Digitale bibliotheek

10 000 uren

ALLES WAT JE AL ALTIJD WILDE WETEN OVER DIE 10.000 UREN TRAINING REGEL

ALLES WAT JE AL ALTIJD WILDE WETEN OVER DIE 10.000 UREN TRAINING REGEL

Alles wat je wilde weten (of misschien zou moeten weten...) over die 10.000 uur die je moet trainen om een ‘expert' te worden.... en dat talent eigenlijk een leuke bijzaak is... Trainen dus!
Ondertussen zijn héél véél ‘mensen' op dezelfde kar gesprongen. Allen om te bewijzen dat talent niet de hoofdzaak is (maar wel een leuke bijzaak?), maar dat gericht trainen, met goede ‘mentoren' en in een positief klimaat essentieel zijn. Maar hadden we dat niet zelf kunnen raden?
De voorvader ADRIAAN DE GROOT (1946), de voorvechters: BENJAMIN BLOOM (1985), K. ANDERS ERICSON, ‘the founder of the 10.000 hours rule' en ‘Road to Excellence'(1996), en de ‘apostelen' MALCOM GLADWELL en ‘Outliers'(2008), DANIEL COYLE en ‘Talent Code'(2009).
Een ideale kennismaking en goede samenvatting vind je in het artikel ‘THE MAKING OF AN EXPERT, BY K. ANDERS ERICSSON, MICHAEL J. PRIETULA, AND EDWARD T. COKELY. http://141.14.165.6/users/cokely/Ericsson_Preitula_&_Cokely_2007_HBR.pdf
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Voor wie (toch nog) meer wil te weten komen: een chronologisch overzicht:
ADRIAAN DE GROOT, is één van de belangrijkste Nederlandse psychologen, legde met zijn WERK'HET DENKEN VAN DEN SCHAKER' (1946), in de VS vertaald 
op aandringen van de Nobelprijswinnaar HERBERT SIMON als ‘THOUGHT AND CHOICE IN CHESS.'(1965) de basis van de cognitieve revolutie in de psychologie. http://www.amazon.com/Thought-Choice-Chess-Adriann-Degroot/dp/9027979146
Geraadpleegd 27 juni 2012.
DR. BENJAMIN BLOOM, DEVELOPING TALENT IN YOUNG PEOPLE (1985),
‘The results of a survey of one hundred world-famous pianists, Olympic swimmers, tennis players, sculptors, and research mathematicians suggest that talent is not inborn, but instilled by parental values and nurtured by the environment.
http://www.amazon.com/Developing-Talent-Young-People-Benjamin/dp/034531509X
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Een samenvatting van het boek door Bloom himself: http://www.enotalone.com/parenting/25683.html
Geraadpleegd 27 juni 2012.
 
