Digitale bibliotheek

10 000 uren

ALLES WAT JE AL ALTIJD WILDE WETEN OVER DIE 10.000 UREN TRAINING REGEL

ALLES WAT JE AL ALTIJD WILDE WETEN OVER DIE 10.000 UREN TRAINING REGEL

Alles wat je wilde weten (of misschien zou moeten weten...) over die 10.000 uur die je moet trainen om een ‘expert' te worden.... en dat talent eigenlijk een leuke bijzaak is... Trainen dus!
Ondertussen zijn héél véél ‘mensen' op dezelfde kar gesprongen. Allen om te bewijzen dat talent niet de hoofdzaak is (maar wel een leuke bijzaak?), maar dat gericht trainen, met goede ‘mentoren' en in een positief klimaat essentieel zijn. Maar hadden we dat niet zelf kunnen raden?
De voorvader ADRIAAN DE GROOT (1946), de voorvechters: BENJAMIN BLOOM (1985), K. ANDERS ERICSON, ‘the founder of the 10.000 hours rule' en ‘Road to Excellence'(1996), en de ‘apostelen' MALCOM GLADWELL en ‘Outliers'(2008), DANIEL COYLE en ‘Talent Code'(2009).
Een ideale kennismaking en goede samenvatting vind je in het artikel ‘THE MAKING OF AN EXPERT, BY K. ANDERS ERICSSON, MICHAEL J. PRIETULA, AND EDWARD T. COKELY. http://141.14.165.6/users/cokely/Ericsson_Preitula_&_Cokely_2007_HBR.pdf
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Voor wie (toch nog) meer wil te weten komen: een chronologisch overzicht:
ADRIAAN DE GROOT, is één van de belangrijkste Nederlandse psychologen, legde met zijn WERK'HET DENKEN VAN DEN SCHAKER' (1946), in de VS vertaald 
op aandringen van de Nobelprijswinnaar HERBERT SIMON als ‘THOUGHT AND CHOICE IN CHESS.'(1965) de basis van de cognitieve revolutie in de psychologie. http://www.amazon.com/Thought-Choice-Chess-Adriann-Degroot/dp/9027979146
Geraadpleegd 27 juni 2012.
DR. BENJAMIN BLOOM, DEVELOPING TALENT IN YOUNG PEOPLE (1985),
‘The results of a survey of one hundred world-famous pianists, Olympic swimmers, tennis players, sculptors, and research mathematicians suggest that talent is not inborn, but instilled by parental values and nurtured by the environment.
http://www.amazon.com/Developing-Talent-Young-People-Benjamin/dp/034531509X
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Een samenvatting van het boek door Bloom himself: http://www.enotalone.com/parenting/25683.html
Geraadpleegd 27 juni 2012.
 
K. ANDERS ERICSON, THE ROAD TO EXCELLENCE THE ACQUISITION OF EXPERT PERFORMANCE IN THE ARTS AND SCIENCES, SPORTS, AND GAMES (1996): http://www.amazon.com/The-Road-Excellence-Acquisition-Performance/dp/080...
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Een goede samenvatting vind je in dit artikel ‘THE MAKING OF AN EXPERT',
K. ANDERS ERICSSON, MICHAEL J. PRIETULA, AND EDWARD T. COKELY.(2007) http://141.14.165.6/users/cokely/Ericsson_Preitula_&_Cokely_2007_HBR.pdf
Geraadpleegd 27 juni 2012.
MALCOLM GLADWELL, OUTLIERS: THE STORY OF SUCCESS' (2008)
http://www.amazon.com/Outliers-Story-Success-Malcolm-Gladwell/dp/0316017922
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Résumé:
In this stunning new book, Malcolm Gladwell takes us on an intellectual journey through the world of "outliers"--the best and the brightest, the most famous and the most successful. He asks the question: what makes high-achievers different?
His answer is that we pay too much attention to what successful people are like, and too little attention to where they are from: that is, their culture, their family, their generation, and the idiosyncratic experiences of their upbringing. Along the way he explains the secrets of software billionaires, what it takes to be a great soccer player, why Asians are good at math, and what made the Beatles the greatest rock band.
eigen home page: http://www.gladwell.com/ met een overzicht van ‘zijn werk.
THE TALENT CODE: GREATNESS ISN'T BORN. IT'S GROWN. HERE'S HOW. BY DANIEL COYLE (2009),
http://www.amazon.com/The-Talent-Code-Greatness-Grown/dp/055380684X
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Résumé: 
A New York Times bestselling author explores cutting-edge brain science to learn where talent comes from, how it grows and how we can make ourselves smarter. 
How does a penniless Russian tennis club with one indoor court create more top 20 women players than the entire United States? How did a small town in rural Italy produce the dozens of painters and sculptors who ignited the Italian Renaissance? Why are so many great soccer players from Brazil? 
Where does talent come from, and how does it grow? 
New research has revealed that myelin, once considered an inert form of insulation for brain cells, may be the holy grail of acquiring skill. Journalist Daniel Coyle spent years investigating talent hotbeds, interviewing world-class practitioners (top soccer players, violinists, fighter, pilots, artists, and bank robbers) and neuroscientists. In clear, accessible language, he presents a solid strategy for skill acquisition in athletics, fine arts, languages, science or math that can be successfully applied through a person 's entire lifespan.(
Coyle heeft ook een zeer volledige blog/homepage http://thetalentcode.com/. 
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Dat je door gericht veel te trainen, en zo (eventueel) aan 10.000 uren komt, daar kan iedereen wel inkomen. Maar we weten allemaal dat we allen gelijk zijn, maar sommigen ‘meer gelijk' zijn dan anderen. Even r aan herinneren dat:
Het opsporen van talent gaat het best in sporten met discrete (objectieve, meetbare) fysieke en fysiologische vereisten en discrete prestatiecriteria (een richttijd, een afstand). In het zeilen en windsurfen, waar het succes mede wordt bepaald door goed materiaal, bootsnelheid, techniek, tactisch inzicht, strategie en een groot aantal externe omstandigheden is (nog) niet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooraf vast te stellen welke prestatiefactoren in welke fase van de topsportloopbaan een rol van betekenis spelen. Daarbij is het ook onzeker welke objectieve prestatiematen daarbij moeten worden gehanteerd.
Het vermogen om prestaties te voorspellen is daarom veel en veel moeilijker dan in de eerder genoemde sporten met discrete vereisten en prestatiecriteria en tot op heden zelfs onmogelijk. [...] Het opsporen van talent door middel van wetenschappelijk onderbouwde talentkenmerken of door het bekijken van uitslagenlijsten is een illusie en zal dat wellicht blijven. [...] Van een objectieve vervanger voor het subjectieve oordeel van de coach kan derhalve geen sprake zijn. Watersportverbond, Nederland, Topzeilen: Talentherkenning en talentontwikkeling in 2005.
Toch een reactie uit de zeilers-wereld waarbij de nadruk ligt op het gericht trainen, en dat op om het even welke drager.
DOES IT TAKE 10,000 HOURS TO BECOME AN EXPERT?
Australian Sailing - Australian Sailing March 2011

