, tracking the ways in which "masculinities" are embedded in modern outdoor life. Nature as contested place, together with the modern "Wild Man" popular movement for men and its call for men to return to their primeval roots are examined.
Geraadpleegsd: 22 december 2012
http://www.uni-marburg.de/fb21/ifsm/aep/downloads/cultdimension07/humber...
sleutelwoorden: vrouwen en sport, emancipatie

Erfelijke aanleg

PSYCHOLOGISCH WELBEVINDEN

PSYCHOLOGISCH WELBEVINDEN

Psychologisch welbevinden staat centraal in motivatie en sportvreugde. Maar:
Waarom vinden sommige mensen het heerlijk om uren door het bos hard te lopen, terwijl 
andere mensen veel liever computeren of tv kijken? Worden deze verschillen tussen mensen bepaald door verschillen in hun omgeving (bijvoorbeeld sportgedrag van je partner, werk, school of opvoeding) of door verschillen in de erfelijke aanleg? Deze vragen vormen de kern van dit proefschrift.
Jantina Harmke Stubbe, The genetics of Exercise Behaviour and Psychological Well-being, Academish Proefschrift, Universiteit Amsterdam, 2006. http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/9835/7104.pdf?sequence=1
Samenvatting in het Nederlands: De erfelijkheid van sportgedrag en psychologisch welbevinden, http://www.tweelingenregister.org/fileadmin/user_upload/publicaties/vers...
Motivatie stoelt op autonomie, competentie en verbondenheid. Deze test bepaalt je psychologisch welbevinden. Of dat van je pupillen.
Vos besoins psychologiques fondamentaux sont-ils satisfaits? http://www.psychomedia.qc.ca/tests/echelle-de-satisfaction-des-besoins-f...
Geraadpleegd 14 februari 2014
Sleutelwoorden: psychologisch welbevinden, erfelijke aanleg, omgevingsinvloeden
 

Erfelijkheid

"MENSELIJKE KENMERKEN: GENEN OF OMGEVING?"(2008).

"MENSELIJKE KENMERKEN: GENEN OF OMGEVING?"(2008).

KOEN DEVRIENDT
Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, KULeuven.
INLEIDING
De vraag of een bepaald kenmerk bepaald wordt door onze omgeving of door onze genen stelt zich in veel dagdagelijkse situaties. Als vader en zoon Merckx allebei goeie renners zijn, is de verklaring dan dat Axel van zijn vader superieure "fietsgenen" overgeërfd heeft of komt dit doordat hij al van klein af aan gestimuleerd werd om veel te fietsen en te trainen? Criminaliteit komt vaker voor in bepaalde families. Betekent dit dat de neiging tot agressie aangeboren is of zijn deze personen slachtoffer van een ongelukkige jeugd? Is homoseksualiteit aangeboren, bepaald door de omgeving of een vrije keuze? Bestaat er zoiets als blauw bloed of hebben verfijnde manieren met opvoeding te maken? In bepaalde families zijn er meerdere vrouwen die borstkanker krijgen op jonge leeftijd. Werden zij allemaal blootgesteld aan gelijkaardige schadelijke invloeden uit hun omgeving of is er een erfelijke factor die hen een grote kans op borstkanker geeft?
Geraadpleegd: 26 februari 2013.
https://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/bestanden/academiejaar-2008-2009/samenvatting-devriendt.doc

Ethisch verantwoord sporten

DIDACTISCHE WERKVORMEN ROND ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN VOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS (2012)

DIDACTISCHE WERKVORMEN ROND ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN VOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS (2012)