K. ANDERS ERICSON, THE ROAD TO EXCELLENCE THE ACQUISITION OF EXPERT PERFORMANCE IN THE ARTS AND SCIENCES, SPORTS, AND GAMES (1996): http://www.amazon.com/The-Road-Excellence-Acquisition-Performance/dp/080...
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Een goede samenvatting vind je in dit artikel ‘THE MAKING OF AN EXPERT',
K. ANDERS ERICSSON, MICHAEL J. PRIETULA, AND EDWARD T. COKELY.(2007) http://141.14.165.6/users/cokely/Ericsson_Preitula_&_Cokely_2007_HBR.pdf
Geraadpleegd 27 juni 2012.
MALCOLM GLADWELL, OUTLIERS: THE STORY OF SUCCESS' (2008)
http://www.amazon.com/Outliers-Story-Success-Malcolm-Gladwell/dp/0316017922
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Résumé:
In this stunning new book, Malcolm Gladwell takes us on an intellectual journey through the world of "outliers"--the best and the brightest, the most famous and the most successful. He asks the question: what makes high-achievers different?
His answer is that we pay too much attention to what successful people are like, and too little attention to where they are from: that is, their culture, their family, their generation, and the idiosyncratic experiences of their upbringing. Along the way he explains the secrets of software billionaires, what it takes to be a great soccer player, why Asians are good at math, and what made the Beatles the greatest rock band.
eigen home page: http://www.gladwell.com/ met een overzicht van ‘zijn werk.
THE TALENT CODE: GREATNESS ISN'T BORN. IT'S GROWN. HERE'S HOW. BY DANIEL COYLE (2009),
http://www.amazon.com/The-Talent-Code-Greatness-Grown/dp/055380684X
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Résumé: 
A New York Times bestselling author explores cutting-edge brain science to learn where talent comes from, how it grows and how we can make ourselves smarter. 
How does a penniless Russian tennis club with one indoor court create more top 20 women players than the entire United States? How did a small town in rural Italy produce the dozens of painters and sculptors who ignited the Italian Renaissance? Why are so many great soccer players from Brazil? 
Where does talent come from, and how does it grow? 
New research has revealed that myelin, once considered an inert form of insulation for brain cells, may be the holy grail of acquiring skill. Journalist Daniel Coyle spent years investigating talent hotbeds, interviewing world-class practitioners (top soccer players, violinists, fighter, pilots, artists, and bank robbers) and neuroscientists. In clear, accessible language, he presents a solid strategy for skill acquisition in athletics, fine arts, languages, science or math that can be successfully applied through a person 's entire lifespan.(
Coyle heeft ook een zeer volledige blog/homepage http://thetalentcode.com/. 
Geraadpleegd 27 juni 2012.
Dat je door gericht veel te trainen, en zo (eventueel) aan 10.000 uren komt, daar kan iedereen wel inkomen. Maar we weten allemaal dat we allen gelijk zijn, maar sommigen ‘meer gelijk' zijn dan anderen. Even r aan herinneren dat:
Het opsporen van talent gaat het best in sporten met discrete (objectieve, meetbare) fysieke en fysiologische vereisten en discrete prestatiecriteria (een richttijd, een afstand). In het zeilen en windsurfen, waar het succes mede wordt bepaald door goed materiaal, bootsnelheid, techniek, tactisch inzicht, strategie en een groot aantal externe omstandigheden is (nog) niet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooraf vast te stellen welke prestatiefactoren in welke fase van de topsportloopbaan een rol van betekenis spelen. Daarbij is het ook onzeker welke objectieve prestatiematen daarbij moeten worden gehanteerd.
Het vermogen om prestaties te voorspellen is daarom veel en veel moeilijker dan in de eerder genoemde sporten met discrete vereisten en prestatiecriteria en tot op heden zelfs onmogelijk. [...] Het opsporen van talent door middel van wetenschappelijk onderbouwde talentkenmerken of door het bekijken van uitslagenlijsten is een illusie en zal dat wellicht blijven. [...] Van een objectieve vervanger voor het subjectieve oordeel van de coach kan derhalve geen sprake zijn. Watersportverbond, Nederland, Topzeilen: Talentherkenning en talentontwikkeling in 2005.
Toch een reactie uit de zeilers-wereld waarbij de nadruk ligt op het gericht trainen, en dat op om het even welke drager.
DOES IT TAKE 10,000 HOURS TO BECOME AN EXPERT?
Australian Sailing - Australian Sailing March 2011

Fit For Sailing


ANDREW VERDON looks at the reason why WORLD CHAMPIONS CAN SAIL ANY BOAT.
‘The two words "deliberate" and "practice" are in fact essential, but it is the conditions that surround both of these words that provide the real boost for turning average performers into world class performers. The current infatuation with 10,000 hours is no guarantee of world-class expertise. It needs to be good quality practice of the skill.'
http://www.mysailing.com.au/news/does-it-take-10-000-hours-to-become-an-...
Geraadpleegd 27 juni 2012.
De genetici hebben ook de wapens opgenomen tegen het idee dat je met gericht trainen alleen een topper kan worden.
WHY WE'RE TE BEST, by OLIVER POOLE (2011)
London Evening Stanadard, 05 August 2011. 
Culture, environment and genes are all cited as reasons for sporting success. But it is practice that really makes perfect, reports Oliver Poole.
http://www.standard.co.uk/olympics/olympic-news/why-were-the-best-642991...
Geraadpleegd 27 juni 2012.
sleutelwoord: 10.000 uur.