Fit For Sailing


ANDREW VERDON looks at the reason why WORLD CHAMPIONS CAN SAIL ANY BOAT.
‘The two words "deliberate" and "practice" are in fact essential, but it is the conditions that surround both of these words that provide the real boost for turning average performers into world class performers. The current infatuation with 10,000 hours is no guarantee of world-class expertise. It needs to be good quality practice of the skill.'
http://www.mysailing.com.au/news/does-it-take-10-000-hours-to-become-an-...
Geraadpleegd 27 juni 2012.
De genetici hebben ook de wapens opgenomen tegen het idee dat je met gericht trainen alleen een topper kan worden.
WHY WE'RE TE BEST, by OLIVER POOLE (2011)
London Evening Stanadard, 05 August 2011. 
Culture, environment and genes are all cited as reasons for sporting success. But it is practice that really makes perfect, reports Oliver Poole.
http://www.standard.co.uk/olympics/olympic-news/why-were-the-best-642991...
Geraadpleegd 27 juni 2012.
sleutelwoord: 10.000 uur.

Aanleg

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ

Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf
K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePra...(PsychologicalReview).pdf
Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert
 

Action-type

COACHEN IS VRAGEN STELLEN

COACHEN IS VRAGEN STELLEN

John Volkers.
Als de trainer door persoonlijke ontwikkeling een supertrainer is geworden en zich met andere dan technische facetten gaat bezighouden, dan wordt hij (of zij) gaandeweg de coach die zich met mentale, psychologische, tactische en communicatieve aspecten van de sport gaat bezighouden. Er ligt een wereld van verschil tussen trainer zijn en coach wezen. Er zijn evenwel factoren om je persoonlijke ontwikkeling tot coach snel te bevorderen.
Coach nr.4, pp. 14-15.
Geraadpleegd op 22 juni 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/Masterclass_deel04.pdf
Sleutelwoorden: Coaching, Action-type.

DE COACH ALS COMMUNICATOR

DE COACH ALS COMMUNICATOR

John Volkers.
De goede coach hoort, volgens de methode-Murphy, naast al zijn andere vaardigheden vooral thuis te zijn in de mentale processen. Je beïnvloedt die door te communiceren en daarmee treedt de coach in de rol van communicator, eigenlijk zijn voornaamste rol in het sportleven.
Coach nr. 5, pp. 16-17.
Geraadpleegd op 22 juni 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/Masterclass_deel05.pdf
Sleutelwoorden: Coaching, Action-type.
DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

ActionType Academy®: Bennie Douwes & Peter Murphy.
Aan de hand van vooral biomechanische principes zijn bewegingswetenschappers al decennialang op zoek naar het ideale bewegingsverloop van acties. Principes die coaches vervolgens hanteren in de technische vorming van hun sporters. Maar bestaat de ideale techniek wel? We hoeven eigenlijk alleen maar naar de wereldtop in allerlei takken van sport te kijken om die vraag ontkennend te beantwoorden. Wat we zien is een grote variatie in motoriekstijlen waarvan we niet kunnen zeggen dat de ene stijl succesvoller is dan de andere stijl. Ook binnen de bewegingswetenschappen wint deze opvatting geleidelijk aan terrein.
Geraadpleegd 22 november 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/De%20zin%20en%20onzin%20van%20tec...
Sleutelwoorden: Action Type, differentieel motorisch leren, trainingsmethodiek

Aerodynamica

Telling Tales (2008)

Telling Tales (2008)

WB-Sails
The telltales make the trimming of the sails and the steering of the boat easier. You shouldn't stick too many telltales on your sails - when sailing, the amount of information streaming in exceeds the capacity of the crew, so keep it as simple as possible. In this article we explain which telltales are essential and sufficient at the same time. We recommend not having more telltales than that. The telltales in the leech should be made of a rather strong nylon strip. Normally your sail maker already installs them. The telltales in the luff should be of woolen yarn glued onto the sail with a colorful sticky-back.
Geraadpleegd 10 april 2013
Link

WB-SAILS: ARTICLES ABOUT AERODYNAMICS. (2008)

WB-SAILS: ARTICLES ABOUT AERODYNAMICS. (2008)