DE BOUW J., DE MARTELAER K., STRUYVEN K., HAERENS L. VERBEIREN K. Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
ABSTRACT
Ethisch verantwoord sporten (EVS) krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de sportwereld. Ook in Vlaanderen worden initiatieven genomen om de kwaliteit en begeleiding op het vlak van EVS te verhogen en te optimaliseren.
Deze studie test de effectiviteit van verschillende didactische werkvormen rond ethisch verantwoord sporten in de opleiding/bijscholing van (toekomstige) jeugdsport begeleiders. Dezelfde inhoudelijke thema's worden in twee subgroepen met verschillende lescontexten aan de deelnemers overgebracht.
In de deductieve les krijgen de deelnemers eerst de theorie aangereikt waarna ze hiermee aan de slag gaan met toepassingsoefeningen terwijl ze in de inductieve les gestimuleerd worden om aan de hand van voorbeelden en concrete situaties zelf het theoretisch kader te ontdekken.
De data (n=505) zijn verzameld door een kennistest en een vragenlijst over de ervaren kwaliteit van de les door de deelnemers zelf.
De resultaten tonen aan dat de deductieve benadering betere scores oplevert op de kennistest en dat hier ook de ervaren kwaliteit van de les hoger beoordeeld wordt. Hoe minder voorkennis, hoe sterker het positief effect van de deductieve werkvormen.
Contactadres: katelijne.verbeiren@vub.ac.be
Geraadpleegd: 10 april 2013.
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/120101_VUB12_Didacti...

Expert

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf
K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePra...(PsychologicalReview).pdf
Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert
 

THE MAKING OF AN EXPERT (2007)

THE MAKING OF AN EXPERT (2007)

New research shows that outstanding performance is the product of years of deliberate practice and coaching, not of any innate talent or skill.
K. Anders Ericsson, Michael J. Prietula, and Edward T. Cokely
Alles wat je moet weten over experten en expertise, door de Paus van het specialisme  K. Anders Ericson. Hij schreef inderdaad de 'bijbel': The Road To Excellence: The Acquisition of Expert Performance in the Arts and Sciences, Sports, and Games (1996). http://www.amazon.com/The-Road-Excellence-Acquisition-Performance/dp/080...
De definitie van 'expert':
How, then, can you tell when you're dealing with a genuine expert? Real expertise must pass three tests. First, it must lead to performance that is consistently superior to that of the expert's peers. Second, real expertise produces concrete results. Brain surgeons, for example, not only must be skillful with their scalpels but also must have successful outcomes with their patients. A chess player must be able to win matches in tournaments. Finally, true expertise can be replicated and measured in the lab. As the British scientist Lord Kelvin stated, "If you can not measure it, you can not improve it."
Geraadpleegd op 22 juni 2012.
Harvard Business Review, Online Version:
http://141.14.165.6/users/cokely/Ericsson_Preitula_&_Cokely_2007_HBR.pdf
sleutelwoorden: talent, expert, 10.000 uren, self-coaching.

Familie

SPORTONTWIKKELINGSMODEL COTE:

SPORTONTWIKKELINGSMODEL COTE:

Côté's ‘Development Model of Sport Participation (DMSP)' onderscheidt, na de eerste kennismaking met de sport, eerst twee en later drie wegen van sportparticipatie. 
• Early specialisation: in Vlaanderen loopt die vroege specialisatie, via een programma van en bij de VYF, de Vlaamse Yachting Federatie. 
• Sampling years: voor wie niet onmiddellijk de weg van de specialisatie inslaat, loopt een verdere kennismaking met de sport via een aantal zgn. ‘sampling years'. Lees ook:
Dr. Jean Coté, Dr. Sean Horton, Dany MacDonald, Scott Wilkes, The Benefits of Sampling Sports During Childhood, pp. 6-11. SIRC, winter 2009. http://www.sirc.ca/newsletters/september09/documents/s-1086363.pdf
• Specializing years: na de ‘sampling years', en een paar jaartjes ouder, kan de zeiler een keuze maken tussen zuiver recreatief zeilen, of een groter engagement in de zeilsport.
• Investment years: blijft de keuze van de zeiler gericht op competitie zeilen op hoog niveau, en de vele verplichtingen die dat met zich meebrengt, dan stapt hij in de volgende fase: meer en zwaardere trainingen, buitenlandse wedstrijden.
• Recreational years: zeilers die de recreatieve toer opgaan, geen probleem.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Dr. Jean Coté, Dr. Sean Horton, Dany MacDonald, Scott Wilkes, The Benefits of Sampling Sports During Childhood, pp. 6-11. SIRC, winter 2009. http://www.sirc.ca/newsletters/september09/documents/s-1086363.pdf
Jean Côté, The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport,The Sport Psychologist, 1999, 13, 395-417. http://areas.fmh.utl.pt/~arosado/Repositorio/ficheiros/LONGTERM/Ref6.pdf
Kernwoorden: sportonwikkelingsmodel, Côté, familie
 