Aanleg

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ

BEGAAFDHEID/AANLEG OMBOUWEN TOT TALENT: HET MODEL VAN GAGNÉ

Voor de evolutie van (natuurlijke) aanleg/begaafdheid en (systematisch getraind) talent, en de (eventuele) evolutie van het ene naar het andere, maken we gebruik van het model van Gagné. De referentie tekst is van Gagné himzelf. Ericsson is de man van de 10.000 uur.
Geraadpleegd 15 februari 2014:
Building gifts into talents: Overview of the DMGT,Françoys Gagné, Ph. D. Honorary Professor of Psychology Université du Québec à Montréal (Canada). http://www.templetonfellows.org/program/FrancoysGagne.pdf
K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and Clemens Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/freakonomics/pdf/DeliberatePra...(PsychologicalReview).pdf
Sleutelwoorden: talent, aanleg, begaafdheid, deliberate practice, gericht trainen, expert
 

Action-type

COACHEN IS VRAGEN STELLEN

COACHEN IS VRAGEN STELLEN

John Volkers.
Als de trainer door persoonlijke ontwikkeling een supertrainer is geworden en zich met andere dan technische facetten gaat bezighouden, dan wordt hij (of zij) gaandeweg de coach die zich met mentale, psychologische, tactische en communicatieve aspecten van de sport gaat bezighouden. Er ligt een wereld van verschil tussen trainer zijn en coach wezen. Er zijn evenwel factoren om je persoonlijke ontwikkeling tot coach snel te bevorderen.
Coach nr.4, pp. 14-15.
Geraadpleegd op 22 juni 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/Masterclass_deel04.pdf
Sleutelwoorden: Coaching, Action-type.

DE COACH ALS COMMUNICATOR

DE COACH ALS COMMUNICATOR

John Volkers.
De goede coach hoort, volgens de methode-Murphy, naast al zijn andere vaardigheden vooral thuis te zijn in de mentale processen. Je beïnvloedt die door te communiceren en daarmee treedt de coach in de rol van communicator, eigenlijk zijn voornaamste rol in het sportleven.
Coach nr. 5, pp. 16-17.
Geraadpleegd op 22 juni 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/Masterclass_deel05.pdf
Sleutelwoorden: Coaching, Action-type.
DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

DIFFERENTIEEL MOTORISCH LEREN, EEN BESCHOUWING VANUIT ACTION TYPE. (2008)

ActionType Academy®: Bennie Douwes & Peter Murphy.
Aan de hand van vooral biomechanische principes zijn bewegingswetenschappers al decennialang op zoek naar het ideale bewegingsverloop van acties. Principes die coaches vervolgens hanteren in de technische vorming van hun sporters. Maar bestaat de ideale techniek wel? We hoeven eigenlijk alleen maar naar de wereldtop in allerlei takken van sport te kijken om die vraag ontkennend te beantwoorden. Wat we zien is een grote variatie in motoriekstijlen waarvan we niet kunnen zeggen dat de ene stijl succesvoller is dan de andere stijl. Ook binnen de bewegingswetenschappen wint deze opvatting geleidelijk aan terrein.
Geraadpleegd 22 november 2012.
http://www.actiontype.nl/pdf-bestanden/De%20zin%20en%20onzin%20van%20tec...
Sleutelwoorden: Action Type, differentieel motorisch leren, trainingsmethodiek

Aerodynamica

Telling Tales (2008)

Telling Tales (2008)