Aerodynamica 'visualiseren' is en niet eenvoudig. Om daarbij een beetje te helpen: een reeks artikels over  aerodynamica, schitterend uitgelegd en al even schitterend geïllustreerd. Vollediger kan moeilijk.
Sail aerodynamics owes their heritage to airplanes, in good and bad. Much of the earlier work on sail aerodynamics is based on knowledge derived from the aircraft industry. The sailboat is so different from the airplane, however, that many assumptions turn out to be if not erroneous, at least misleading. Airplanes have long and smooth, only slightly cambered, thick wings. They are designed for specific speeds and operational conditions. Sails, on the other hand, are often of lower aspect ratio, highly cambered, thin and twisted, and have to operate in a variety of conditions and wind speeds in a turbulent layer of air above the sea surface. For the underwater hull & fins, lessons learned from airplanes are more valid than for sails.
Geraadpleegd 10 april 2013-04-10

http://www.wb-sails.fi/Portals/209338/news/index.html

Aëroob uithoudingsvermogen

ASSESSMENT OF ENERGY DEMAND IN LASER SAILING: INFLUENCES OF EXERCISE DURATION AND PERFORMANCE LEVEL.(2007)

ASSESSMENT OF ENERGY DEMAND IN LASER SAILING: INFLUENCES OF EXERCISE DURATION AND PERFORMANCE LEVEL.(2007)

Castagna OBrisswalter J.
Eur J Appl Physiol. 2007 Jan;99(2):95-101. Epub 2006 Dec 5
IMNSSA, BP 610, 83800, Toulon Armées, France. olivier.castagna@wanadoo.fr
Abstract
In this study we analyzed the influence of both exercise duration and skill level on energy demand in Laser sailing. Twenty-three subjects volunteered for this study. The population is divided into two groups according to their skill level: 13 high (HS) and 10 low (LS). Every subject performed a 30 min upwind sailing test, with a tacking every 2 min. Heart rate (HR), gas exchange and respiratory parameters were analyzed throughout the trial, and measured blood lactate concentration ([La(bl)] at rest and immediately after the exercise completion. Three, 4 min intervals were selected for analysis: 6-10 min (T10), 16-20 min (T20) and 26-30 min (T30). In contrast to previous studies, we found significantly progressive aerobic energy metabolism with sailing duration in the HS group (T10 = 45%; T20 = 61%; T30 = 68% VO2max, P < 0.05), whereas this demand remained stable, and significantly lower in LS group (T10 = 45%; T20 = 52%; T30 = 51% VO2max, P < 0.05). This study shows that aerobic demand is significantly more important in LS than in HS subjects after 30 min regatta, and could be an important factor in Laser regatta performance. We need further studies to confirm and explain this difference.
PMID: 17146694 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Geraadpleegd 12 december 2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17146694
sleutelwoorden: Laser, aëroob uithoudingsvermogen.

Ambitie

SPORTOUDERS, EEN ZEGEN EN EEN VLOEK?

SPORTOUDERS, EEN ZEGEN EN EEN VLOEK?
Sportouders, de ouders van onze pupillen dus, zijn onmisbaar bij de sportieve ontwikkeling van hun kinderen. Alleen projecteren ze al te vaak hun dromen en ambities op hun ‘getalenteerde' kinderen.

Volgt een bloemlezing van tips en triks,bij het omgaan met sportouders...
Alvast beginnen met een absolute topper, een brief die elke ‘zeilende' ouder mag/moet gelezen hebben!
An open Letter to Ever "Sailing" Parent in the World, Wayne Goldsmith, http://media.wix.com/ugd/ede10a_5a0aacddc7818a768b9252486fe17de0.pdf

Vervolgens 
Whose Game Is It, Anyway? A Guide to Helping Your Child Get the Most from Sports, Organized by Age and Stage, Richard D. Ginsburg; Stephen Durant; Amy Baltzell. 
http://www.smacrugby.com/coaches/Whose%20Game%20Is%20It.pdf

Opvoedingsondersteuning uit eigen land:
‘Ouders en jeugdsport: geen kinderspel.
Opvoedingsondersteuning voor ouders in jeugdsportclubs.'
Onderzoekers: Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge (promotor). in opdracht van: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Hogeschool-Universiteit Brussel
Huart Hamoirlaan 136 • 1030 Brussel 
www.hig.bekenniscentrum.gezin@hig.be
 02/240 68 40
Ook Klasse, het tijdschrift van Onderwijs dat gratis wordt verdeeld in alle scholen, heeft daar véél aandacht aan gewijd: Welke sportouder ben jij?
http://www.klasse.be/ouders/21898/welke-sportouder-ben-jij-2/#.UwDhs_l5NqU
http://www.klasse.be/leraren/7570/#.UnuwbeBwTGQ
http://www.klasse.be/archief/15-000-posters-tegen-agressieve-sportouders/

En tenslotte, een topsporter aan het woord: 
Sebastien Godefroid: Mentale Begeleiding. Te lezen op de digitale bib van de VYF.
Geraadpleegd 14 februari 2014.
Sleutelwoorden: sportouder, sportieve ouder, begeleiding van sportouders, zeilende ouders, ambitie, opvoedingsondersteuning

Anaerobe weerstand

OXYGEN UPTAKE KINETICS AS A DETERMINANT OF SPORTS PERFORMANCE (2007)

OXYGEN UPTAKE KINETICS AS A DETERMINANT OF SPORTS PERFORMANCE (2007)

MARK BURNLEY & ANDREW M. JONES, Department of Sport and Exercise Science, University of Wales, Aberystwyth, UK and School of Sport and Health Sciences, University of Exeter, Exeter, UK
European Journal of Sport Science, June 2007; 7(2): 63-79. Original article.
Abstract
It is well known that physiological variables such as maximal oxygen uptake (VO2max), exercise economy, the lactate threshold, and critical power are highly correlated with endurance exercise performance. In this review, we explore the basis for these relationships by explaining the influence of these ''traditional'' variables on the dynamic profiles of the V̇O2 response to exercise of different intensities, and how these differences in VO2 dynamics are related to exercise tolerance and fatigue. The existence of a ''slow component'' of VO2 during exercise above the lactate threshold reduces exercise efficiency and mandates a greater consumption of endogenous fuel stores (chiefly muscle glycogen) for muscle respiration. For higher exercise intensities (above critical power), steady states in blood acid
base status and pulmonary gas exchange are not attainable and VO2 will increase with time until VO2max is reached. Here, we show that it is the interaction of the VO2 slow component, VO2max, and the ''anaerobic capacity'' that determines the exercise tolerance. Essentially, we take the view that an appreciation of the various exercise intensity ''domains'' and their characteristic effects on VO2 dynamics can be helpful in improving our understanding of the determinants of exercise tolerance and the limitations to endurance sports performance. The reciprocal effects of interventions such as training, prior exercise, and manipulations of muscle oxygen availability on aspects of VO2 kinetics and exercise tolerance are consistent with this view.
Geraadpleegd 13 december 2012.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461390701456148
Publication details, including instructions for authors and subscription information:
http://www.tandfonline.com/loi/tejs20
sleutelwoorden: VO2 max,  melkzuur, anaerobe weerstand
 

