Ook in 2022 wordt er een Hoofdmonitor en Trainer B cursus georganiseerd!

Hoofdmonitor Zwaardboten

Vanaf 2020 biedt de federatie in samenwerking met Sport Vlaanderen de nieuwe cursus "Hoofdmonitor" aan. Deze cursus vervangt de vroegere Instructeur B. 

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist, naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van voorgaand opleidingsniveau, lesgeven op gevorderde niveaus van het recreatief zeilen rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de zeilers. In het opleidingsstramien Hoofdmonitor-Zwaardboten vind je verdere informatie terug omtrent de doelstellingen, toelatingsvoorwaarden, eventuele vrijstellingen en inhoud van de verschillende modules.

Waar kan ik inschrijven?
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Opleiding?activiteitId=103384&opleidingId=1574#

Lessenrooster & contactpersoon
Het voorlopige lessenrooster voor de hoofdmonitorcursus in 2022 vind je hier.  Cursusverantwoordelijke en contactpersoon is Frederik Vermeulen.

Trainer B 

Reeds bestaande trajecten: 

  • Trainer B Zwaardboten
  • Trainer B Windsurfen
  • Trainer B Kitesurfen

Het algemeen gedeelte, of de module 1, dient eerst afgelegd te worden vooraleer je kan overgaan tot de sportspecifieke modules 2 en 3. 

Een trainer B opleiding omvat het tweede niveau van training geven. Door het volgen van deze module leert de cursist, naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van voorgaand opleidingsniveau, regionaal (clubgericht) wedstrijdtraining en wedstrijdbegeleiding geven aan alle klassen.

In het opleidingsstramien trainer B Zwaardboten, trainer B windsurfen, trainer B kitesurfen vind je verdere informatie terug omtrent de doelstellingen, toelatingsvoorwaarden, eventuele vrijstellingen en inhoud van de verschillende modules.

LET OP: Om te kunnen starten aan de opleiding trainer B, dient men nog wel het algemeen gedeelte van instructeur B te hebben! 

In 2022 organiseren we opnieuw een cursus Trainer B, zowel voor zwaardboten als windsurfen en kitesurfen. Het algemene gedeelte (module 1) voor al onze trainer B opleidingen valt samen met module 1 van de trainer B skiën. 

Waar kan ik inschrijven?

Lessenroosters & contactpersoon 

Het officiële lessenrooster voor de trainer B zwaardboten vind je hier. Cursusverantwoordelijke en contactpersoon is Frederik Vermeulen.
Het voorlopige lessenrooster voor de trainer B windsurfen vind je hier binnenkort. Cursusverantwoordelijke en contactpersoon is Pieter Schutijser
Het voorlopige lessenrooster voor de trainer B kitesurfen vind je hier binnenkort. Cursusverantwoordelijke en contactpersoon is Sam Stal

Inschrijvingen starten via de VTS website op 21 oktober. Als de inschrijvingsaantallen bereikt zijn, worden de inschrijvingen afgesloten op 12 december. Normaalgezien wordt deze cursus tweejaarlijks georganiseerd.

Heb je nog vragen? opleiding@wwsv.be