WB-Sails
The telltales make the trimming of the sails and the steering of the boat easier. You shouldn't stick too many telltales on your sails - when sailing, the amount of information streaming in exceeds the capacity of the crew, so keep it as simple as possible. In this article we explain which telltales are essential and sufficient at the same time. We recommend not having more telltales than that. The telltales in the leech should be made of a rather strong nylon strip. Normally your sail maker already installs them. The telltales in the luff should be of woolen yarn glued onto the sail with a colorful sticky-back.
Geraadpleegd 10 april 2013
Link

WB-SAILS: ARTICLES ABOUT AERODYNAMICS. (2008)

WB-SAILS: ARTICLES ABOUT AERODYNAMICS. (2008)

Aerodynamica 'visualiseren' is en niet eenvoudig. Om daarbij een beetje te helpen: een reeks artikels over  aerodynamica, schitterend uitgelegd en al even schitterend geïllustreerd. Vollediger kan moeilijk.
Sail aerodynamics owes their heritage to airplanes, in good and bad. Much of the earlier work on sail aerodynamics is based on knowledge derived from the aircraft industry. The sailboat is so different from the airplane, however, that many assumptions turn out to be if not erroneous, at least misleading. Airplanes have long and smooth, only slightly cambered, thick wings. They are designed for specific speeds and operational conditions. Sails, on the other hand, are often of lower aspect ratio, highly cambered, thin and twisted, and have to operate in a variety of conditions and wind speeds in a turbulent layer of air above the sea surface. For the underwater hull & fins, lessons learned from airplanes are more valid than for sails.
Geraadpleegd 10 april 2013-04-10

http://www.wb-sails.fi/Portals/209338/news/index.html

Aëroob uithoudingsvermogen

ASSESSMENT OF ENERGY DEMAND IN LASER SAILING: INFLUENCES OF EXERCISE DURATION AND PERFORMANCE LEVEL.(2007)

ASSESSMENT OF ENERGY DEMAND IN LASER SAILING: INFLUENCES OF EXERCISE DURATION AND PERFORMANCE LEVEL.(2007)

Castagna OBrisswalter J.
Eur J Appl Physiol. 2007 Jan;99(2):95-101. Epub 2006 Dec 5
IMNSSA, BP 610, 83800, Toulon Armées, France. olivier.castagna@wanadoo.fr
Abstract
In this study we analyzed the influence of both exercise duration and skill level on energy demand in Laser sailing. Twenty-three subjects volunteered for this study. The population is divided into two groups according to their skill level: 13 high (HS) and 10 low (LS). Every subject performed a 30 min upwind sailing test, with a tacking every 2 min. Heart rate (HR), gas exchange and respiratory parameters were analyzed throughout the trial, and measured blood lactate concentration ([La(bl)] at rest and immediately after the exercise completion. Three, 4 min intervals were selected for analysis: 6-10 min (T10), 16-20 min (T20) and 26-30 min (T30). In contrast to previous studies, we found significantly progressive aerobic energy metabolism with sailing duration in the HS group (T10 = 45%; T20 = 61%; T30 = 68% VO2max, P < 0.05), whereas this demand remained stable, and significantly lower in LS group (T10 = 45%; T20 = 52%; T30 = 51% VO2max, P < 0.05). This study shows that aerobic demand is significantly more important in LS than in HS subjects after 30 min regatta, and could be an important factor in Laser regatta performance. We need further studies to confirm and explain this difference.
PMID: 17146694 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Geraadpleegd 12 december 2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17146694
sleutelwoorden: Laser, aëroob uithoudingsvermogen.

Ambitie

SPORTOUDERS, EEN ZEGEN EN EEN VLOEK?

SPORTOUDERS, EEN ZEGEN EN EEN VLOEK?
Sportouders, de ouders van onze pupillen dus, zijn onmisbaar bij de sportieve ontwikkeling van hun kinderen. Alleen projecteren ze al te vaak hun dromen en ambities op hun ‘getalenteerde' kinderen.