Antropometrie

ANTHROPOMETRIC PROFILE OF MALE AMATEUR VS PROFESSIONAL FORMULA WINDSURFS COMPETING AT THE 2007 EUROPEAN CHAMPIONSHIP (2010)

ANTHROPOMETRIC PROFILE OF MALE AMATEUR VS PROFESSIONAL FORMULA WINDSURFS COMPETING AT THE 2007 EUROPEAN CHAMPIONSHIP (2010)

by Juan Manuel Cortell-Tormo 1, José Antonio Pérez-Turpin1, Roberto Cejuela-Anta 1, Juan José Chinchilla-Mira 1, Michael J. Marfell-Jones2
Journal of Human Kinetics volume 23 2010, 97-101 97 Section III - Sport, Physical Education & Recreation
This study aimed to describe the current anthropometric profile of Formula Windsurf competitors during the 2007 European Championships and establish a set of reference values useful for future investigations on player selection, talent identification, and training programmed development.
Forty-five male participants (mean age 30±9.77 years; body height 182.04±6.3 cm; body mass 81.67±7.35 kg) were selected for the anthropometric profile, including 15, which the International Windsurf Association had defined as professionals.
The anthropometric pro- files included measurements of skin folds, segment lengths, breadths, and girths. Somatotype measurements were also calculated into the equation.
The male professional windsurfers had larger length, breadth, and girth measure- ments than their amateur counterparts. The three somatotype components showed that both groups were predomi- nantly mesomorphic, but the professionals were more ectomorphic than endomorphic, whereas the amateurs were slightly more endomorphic than ectomorphic.
The descriptive analysis of the anthropometric data provides relevant information concerning the morphological indicators of competitive success in this sporting discipline.
Geraadpleegd 22 december 2012
http://versita.metapress.com/content/m2040l667442603n/fulltext.pdf

Begaafd

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ

Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf
K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePra...(PsychologicalReview).pdf
Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert
 

Begeleiding van sportouders

SPORTOUDERS, EEN ZEGEN EN EEN VLOEK?

SPORTOUDERS, EEN ZEGEN EN EEN VLOEK?

Sportouders, de ouders van onze pupillen dus, zijn onmisbaar bij de sportieve ontwikkeling van hun kinderen. Alleen projecteren ze al te vaak hun dromen en ambities op hun ‘getalenteerde' kinderen.
Volgt een bloemlezing van tips en triks,bij het omgaan met sportouders...
Alvast beginnen met een absolute topper, een brief die elke ‘zeilende' ouder mag/moet gelezen hebben!
An open Letter to Ever "Sailing" Parent in the World, Wayne Goldsmith, http://media.wix.com/ugd/ede10a_5a0aacddc7818a768b9252486fe17de0.pdf
Vervolgens 
Whose Game Is It, Anyway? A Guide to Helping Your Child Get the Most from Sports, Organized by Age and Stage, Richard D. Ginsburg; Stephen Durant; Amy Baltzell. 
http://www.smacrugby.com/coaches/Whose%20Game%20Is%20It.pdf
Opvoedingsondersteuning uit eigen land:
‘Ouders en jeugdsport: geen kinderspel.
Opvoedingsondersteuning voor ouders in jeugdsportclubs.'
Onderzoekers: Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge (promotor). in opdracht van: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Hogeschool-Universiteit Brussel
Huart Hamoirlaan 136 • 1030 Brussel 
www.hig.bekenniscentrum.gezin@hig.be
 02/240 68 40
Ook Klasse, het tijdschrift van Onderwijs dat gratis wordt verdeeld in alle scholen, heeft daar véél aandacht aan gewijd: Welke sportouder ben jij?
http://www.klasse.be/ouders/21898/welke-sportouder-ben-jij-2/#.UwDhs_l5NqU
http://www.klasse.be/leraren/7570/#.UnuwbeBwTGQ
http://www.klasse.be/archief/15-000-posters-tegen-agressieve-sportouders/
En tenslotte, een topsporter aan het woord: 
Sebastien Godefroid: Mentale Begeleiding. Te lezen op de digitale bib van de VYF.
Geraadpleegd 14 februari 2014.
Sleutelwoorden: sportouder, sportieve ouder, begeleiding van sportouders, zeilende ouders, ambitie, opvoedingsondersteuning

Bewegingsanalyse

(TOP)SPORTSPECIFIEKE BEWEGINGSANALYSE: EEN MEERWAARDE VOOR HET TRAININGSPROCES. EN KAN IK ALS TRAINER OOK ZELF AAN DE SLAG? (2009)

(TOP)SPORTSPECIFIEKE BEWEGINGSANALYSE: EEN MEERWAARDE VOOR HET TRAININGSPROCES. EN KAN IK ALS TRAINER OOK ZELF AAN DE SLAG? (2009)