Feedback

COACHING PROCESS

COACHING PROCESS

Lesson 8: Types of Feedback and Delivering Feedback.
The essence of the coaching processis to instigate observable changes in behaviour.
Feedback is a crucial element of the coaching process.
Een overzicht, in het Engels,  van wat Coaching en Feedback is en zou moeten zijn. In 27 slides. Is niet typisch voor zeilen, maar is wetenschappelijk goed onderbouwd. Bruikbaar!
Geraadpleegd op 22 juni 2012.
http://www.scribd.com/doc/9633006/NA-Lesson-2-Feedback
Sleutelwoorden: Coaching, feedback.

KAN EN MAG DE COACH OOK ZEGGEN DAT HET NIET GOED IS?

KAN EN MAG DE COACH OOK ZEGGEN DAT HET NIET GOED IS?

Het belang van corrigerende feedback op het rechtvaardigheidsgevoel (en de zelfsturing) van de spelers
MEYLEMANS S., DRS. DE BACKER M., PROF. DR. VANDE BROEK
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings­ en Revalidatiewetenschappen
(FaBeR)
ABSTRACT:
Spelers die zich rechtvaardig behandeld voelen door hun coach, voelen zich sterker verbonden met het team en vertonen meer inzet. Aangezien beide factoren prestatiebepalend zijn binnen sportteams, lijkt het ons aangewezen om te onderzoeken welke coachkarakteristieken dit gevoel van rechtvaardigheid beïnvloeden.
We verwachten dat zowel het communiceren van corrigerende feedback als de mate van transparantie belangrijke predictoren zijn van het rechtvaardigheidsgevoel van spelers in teamsporten. De resultaten tonen aan dat de manier waarop de coach de corrigerende feedback communiceert bepalend is voor het gevoel van rechtvaardigheid. Een coach die ervoor zorgt dat zijn spelers meer inzicht krijgen in zijn beslissingen, komt rechtvaardiger over dan een coach die enkel op de fouten wijst. Verder kunnen we besluiten dat ook transparantie een positieve invloed heeft op het rechtvaardigheidsgevoel van spelers. Coaches kunnen gebaseerd op deze wetenschappelijke inzichten, hun manier van communiceren optimaliseren en zo meer rendement halen uit hun team.
Geraadpleegd 16 juni 2012.
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/120101_KUL12_Kan%20e...
sleutelwoorden: Coaching, feedback.

OMGAAN MET NEGATIEVE FEEDBACK/KRITIEK

OMGAAN MET NEGATIEVE FEEDBACK/KRITIEK

Auteur: DE CUYPER B., redacteur: PUT K. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR).
ABSTRACT
Iedere trainer hanteert een eigen manier van werken om vooropgestelde doelstellingen met zijn atleten/spelers/ploeg te bereiken. Bovendien gelooft ieder van die trainers dat „zijn‟ werkwijze de meeste kansen op succes biedt. Kritiek van spelers, bestuur, ouders, buitenstaanders,... op deze methode komt dan ook hard aan voor de coach. Hij moet daarmee leren omgaan: de negatieve feedback plaatsen en hierop gepast reageren. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven over de wijze waarop de coach met deze negatieve feedback het best kan omgaan, namelijk exploreren, reageren en concluderen.
Geraadpleegd 16 juni 2012.
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/090602_KUL2_Omgaan%2...
sleutelwoorden: coaching, feedback.

