Vraag en antwoord over de #safestart campagne (FAQ)

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen in verband met de nieuwe versoepeling van de maatregelen.
Heb je toch niet meteen een antwoord gevonden op je vraag? Contacteer ons dan via communicatie@wwsv.be

Let op! Deze maatregelen worden de komende periode voortdurend aangevuld. Houd deze pagina dus in de gaten om van de laatste updates op de hoogte te zijn.
 


De laatste stand van zaken en meer informatie over het coronavirus vind je op : https://www.wwsv.be/nl/coronavirus
Voor vragen over het coronavirus in de watersport: communicatie@wwsv.be

FAQ fase 2b (27 mei - 7 juni)

Kan ik sportmateriaal huren?

Het verhuur van sportgerelateerd materiaal is toegestaan mits telkens de social distancing en hygiëne regels na te leven. https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#004

Mag je naar zee rijden om te sporten?

Dit is afhankelijk van uw woonplaats. U mag de auto nemen om naar uw vaste watersportclub te rijden. "Maar het is niet de bedoeling dat men het volledige land doorkruist", benadrukt het Crisiscentrum.

Moet je lid zijn van een club om te gaan zeilen/surfen/zeilwagenrijden?
Nee, ook niet-leden kunnen watersporten in de dichtstbijzijnde watersportclub, zoals tijdens de normale sportbeoefening.

Wel kan de club of gemeente extra voorwaarden en een registratiesysteem instellen om veilige toegang te kunnen verlenen aan het watervlak/ insteekzone/jachthaven. Informeer bij je watersportclub

Moet ik mij registreren (een boeking) voor ik het water op ga?

Ja, indien de watersportclub dit als voorwaarde stelt. Informeer bij je watersportclub op welke manier ze dit zullen organiseren.

De club mag hierbij beperkingen instellen (capaciteit, openingsuren), dit met als doel de veiligheid van leden en sporters te garanderen.
Ook voor een bezoek aan je club voor het vaarklaar maken van je boot kan gevraagd worden om vooraf te registreren.

Mag ik op verschillende locaties gaan zeilen, surfen of zeilwagenrijden?

Nee, sport enkel in je eigen sportclub of de dichtstbijzijnde indien je geen lid bent van een club

Beperkt de tijd voor en na je van het water komt. Je blijft niet hangen op het terrein van de sportclub, het strand, de jachthaven of de parking.

Mag ik gaan SUPPEN op rivieren en kanalen

Ja, met volgende maatregelen voorzien door de Vlaamse Waterweg. (klik link). En de regels die in normale omstandigheden gelden (klik link).

Ook hier, sport op de dichtstbijzijnde locatie, ga niet het land rondrijden.

Zijn de kleedkamers open?

Nee, alle kleedkamers en douches zijn gesloten.

Is de cafetaria en terras van de club open?

Nee, alle horeca op de sportlocatie blijft gesloten.

Drankautomaten zijn toegelaten

Het openen van de cafetaria of take-away kan enkel mits de algemene regels rond horeca dit toelaten.

Zijn de toiletten op de club open?

De club kan het sanitair beperkt openen. Sanitair moet na elk gebruik gereinigd en ontsmet worden.

Gebruikers van het sanitair wassen handen voor en na elk bezoek. De club voorziet hiervoor de nodige was- en ontsmettingsmiddelen.

Kan ik mijn sportmateriaal uit de loods / kooien halen?

Je sportmateriaal breng je bij voorkeur zelf mee van thuis.

Opbergloodsen met sportmateriaal van leden zijn enkel toegankelijk onder de strikte voorwaarden van maximum 2 personen per ruimte tegelijk aanwezig, én de social distancing van 1,5m.

Kan aan deze voorwaarden niet worden voldaan, dan kan de club met elk lid individueel een ophaalmoment van sportmateriaal plannen. 

Is het clubsecretariaat open?

Indien mogelijk kan het secretariaat geopend worden onder de strikte voorwaarden van maximum 2 personen aanwezig binnen het secretariaat én de social distancing van 1,5m.