AUTEUR(S): DIRK DE CLERCQ, PHILIPPE MALCOLM
REDACTEUR: BRECHT DE VOS
Universiteit Gent, Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen
ABSTRACT
In dit artikel worden enkele basisbegrippen  van bewegingsanalyse uit de doeken gedaan. We behandelen onder meer de verschillende methodes van de biomechanische bewegingsanalyse. Verder geven we verschillende tips mee over hoe we best te werk gaan bij het verzamelen van onze videodata en wat       de extra waarde van topsportspecifieke bewegingsanalyse kan zijn als ondersteuning van het trainingsproces van een topsporter. Kleine details maken vaak het verschil tussen winst en verlies. In het tweede deel bespreken we hoe u als trainer zelf aan de slag kan. We geven enkele tips mee over bestaande software en hardware en illustreren aan de hand van foto''s enkele van de mogelijkheden.
Geraadpleegd 18 juni 2012-06-18
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/091001_UG3_Topsports...
sleutelwoorden: bewegingsanalyse, biomechanica
 

Biomechanica

(TOP)SPORTSPECIFIEKE BEWEGINGSANALYSE: EEN MEERWAARDE VOOR HET TRAININGSPROCES. EN KAN IK ALS TRAINER OOK ZELF AAN DE SLAG? (2009)

(TOP)SPORTSPECIFIEKE BEWEGINGSANALYSE: EEN MEERWAARDE VOOR HET TRAININGSPROCES. EN KAN IK ALS TRAINER OOK ZELF AAN DE SLAG? (2009)

AUTEUR(S): DIRK DE CLERCQ, PHILIPPE MALCOLM
REDACTEUR: BRECHT DE VOS
Universiteit Gent, Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen
ABSTRACT
In dit artikel worden enkele basisbegrippen  van bewegingsanalyse uit de doeken gedaan. We behandelen onder meer de verschillende methodes van de biomechanische bewegingsanalyse. Verder geven we verschillende tips mee over hoe we best te werk gaan bij het verzamelen van onze videodata en wat       de extra waarde van topsportspecifieke bewegingsanalyse kan zijn als ondersteuning van het trainingsproces van een topsporter. Kleine details maken vaak het verschil tussen winst en verlies. In het tweede deel bespreken we hoe u als trainer zelf aan de slag kan. We geven enkele tips mee over bestaande software en hardware en illustreren aan de hand van foto''s enkele van de mogelijkheden.
Geraadpleegd 18 juni 2012-06-18
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/091001_UG3_Topsports...
sleutelwoorden: bewegingsanalyse, biomechanica
 

Boeien ronden

Rulemaster (2012)

Rulemaster (2012)

Copyright © Ross Learning Media 2012
use the calculator to check our estimate of sailing time to the mark from the zone.
Bereken de tijd die je in de '3 bootlengte cirkel' rond de boei doorbrengt. Leuk om te weten. Misschien ook goed om weten, maar moeilijk op het water mee te nemen.
Geraadpleegd: 22 december 2012.
http://www.rulesmaster.com/pages/TimeToTheMarkCalculator
sleutelwoorden: reglementen, boeien ronden

Burn-out

ARE ATHLETES BURNING OUT WITH PASSION? (2011)

ARE ATHLETES BURNING OUT WITH PASSION? (2011)

HENRIK GUSTAFSSON1,2, PETER HASSME´N3, & NATHALIE HASSME´N3
1Swedish Winter Sports Research Centre, Mid Sweden University, Ostersund, Sweden, 2Faculty of Health and Life Sciences,
Karlstad University, Sweden, and 3Department of Psychology, Umea° University, Umea°, Sweden
Abstract
Passion is a strong motivational force towards an activity considered very important, possibly to the extent that the activity forms a part of an individual's identity. Two forms of passion, harmonious and obsessive, are thought to lead to different cognitive and affective responses. Although being passionate about sport appears to be important from a motivational perspective, it possibly also increases the risk for burnout, which is a negative consequence blamed partly on too much training and inadequate recovery. The question voiced in this study is whether harmonious passion and obsessive passion pose equal risks for burnout. Participants were 94 female and 164 male competitive athletes from 21 sports. The results, analysed using partial correlation and multivariate analyses of variance, showed that athletes with an obsessive passion scored higher on a burnout inventory than did harmoniously passionate athletes. Obsessively passionate athletes also scored higher on perceived stress and negative affect, and lower on positive affect. These findings support the assumption that even though the two forms of passion may be an integral part of elite sports, athletes scoring high on obsessive passion may be at greater risk of developing burnout than more harmoniously passionate athletes. Burning bright and burning out can thus be seen as two potential consequences for athletes driven by passion. Athletes and coaches who are aware of this may be better equipped to avoid the potential negative consequences associated with too much stress and too little recovery.
Geraadpleegd 5 februari 2013:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2010.536573
Nederlandse vertaling van de abstract:  https://https://www.allesoversport.nl/artikel/obsessieve-passie-vergroot-kans-op-overtraining/  geraadpleegd 5 februari 2013.

Catamaran

ORIGAMI: HOE PLOOI JE EEN BOOTJE OF EEN CATAMARAN IN PAPIER.

ORIGAMI: HOE PLOOI JE EEN BOOTJE OF EEN CATAMARAN IN PAPIER.

Een leuke bezigheid op kantoor, bij de tandarts of tijdens een regenachtige of windloze dag!
paper sailboat turtorial
http://www.youtube.com/watch?v=-2L1-ds4h5Q&feature=related (22/12/2012)
How to Fold a Paper Catamaran
http://origami-kids.com)
+ 50 models of paper airplanes and boats.
http://www.youtube.com/watch?v=DKidqSinDXU (22/12/2012)
sleutelwoorden: catamaran, zeilboot, origami
 

Competentiemanagement

TALENT EN TALENTONTWIKKELING: EEN LITERATUURSTUDIE. (2009) RAF CHRISTIAENSEN E.O.

TALENT EN TALENTONTWIKKELING: EEN LITERATUURSTUDIE. (2009) RAF CHRISTIAENSEN E.O.