Fitness

CORRELATION BETWEEN HEART RATE AND PERFORMANCE DURING OLYMPIC WINDSURFING COMPETITION. (2003)

CORRELATION BETWEEN HEART RATE AND PERFORMANCE DURING OLYMPIC WINDSURFING COMPETITION. (2003)

Chamari K, Moussa-Chamari I, Galy O, Chaouachi M, Koubaa D, Hassen CB, Hue O.
National Centre of Sports Medicine, El Menzah, Tunisia.
Eur J Appl Physiol. 2003 May;89(3-4):387-92. Epub 2003 Apr 1.
Abstract
The aim of this study was to examine the heart rate (HR) response to Olympic windsurfing competition and to check if there was any correlation between racing HR, performance, and the variables measured during laboratory maximal exercise.
Ten elite windsurfers [age: 20.93 (3.46) years; height: 178.10 (6.34) cm; body mass: 66.79 (5.90) kg] performed a laboratory maximal oxygen consumption (.VO(2max)) trial and national windsurf competitions wearing a HR monitor.
One hundred and forty-three individual races were examined. Racing HR was expressed as a percentage of (1) HR(max) (maximal treadmill HR) and (2) HR(reserve) (HR(max)-HR(rest)). The performance (racing classification: RC, which is inversely proportional to performance) was significantly correlated to the racing HR response in both light wind (LW): LW-RC=-0.12(%HR(reserve))+13.03; r=-0.71, r(2)=0.50, p<0.001, and medium wind (MW): MW-RC=-0.11(%HR(reserve))+10.99; r=-0.66, r(2)=0.43, p<0.001.
The results showed similar correlations between performance and %HR(max). Post racing lactate concentration was higher in LW compared to MW [7.14 (0.21) and 5.18 (2.02) mmol.l(-1), respectively]. There was a negative correlation between the highest racing HR (%HR(reserve)) of each athlete and the second ventilatory threshold expressed as a percentage of.VO(2max) (r=-0.71, p<0.05).
To summarize, this study showed that light and medium wind Olympic windsurfing performances are highly dependent on the capacity of the athlete to maintain a high HR for long periods of time. Furthermore, windsurfing is highly dependent on the athlete's physical fitness level as shown by the correlations between racing HRs and laboratory physiological variables.
Geraadpleegd: 22 december 2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12682836
sleutelwoorden: windsurfen, VO2 max, lactaattest, correlatie hartritme-uitslag, fitness

FITNESS MEANS FLEXIBILITY (2011)

FITNESS MEANS FLEXIBILITY (2011)

Your body is an extension of your boat, so maintain it just as you would your hardware and sails. "Technique" from our Sailing World March 2011 issue.
By Dr. Robert S. Bray Jr.
For many, sailing conjures up images of a relaxed sunny afternoon sipping a cocktail while bobbing about on a comfy boat. Racers know a much different picture. High-performance sailing takes place in one of the most physically demanding and challenging environments of any sport. The weather can be punishing, and the challenge is often compounded by fatigue, dehydration, and caloric deprivation on top of muscle exhaustion. Injuries are going to happen, but many are avoidable.
The rougher the seas and the lighter the boat, the more unstable the platform on which a sailor must work. The human body responds to this with a complex set of coordinated responses between the vestibular labyrinth of the inner ear and the core trunk muscles. Proper balance on the boat requires both flexibility and a strong muscle core.
Flexibility does not come easy with age. Too many times I have heard, "Now that I can afford the boat, I'm too stiff to sail it."
Geraadpleegd 12 december 2012
http://www.sailingworld.com/experts/fitness-means-flexibility
Sleutelwoorden: lenigheid, stretching (pre race), fitness

TOP 10 THINGS FOR SAILING FITNESS (2011)

TOP 10 THINGS FOR SAILING FITNESS (2011)