Volgt een bloemlezing van tips en triks,bij het omgaan met sportouders...
Alvast beginnen met een absolute topper, een brief die elke ‘zeilende' ouder mag/moet gelezen hebben!
An open Letter to Ever "Sailing" Parent in the World, Wayne Goldsmith, http://media.wix.com/ugd/ede10a_5a0aacddc7818a768b9252486fe17de0.pdf

Vervolgens 
Whose Game Is It, Anyway? A Guide to Helping Your Child Get the Most from Sports, Organized by Age and Stage, Richard D. Ginsburg; Stephen Durant; Amy Baltzell. 
http://www.smacrugby.com/coaches/Whose%20Game%20Is%20It.pdf

Opvoedingsondersteuning uit eigen land:
‘Ouders en jeugdsport: geen kinderspel.
Opvoedingsondersteuning voor ouders in jeugdsportclubs.'
Onderzoekers: Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge (promotor). in opdracht van: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Hogeschool-Universiteit Brussel
Huart Hamoirlaan 136 • 1030 Brussel 
www.hig.bekenniscentrum.gezin@hig.be
 02/240 68 40
Ook Klasse, het tijdschrift van Onderwijs dat gratis wordt verdeeld in alle scholen, heeft daar véél aandacht aan gewijd: Welke sportouder ben jij?
http://www.klasse.be/ouders/21898/welke-sportouder-ben-jij-2/#.UwDhs_l5NqU
http://www.klasse.be/leraren/7570/#.UnuwbeBwTGQ
http://www.klasse.be/archief/15-000-posters-tegen-agressieve-sportouders/

En tenslotte, een topsporter aan het woord: 
Sebastien Godefroid: Mentale Begeleiding. Te lezen op de digitale bib van de VYF.
Geraadpleegd 14 februari 2014.
Sleutelwoorden: sportouder, sportieve ouder, begeleiding van sportouders, zeilende ouders, ambitie, opvoedingsondersteuning

Anaerobe weerstand

OXYGEN UPTAKE KINETICS AS A DETERMINANT OF SPORTS PERFORMANCE (2007)

OXYGEN UPTAKE KINETICS AS A DETERMINANT OF SPORTS PERFORMANCE (2007)

MARK BURNLEY & ANDREW M. JONES, Department of Sport and Exercise Science, University of Wales, Aberystwyth, UK and School of Sport and Health Sciences, University of Exeter, Exeter, UK
European Journal of Sport Science, June 2007; 7(2): 63-79. Original article.
Abstract
It is well known that physiological variables such as maximal oxygen uptake (VO2max), exercise economy, the lactate threshold, and critical power are highly correlated with endurance exercise performance. In this review, we explore the basis for these relationships by explaining the influence of these ''traditional'' variables on the dynamic profiles of the V̇O2 response to exercise of different intensities, and how these differences in VO2 dynamics are related to exercise tolerance and fatigue. The existence of a ''slow component'' of VO2 during exercise above the lactate threshold reduces exercise efficiency and mandates a greater consumption of endogenous fuel stores (chiefly muscle glycogen) for muscle respiration. For higher exercise intensities (above critical power), steady states in blood acid
base status and pulmonary gas exchange are not attainable and VO2 will increase with time until VO2max is reached. Here, we show that it is the interaction of the VO2 slow component, VO2max, and the ''anaerobic capacity'' that determines the exercise tolerance. Essentially, we take the view that an appreciation of the various exercise intensity ''domains'' and their characteristic effects on VO2 dynamics can be helpful in improving our understanding of the determinants of exercise tolerance and the limitations to endurance sports performance. The reciprocal effects of interventions such as training, prior exercise, and manipulations of muscle oxygen availability on aspects of VO2 kinetics and exercise tolerance are consistent with this view.
Geraadpleegd 13 december 2012.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461390701456148
Publication details, including instructions for authors and subscription information:
http://www.tandfonline.com/loi/tejs20
sleutelwoorden: VO2 max,  melkzuur, anaerobe weerstand
 

Pagina's