Center for Research of Lifelong Learning and Participation, Centre for Research on (corporate) Teaching & Training.
We vangen deze studie aan met een beknopte schets van de maatschappelijke context, waarin zich de voorbije jaren veranderingen hebben voorgedaan en waarin in de toekomst tevens veranderingen zullen plaatsvinden. In een volgend deel onderzoeken we hoe talent naar voren komt in de literatuur. In tijden waarin alles zoveel mogelijk meetbaar moet zijn om efficiëntie te verhogen, dringt zich de vraag op hoe we talent kunnen herkennen en meten. In het derde deel geven we een overzicht van voorhanden zijnde meetmethoden en instrumenten. We sluiten hier af met een overzicht van meetinstrumenten en wat deze juist in kaart brengen. Daar talentontwikkeling het centrale thema is, wordt in de vierde paragraaf halt gehouden bij de concrete aanpak om talent te ontwikkelen binnen een bedrijf. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het leer- en werkklimaat van organisaties aangezien talentontwikkeling steeds plaatsvindt binnen een bepaald leer- en werkklimaat. Door tendensen in de huidige maatschappelijke context is de retentie van medewerkers een hot item geworden binnen talent management. In deze zesde paragraaf worden strategieën ter bevordering van retentie aangehaald en worden tevens resultaten uit het onderzoek van Abrams et al. (2008) besproken. We sluiten dit rapport af door kort het verschil te schetsen tussen competentiemanagement en talentmanagement.
Geraadpleegd 7 juni 2012.
http://talentfactor.nl/wp-content/uploads/2011/09/italento-literatuurstudie-talent-en-talent-ontwikkeling-20091.pdf
sleutelwoorden: talent, competentiemanagement, talentmanagement
 

Competitie

BASIC NEED SATISFACTION AND MOTIVATION IN SPORT (2008)

BASIC NEED SATISFACTION AND MOTIVATION IN SPORT (2008)

NICOLAS GILLET², ELISABETH ROSNET³
²Laboratoire de Psychologie Appliquée UFR STAPS Université de Reims Champagne-Ardenne, ³Laboratoire de Psychologie Appliquée Université de Reims Champagne-Ardenne
ABSTRACT
The purpose of investigation was to examine the relationships between competitive and recreational sport structures, gender, individual and team sports, level of competition, sport motivation and athletes' perceptions of autonomy, competence and relatedness in order to enhance our knowledge of the motivational processes in sport. Two hundred and eighty-eight athletes completed the French version of the Sport Motivation Scale and the Basic Psychological Needs in Sport Scale.
Results revealed that female athletes felt less competent and demonstrated less external regulation than males, while exhibiting more intrinsic motivation than this group.
In addition, they showed that recreational athletes felt more autonomous and had fewer scores on external regulation than competitive athletes. Differences in the levels of competition also emerged.
Specifically, athletes at the district level displayed less intrinsic motivation and less external regulation than athletes at the regional level. District level athletes also exhibited less intrinsic motivation, less introjected regulation, and less external regulation than national level athletes.
Results are discussed in light of self-determination theory and past studies conducted in the sport context. Several directions for future research are also offered.
Geraadpleegd: 25 februari 2013.
http://www.athleticinsight.com/Vol10Iss3/BasicNeed.htm#
 

Concentratie

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

Een goed begin met een citaat van Robert M. Nideffer, een top sport psycholoog:
'Concentration is a critical determinant of performance, and there is no place where errors due to an inappropriate focus of concentration become more immediately apparent than in sport.'
 
Dat concentratie belangrijk is in alle sporten, is een evidentie. Toch even kijken en luisteren naar Nick Faldo, topgolfer, die een schitterende les geeft in concentratie. A must.
Geraadpleegd 24 september 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0gYUBx1wkNc
 
De kwaliteit van de waarneming bepaalt de kwaliteit van de handeling. Een artikel over oogbewegingen bij de start van een zeilwedstrijd.
ANALYSIS THE TRACKING EYE OF ONE EXPERT SAILOR IN A VIRTUAL SIMULATOR. (2012)
Manzanares Serrano, A., Menayo Antúnez, R., Segado Segado, F. Universidad Católica de San Antonio Murcia.
17th annual ECSS Congress Bruges/BEL, July 4-7 2012
Introduction
In a boat race, sailors are constantly receiving information about the environment thanks to the senses. The most determining sense in a sailor and other sports is his sight (Reina, Moreno & Sanz, 2007), since thanks to it, stimuli present in sailing environment are received, determining his response. The approach we have used aims to describing the visual conduct of an expert racer for the minute before the start signal.
Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ecss2006.com/asp/congress/ScPro1AbstractText.asp?MyAbstractID=1108
 
Misschien is een goede visuele waarneming wel een discriminerende factor bij zeilen?
Voor een goede concentratie moet je 'be in the present moment', in het hier en nu, 'mindfulness': leven met aandacht (niet op automatische piloot) voor hier en nu, niet met het verleden (wat we hadden moeten doen) of de toekomst (wat we nog allemaal zouden moeten doen) en begint met het aanvaarden van de situatie hier en nu. Men noemt dat 'loslaten. Een doctorale scriptie over mindfulness en atleten.
Mindfulness and Sport Participation in College Students (2008)
A Senior Honors Thesis
Presented in Fulfillment of the Requirements for Graduation with Distinction in the College of Education and Human Ecology at The Ohio State University
By Sarah Belna
The Ohio State University April 2008
Project Advisor: Dr. Janet Buckworth, Health & Exercise Science
Abstract:
Mindfulness is the increased ability to be aware and attentive to what is happening in the moment. The concept of mindfulness embodies being conscious of the present and not being in an automatic mode. Mindfulness training could have a positive impact on athletic performance, injury prevention, and recovery time in athletes, but differences among mindfulness levels in athletes is currently not well understood. The purpose of this study was to examine levels of mindfulness among athletes versus non athletes as well as examine whether differences in mindfulness exist between individual sport athletes and team sport athletes. Undergraduate student volunteers (n= 398) completed questionnaires to assess mindfulness and sport participation. Data analysis was conducted to determine whether differences in mindfulness exist between athletes and non-athletes and between individual versus team sport athletes. No significant differences in mindfulness were found based on athletic status. A significant difference was found based on gender, however; males in the sample reported higher levels of mindfulness than females. Further research should focus on self identified athlete status compared to researcher identified athlete status. Researchers should continue and look at these paradigms of mindfulness and athlete status to understand the potential for mindfulness-based interventions to enhance recovery and performance among athletes.
Geraadpleegd 24 september 2012;
https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/31924
 