01 Mar 2011
Australian Sailing - December 2010
Fit For Sailing 'Andrew Verdon talks with Laser champion and coach Michael Blackburn about the best techniques for better performance.'
One of the first resources specific to sailing fitness I ever saw was Sail Fitter by Michael Blackburn. This book came out in 1997 when I was heavily involved in the Laser class sailing. We were very lucky at our local club (Middle Harbour Amateurs) to have Michael sailing every week - not only was he an Olympic medallist, but also a sports scientist and PhD. Spending time with Michael and being exposed to his work and training was pivotal in me changing careers, starting my post graduate studies and specialising in sailing related fitness. With Michael about to release the third edition of his work - this time on-line as a downloadable e-book - I thought it would be good to see what updates he is including after another 10 years of gathering knowledge. Here are Michael's top ten things you must do for sailing fitness - the 2011 version:
Geraadpleegd 13 december 2012.
http://www.mysailing.com.au/news/top-10-things-for-sailing-fitness
http://sportstrainingblog.com/sailing/sailing-fitness-10-things-you-must-do
sleutelwoorden: fitness, trainingsfilosofie.

ARE ATHLETES BURNING OUT WITH PASSION? (2011)

ARE ATHLETES BURNING OUT WITH PASSION? (2011)

HENRIK GUSTAFSSON1,2, PETER HASSME´N3, & NATHALIE HASSME´N3
1Swedish Winter Sports Research Centre, Mid Sweden University, Ostersund, Sweden, 2Faculty of Health and Life Sciences,
Karlstad University, Sweden, and 3Department of Psychology, Umea° University, Umea°, Sweden
Abstract
Passion is a strong motivational force towards an activity considered very important, possibly to the extent that the activity forms a part of an individual's identity. Two forms of passion, harmonious and obsessive, are thought to lead to different cognitive and affective responses. Although being passionate about sport appears to be important from a motivational perspective, it possibly also increases the risk for burnout, which is a negative consequence blamed partly on too much training and inadequate recovery. The question voiced in this study is whether harmonious passion and obsessive passion pose equal risks for burnout. Participants were 94 female and 164 male competitive athletes from 21 sports. The results, analysed using partial correlation and multivariate analyses of variance, showed that athletes with an obsessive passion scored higher on a burnout inventory than did harmoniously passionate athletes. Obsessively passionate athletes also scored higher on perceived stress and negative affect, and lower on positive affect. These findings support the assumption that even though the two forms of passion may be an integral part of elite sports, athletes scoring high on obsessive passion may be at greater risk of developing burnout than more harmoniously passionate athletes. Burning bright and burning out can thus be seen as two potential consequences for athletes driven by passion. Athletes and coaches who are aware of this may be better equipped to avoid the potential negative consequences associated with too much stress and too little recovery.
Geraadpleegd 5 februari 2013:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2010.536573
Nederlandse vertaling van de abstract: https://https://www.allesoversport.nl/artikel/obsessieve-passie-vergroot-kans-op-overtraining/

TEST PHYSIQUES, CLE & CER

TEST PHYSIQUES, CLE & CER

Op een spreadsheet, de fysieke testen (en de beoordelingscriteria) bij de CLE (Centre Labéllisé d'Entraînements) en CER (Centres d'Entraînements Régionaux) bij de FFV (zeilfederatie) in Frankrijk. Best bruikbaar.
Geraadpleegd 16 juni 2012.
http://www.voile-bretagne.com/0300/centre.php?type=CLE
sleutelwoorden: fysieke testen.

Fysiologische eigenschappen

DETERMINATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF INTERNATIONAL ELITE SAILORS. (2010)

DETERMINATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF INTERNATIONAL ELITE SAILORS. (2010)

Atilla Pulur
School of Physical Education and Sports, Gazi University, Ankara- Turkey.
E-mail:atillapulur38@gmail.com.Tel: +90 312 202 35 00. Fax: +90 312 212 22 74
Abstract:
This study aimed to determine the physical and physiological profiles of sailors. The study group comprised 36 sportsmen (25 males, 11 females), of 7 nationalities, who took part in the intercollegiate sailing championship in Izmir, Turkey.
The age, body weight, height, skinfold thickness, measurements of breadth and circumference, somatotype, anaerobic power, reaction times, flexibility and respiration parameters of the sailors were measured.
The average age of the female sailors was 22.18±2.09; sport age was 12.45±4.32; sailing age was 9.60±4.50. The average age of the male sailors was 23.4±2.69; sport age was 13.92±3.33; sailing age was 10.92+4.74.
Average body weight of the female sailors was 58.36±6.14 kg and 70.28+5.33 kg for the males.
The height of the female sailors was 165.55±5.77 cm, and that of the male sailors was 176.60±5.79 cm.
The body fat percentage of the female sailors was 17.74±2.30% and that of the male sailors was 8.98±1.83%.
Somatotypes were determined to be endomorphic mesomorph for the female participants and ectomorphic mesomorph for the male participants. In conclusion, when the physical and physiological profiles of the sailors in the present study were compared to those of other sports, similar values were found.
Geraadpleegd: 22 december 2012
http://www.academicjournals.org/AJbM/PDF/pdf2011/18Apr/Pulur.pdf
sleutelwoorden: topzeiler, fysische eigenschappen, fysiologische eigenschappen