Alle betalingen in deze ruimte moeten cashless kunnen gebeuren.

Moet ik eigen sportmateriaal hebben?

Ja, je gebruikt bij voorkeur je eigen sportmateriaal, en deelt dit niet met anderen op de sportclub.

Zorg dat je sportmateriaal in goede staat is voor je naar de sportclub komt, zodat het optuigen zo vlot mogelijk kan verlopen en de kans op materiaalbreuk heel klein is.

MAG IK MET ANDEREN AFSPREKEN OM SAMEN TE VAREN, SURFEN,
ZEILWAGENRIJDEN?

Ja, maar indien op dezelfde meermansboot of catamaran kan dit enkel met personen met wie je onder hetzelfde dak woont.

Elk in/op een eigen boot/surfplank/zeilwagen? Dan mag je met 2 steeds dezelfde vrienden afspreken als je steeds 1,5m onderlinge afstand houdt.

Elkaar in de gaten houden op het water is altijd goed, zelf in corona tijden.

Hoeveel afstand moet ik houden van anderen?

Op de club is het houden van 1,5m afstand tussen elke persoon de regel!

Ook tussen boten en planken is 1,5m afstand de regel, of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte tussen laten.

Is het afstand houden moeilijk, draag dan een mondmasker.

Als toegang tot het watervlak, insteekzone, strand, slibway, ponton of grote opbergloods niet kan gebeuren zonder de nodige afstand te houden, wacht dan je beurt af.

We zitten met meerdere personen op een boot, mag dat?

Ja, maar enkel met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen; mits de social distancing regels in acht te nemen!

Zijn er speciale sportieve regels op het water/strand

Nee, alle normale voorrangsregels zijn van toepassing, met speciale aandacht voor de voornaamste regel: het vermijden van elk risico van aanvaring of contact.

Hou altijd 1,5 meter afstand. (Of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte onderlinge afstand houden)

Is er zeep of ontsmetting aanwezig op de club?

Ja, de club voorziet tijdens de openingsuren water, zeep desinfecterende handgel voor haar leden en sporters.

Het is aan te raden als sporter zelf een flacon desinfecterende handgel te voorzien.

Voorziet de watersportclub bewaking en redding?

Ja, de club voorziet de bewaking en redding van de watersporters in hun insteekzone. De club zal dit aangeven via de gebruikelijke procedure:

  • Geen vlag, de club is gesloten, geen bewaking noch redding.
  • Rode vlag, de club is open, maar de club kan niet instaan voor redding, wel bewaking. Sporten is op eigen risico, indien er zich een noodsituatie voordoet zal de club de bevoegde diensten contacteren zoals het MRCC, brandweer, ziekenwagen.
  • Groene vlag: de club voorziet bewaking, en heeft personeel en materiaal stand-by voor redding uit te voeren.
Worden er lessen of trainingen of evenementen georganiseerd?

Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter) mits de afstand van 1m50 te hanteren (tenzij bij persnonen onder hetzelfde dak) zijn toegestaan vanaf 18 mei. 
Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden

Wanneer en hoe ver mag ik in zee gaan?

Alle algemene richtlijnen voorzien in het KB Pleziervaart en Brandingsporten zijn van toepassing.

Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas) is verboden.

Belangrijk in corona-tijden is om geen risico’s te nemen. Ga niet surfen of zeilen als je twijfelt of je de weerscondities aan kan, doe geen manouvers of tricks die je niet ten volle beheerst. Zo vermijd je tussenkomst van reddingsdiensten.

Zorg dat je boot/zeilwagen/surfplank voldoet aan alle veiligheidsnormen en wettelijke uitrusting en in goede staat verkeert om calamiteiten te voorkomen.

Zal ik de tuinslang van de club kunnen gebruiken om mijn sportmateriaal af te spoelen?

Mogelijks niet. Alle materiaal dat onder sporters kan gedeeld worden zoals afspuitmateriaal (tuinslangen), compressoren, zeilkarren of werkmaterialen kunnen door de watersportclub verwijderd of onbruikbaar gemaakt zijn.