Over 'control & confidence', zowel van lichaam als geest, en over 'the zone', wat ook de 'the flow' wordt genoemd:
Calming The Mind So The Body Can Perform
Robert M. Nideffer, Ph.D.
There's two seconds left in the championship game, your team is behind by one point and you are at the free throw line shooting two shots. You're keenly aware of the situation and you, like everyone else in the sold out arena, know how important these two shots are. You can feel your heart pounding and your legs are a little weak as you bounce the ball and prepare for your first shot.        
Al heeft het niets te maken met zeilen toch zeker het lezen waard.
Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.earnforex.com/forex-e-books/trading-psychology/Calming_The_Mind.pdf
 
Over 'commitment' of betrokkenheid gesproken:
The Sport Commitment Model
Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons & Keeler (1993a)
School of Exercise Science (NSW)
Advanced Psychology - HMSC335
An Introduction
The Sports Commitment Model was designed to examine the reasoning for individuals to continue their participation within certain sports. This model breaks down commitment in sport to five key factors. These factors include level of enjoyment, involvement alternative, personal investment, social constraints and involvement opportunities; all of which exhibit an effect on the individuals commitment to a specific activity.
Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ekospor.com/Sports-Finance/10.pdf
 

Controle

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

THE 4 C'S: CONCENTRATION, CONFIDENCE, CONTROL & COMMITMENT.

Een goed begin met een citaat van Robert M. Nideffer, een top sport psycholoog:
'Concentration is a critical determinant of performance, and there is no place where errors due to an inappropriate focus of concentration become more immediately apparent than in sport.'
 
Dat concentratie belangrijk is in alle sporten, is een evidentie. Toch even kijken en luisteren naar Nick Faldo, topgolfer, die een schitterende les geeft in concentratie. A must.
Geraadpleegd 24 september 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0gYUBx1wkNc
 
De kwaliteit van de waarneming bepaalt de kwaliteit van de handeling. Een artikel over oogbewegingen bij de start van een zeilwedstrijd.
ANALYSIS THE TRACKING EYE OF ONE EXPERT SAILOR IN A VIRTUAL SIMULATOR. (2012)
Manzanares Serrano, A., Menayo Antúnez, R., Segado Segado, F. Universidad Católica de San Antonio Murcia.
17th annual ECSS Congress Bruges/BEL, July 4-7 2012
Introduction
In a boat race, sailors are constantly receiving information about the environment thanks to the senses. The most determining sense in a sailor and other sports is his sight (Reina, Moreno & Sanz, 2007), since thanks to it, stimuli present in sailing environment are received, determining his response. The approach we have used aims to describing the visual conduct of an expert racer for the minute before the start signal.
Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ecss2006.com/asp/congress/ScPro1AbstractText.asp?MyAbstractID=1108
 
Misschien is een goede visuele waarneming wel een discriminerende factor bij zeilen?
Voor een goede concentratie moet je 'be in the present moment', in het hier en nu, 'mindfulness': leven met aandacht (niet op automatische piloot) voor hier en nu, niet met het verleden (wat we hadden moeten doen) of de toekomst (wat we nog allemaal zouden moeten doen) en begint met het aanvaarden van de situatie hier en nu. Men noemt dat 'loslaten. Een doctorale scriptie over mindfulness en atleten.
Mindfulness and Sport Participation in College Students (2008)
A Senior Honors Thesis
Presented in Fulfillment of the Requirements for Graduation with Distinction in the College of Education and Human Ecology at The Ohio State University
By Sarah Belna
The Ohio State University April 2008
Project Advisor: Dr. Janet Buckworth, Health & Exercise Science
Abstract:
Mindfulness is the increased ability to be aware and attentive to what is happening in the moment. The concept of mindfulness embodies being conscious of the present and not being in an automatic mode. Mindfulness training could have a positive impact on athletic performance, injury prevention, and recovery time in athletes, but differences among mindfulness levels in athletes is currently not well understood. The purpose of this study was to examine levels of mindfulness among athletes versus non athletes as well as examine whether differences in mindfulness exist between individual sport athletes and team sport athletes. Undergraduate student volunteers (n= 398) completed questionnaires to assess mindfulness and sport participation. Data analysis was conducted to determine whether differences in mindfulness exist between athletes and non-athletes and between individual versus team sport athletes. No significant differences in mindfulness were found based on athletic status. A significant difference was found based on gender, however; males in the sample reported higher levels of mindfulness than females. Further research should focus on self identified athlete status compared to researcher identified athlete status. Researchers should continue and look at these paradigms of mindfulness and athlete status to understand the potential for mindfulness-based interventions to enhance recovery and performance among athletes.
Geraadpleegd 24 september 2012;
https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/31924
 
Over 'control & confidence', zowel van lichaam als geest, en over 'the zone', wat ook de 'the flow' wordt genoemd:
Calming The Mind So The Body Can Perform
Robert M. Nideffer, Ph.D.
There's two seconds left in the championship game, your team is behind by one point and you are at the free throw line shooting two shots. You're keenly aware of the situation and you, like everyone else in the sold out arena, know how important these two shots are. You can feel your heart pounding and your legs are a little weak as you bounce the ball and prepare for your first shot.        
Al heeft het niets te maken met zeilen toch zeker het lezen waard.
Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.earnforex.com/forex-e-books/trading-psychology/Calming_The_Mind.pdf
 