Fysische eigenschappen

DETERMINATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF INTERNATIONAL ELITE SAILORS. (2010)

DETERMINATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF INTERNATIONAL ELITE SAILORS. (2010)

Atilla Pulur
School of Physical Education and Sports, Gazi University, Ankara- Turkey.
E-mail:atillapulur38@gmail.com.Tel: +90 312 202 35 00. Fax: +90 312 212 22 74
Abstract:
This study aimed to determine the physical and physiological profiles of sailors. The study group comprised 36 sportsmen (25 males, 11 females), of 7 nationalities, who took part in the intercollegiate sailing championship in Izmir, Turkey.
The age, body weight, height, skinfold thickness, measurements of breadth and circumference, somatotype, anaerobic power, reaction times, flexibility and respiration parameters of the sailors were measured.
The average age of the female sailors was 22.18±2.09; sport age was 12.45±4.32; sailing age was 9.60±4.50. The average age of the male sailors was 23.4±2.69; sport age was 13.92±3.33; sailing age was 10.92+4.74.
Average body weight of the female sailors was 58.36±6.14 kg and 70.28+5.33 kg for the males.
The height of the female sailors was 165.55±5.77 cm, and that of the male sailors was 176.60±5.79 cm.
The body fat percentage of the female sailors was 17.74±2.30% and that of the male sailors was 8.98±1.83%.
Somatotypes were determined to be endomorphic mesomorph for the female participants and ectomorphic mesomorph for the male participants. In conclusion, when the physical and physiological profiles of the sailors in the present study were compared to those of other sports, similar values were found.
Geraadpleegd: 22 december 2012
http://www.academicjournals.org/AJbM/PDF/pdf2011/18Apr/Pulur.pdf
sleutelwoorden: topzeiler, fysische eigenschappen, fysiologische eigenschappen

Gericht trainen

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ:

Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf
K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePra...(PsychologicalReview).pdf
Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert
 

Golfsurf

TRAININGSINHOUD VOOR CLUBTEAMS

TRAININGSINHOUD VOOR CLUBTEAMS

Het geven van een golfsurfles wordt klassiek zoals alle andere gestructureerde sporten opgebouwd met een opwarming, kern en slot. Een opwarming van 10 minuten is aangewezen en is essentieel, het vermindert de kans op blessures. Uit de fiches kies je eerst enkele opwarmingsoefeningen. Om de kern van je training samen te stellen kies je oefeningen uit de andere fiches.
Wanneer er golven staan laat je ze zoveel mogelijk surfen!
Wanneer er geen golven zijn kan men het programma met specifieke oefeningen gaan gebruiken, om de conditie, balans, snelheid, lenigheid, kracht en techniek te trainen.
Index van de trainingsfiches:
1. Algemene toelichting
2. Algemene informatie golfsurfen
2.1. Powerpoint algemene informatie golfsurfen
3. Woordenlijst
4. Manoeuvres technische fiches
5. Manoeuvres in leerstappen
6. Fiches opwarming en cooling down
7. Fiches specifieke oefeningen
8. Training 1 Geen golven + slecht weer
9. Training 2 Geen golven & mooi weer
10. Training 3 wel golven, zoveel mogelijk surfen
11. Training 4 in het zwembad
12. Bronvermelding

Pagina's