Staat de club het gebruik van deze toe, dan enkel met beschermende handschoenen, of was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.

Kunnen familie (ouders) wachten op de club?

Nee, als ouder of familie wacht je in de wagen op de parking of beoefen je een andere toegelaten fysieke activiteit.

Mag mijn familie op het strand zitten terwijl ik sport op zee?

Nee, de club is een exclusieve sportzone. Als ouder of familie wacht je in de wagen op de parking of beoefen je een andere toegelaten fysieke activiteit.

Kan iemand me helpen bij het op- of aftuigen van mijn boot?

Assistentie bij het op- en aftuigen moet vermeden worden. 

Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet er de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.

Bij het bergen van je boot op de ligplaats behoudt je de nodige tussenruimte. Twee naast elkaar liggende boten kunnen niet tegelijk optuigen.

Kan iemand me helpen om mijn kite veilig op te laten of aan te nemen bij het landen?

Als je het 100% zelf veilig kan, doe het dan zonder assistentie.

Als het niet mogelijk is om zelf je vlieger veilig op te laten of te landen, dan is het dragen van beschermende handschoenen bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander verplicht, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.

Voorziet de club transport over het strand van mijn monohull of catamaran?

Assistentie bij het naar het water brengen en te water laten van de boot door externen moet je vermijden. Je doet dit bij voorkeur enkel met een eigen trolley (of wielenset).

Als dit door praktische of veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet onderling met de club crew de nodige 1,5m afstand behouden worden. 

Zowel jij als de club crew dragen beschermende handschoenen bij elk handcontact met het sport of transportmateriaal, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.

Het slepen van de boot naar de waterlijn met tractor of jeep kan enkel met je eigen lijnen van de boot. De chauffeur van de club blijft steeds in het voertuig, je begeleidt samen met je opvarenden je boot.

Kan ik aan mijn boot (Jacht, catamaran) gaan werken?

Ja, wel enkel alleen of met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen; Mits social distancing maatregelen in acht te nemen.

De club kan vragen om ook voor werken aan je boot vooraf te registreren (En je ontvangt hiervoor een attest voor het nodige transport zoals eerder vermeld)

Voor het zeilklaar maken van je boot op de botenparking breng je je eigen werkmateriaal mee zoals elektriciteitskabels, waterslangen, ladders, trolleys. Bij het aansluiten van deze gebruik je handschoenen, of was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.

De toegang tot botenparking met een badge deel je niet met anderen.

Mag ik een firma aan mijn boot laten werken, of de boot te water laten?

Ja, enkel met voorafgaande afspraak met de club. Het te water laten kan ook gebeuren door een externe firma mits de club hiermee vaste afspraken maakt.

Zijn er speciale regels op de pontons en in de jachthavens?

Op de pontons respecteer je de nodige social distancing. Je gebruikt je eigen landvasten en wast je handen voor en na elk contact met aanlegpunten op deze pontons.

Het inladen van het zeilmateriaal aan boord doe je zoveel mogelijk via de botenparking om geloop op de pontons te beperken. Mogelijk zal er door de club geen trolleys ter beschikking zijn voor transporten op het terrein en de pontons.

Mag over zee (over het strand) naar het buitenland varen/surfen/rijden?

Nee, het overschrijden tijdens het sporten van de landsgrenzen mag niet, plaats van vertrek watersport is ook plaats van aankomst.

Mag ik naar het buitenland reizen om mijn boot te bezoeken?

Binnen de huidige algemene richtlijnen kan dit niet.  
Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren zijn niet toegestaan (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas, tocht Breskens -Nieuwpoort, tocht Blankenberge -Breskens). De grenzen zijn gesloten.

Kunnen buitenlandse leden onze sportclub bezoeken?

Binnen de huidige algemene richtlijnen kan dit niet. De grenzen zijn gesloten.
Op dit moment is hier geen algemene regeling voor uitgewerkt door de overheid.

Mag ik aan boord overnachten?

Overnachting aan boord is toegestaan, indien dit mag volgens de regels van de haven of club.