Over 'commitment' of betrokkenheid gesproken:
The Sport Commitment Model
Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons & Keeler (1993a)
School of Exercise Science (NSW)
Advanced Psychology - HMSC335
An Introduction
The Sports Commitment Model was designed to examine the reasoning for individuals to continue their participation within certain sports. This model breaks down commitment in sport to five key factors. These factors include level of enjoyment, involvement alternative, personal investment, social constraints and involvement opportunities; all of which exhibit an effect on the individuals commitment to a specific activity.
Geraadpleegd 24 september 2012.
http://www.ekospor.com/Sports-Finance/10.pdf
 

Correlatie hartritme uitslag

CORRELATION BETWEEN HEART RATE AND PERFORMANCE DURING OLYMPIC WINDSURFING COMPETITION. (2003)

CORRELATION BETWEEN HEART RATE AND PERFORMANCE DURING OLYMPIC WINDSURFING COMPETITION. (2003)

Chamari KMoussa-Chamari IGaly OChaouachi MKoubaa DHassen CBHue O.
National Centre of Sports Medicine, El Menzah, Tunisia.
Eur J Appl Physiol. 2003 May;89(3-4):387-92. Epub 2003 Apr 1.
Abstract
The aim of this study was to examine the heart rate (HR) response to Olympic windsurfing competition and to check if there was any correlation between racing HR, performance, and the variables measured during laboratory maximal exercise.
Ten elite windsurfers [age: 20.93 (3.46) years; height: 178.10 (6.34) cm; body mass: 66.79 (5.90) kg] performed a laboratory maximal oxygen consumption (.VO(2max)) trial and national windsurf competitions wearing a HR monitor.
One hundred and forty-three individual races were examined. Racing HR was expressed as a percentage of (1) HR(max) (maximal treadmill HR) and (2) HR(reserve) (HR(max)-HR(rest)). The performance (racing classification: RC, which is inversely proportional to performance) was significantly correlated to the racing HR response in both light wind (LW): LW-RC=-0.12(%HR(reserve))+13.03; r=-0.71, r(2)=0.50, p<0.001, and medium wind (MW): MW-RC=-0.11(%HR(reserve))+10.99; r=-0.66, r(2)=0.43, p<0.001.
The results showed similar correlations between performance and %HR(max). Post racing lactate concentration was higher in LW compared to MW [7.14 (0.21) and 5.18 (2.02) mmol.l(-1), respectively]. There was a negative correlation between the highest racing HR (%HR(reserve)) of each athlete and the second ventilatory threshold expressed as a percentage of.VO(2max) (r=-0.71, p<0.05).
To summarize, this study showed that light and medium wind Olympic windsurfing performances are highly dependent on the capacity of the athlete to maintain a high HR for long periods of time. Furthermore, windsurfing is highly dependent on the athlete's physical fitness level as shown by the correlations between racing HRs and laboratory physiological variables.
Geraadpleegd: 22 december 2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12682836
sleutelwoorden: windsurfen, VO2 max, lactaattest, correlatie hartritme-uitslag, fitness
 

Côté

SPORTONTWIKKELINGSMODEL COTE:

SPORTONTWIKKELINGSMODEL COTE:

Côté's ‘Development Model of Sport Participation (DMSP)' onderscheidt, na de eerste kennismaking met de sport, eerst twee en later drie wegen van sportparticipatie. 
• Early specialisation: in Vlaanderen loopt die vroege specialisatie, via een programma van en bij de VYF, de Vlaamse Yachting Federatie. 
• Sampling years: voor wie niet onmiddellijk de weg van de specialisatie inslaat, loopt een verdere kennismaking met de sport via een aantal zgn. ‘sampling years'. Lees ook:Dr. Jean Coté, Dr. Sean Horton, Dany MacDonald, Scott Wilkes, The Benefits of Sampling Sports During Childhood, pp. 6-11. SIRC, winter 2009. http://www.sirc.ca/newsletters/september09/documents/s-1086363.pdf
• Specializing years: na de ‘sampling years', en een paar jaartjes ouder, kan de zeiler een keuze maken tussen zuiver recreatief zeilen, of een groter engagement in de zeilsport.
• Investment years: blijft de keuze van de zeiler gericht op competitie zeilen op hoog niveau, en de vele verplichtingen die dat met zich meebrengt, dan stapt hij in de volgende fase: meer en zwaardere trainingen, buitenlandse wedstrijden.
• Recreational years: zeilers die de recreatieve toer opgaan, geen probleem.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Dr. Jean Coté, Dr. Sean Horton, Dany MacDonald, Scott Wilkes, The Benefits of Sampling Sports During Childhood, pp. 6-11. SIRC, winter 2009. http://www.sirc.ca/newsletters/september09/documents/s-1086363.pdf
Jean Côté, The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport,The Sport Psychologist, 1999, 13, 395-417. http://areas.fmh.utl.pt/~arosado/Repositorio/ficheiros/LONGTERM/Ref6.pdf

Kernwoorden: sportonwikkelingsmodel, Côté, familie
 

Debrief

DEBRIEFING: PRACTICAL GUIDE TO RUNNING EFFECTIVE DEBRIEFS FOR SMALL GROUPS

DEBRIEFING: PRACTICAL GUIDE TO RUNNING EFFECTIVE DEBRIEFS FOR SMALL GROUPS

Een zeer bruikbare PowerPoint!
Arthur McGregor (New Zealand) High school physics teacher, volunteer on Spirit of New Zealand, Shannon Dunfey-Ball (USA) Curriculum Developer, Grant Writer, Wilderness Trip Leader and Sail Training Deck Officer, LaKai Dill (Bermuda) Education & Programs Manager, Bermuda Sloop Foundation
Geraadpleegd: 10 april 2013
http://www.sailtraininginternational.org/_uploads/documents/2012Conference/Debriefing.pdf
 

Pagina's