Vraag en antwoord over de #safestart campagne (FAQ)

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen in verband met de nieuwe versoepeling van de maatregelen.
Heb je toch niet meteen een antwoord gevonden op je vraag? Contacteer ons dan via communicatie@wwsv.be

Let op! Deze maatregelen worden de komende periode voortdurend aangevuld. Houd deze pagina dus in de gaten om van de laatste updates op de hoogte te zijn.
 


De laatste stand van zaken en meer informatie over het coronavirus vind je op : https://www.wwsv.be/nl/coronavirus
Voor vragen over het coronavirus in de watersport: communicatie@wwsv.be

FAQ (update 13/10)

Mag er publiek zijn tijdens trainingen, wedstrijden of sportevenementen?
De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico's te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek.
 • Sportactiviteiten en -wedstrijden mogen plaatsvinden. Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/cor...

 
Kan ik sportmateriaal huren?

Het verhuur van sportgerelateerd materiaal is toegestaan mits telkens de social distancing en hygiëne regels na te leven. https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#004

Moet je lid zijn van een club om te gaan zeilen/surfen/zeilwagenrijden?
Nee, ook niet-leden kunnen watersporten in de dichtstbijzijnde watersportclub, zoals tijdens de normale sportbeoefening.

Wel kan de club of gemeente extra voorwaarden en een registratiesysteem instellen om veilige toegang te kunnen verlenen aan het watervlak/ insteekzone/jachthaven. Informeer bij je watersportclub

Mag ik gaan SUPPEN op rivieren en kanalen

Ja, met volgende maatregelen voorzien door de Vlaamse Waterweg. (klik link). En de regels die in normale omstandigheden gelden (klik link).

Is de cafetaria en terras van de club open?

Vanaf maandag 8 juni kunnen de sportkantines terug open volgens de strikte regels van FOD economie.
In een notendop:

 • Registratie is verplicht in functie van mogelijke contacttracing
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar.
 • Sluiting om 1u
 • Maximum 10 personen per tafel/groep
 • Mondmaskers voor personeel verplicht indien geen 1,5 meter kan gehanteerd worden
 • Tussen de tafels 1,5 meter afstand
 • Een mondmasker is verplicht bij het verplaatsen in de kantine

De stad/gemeente kan extra richtlijnen opleggen, informeer je vooraf!

Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt en er geen vast personeel is, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden. Enkel hier kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten. De barman of vrouw moet wel een mondmasker dragen.
In alle andere situaties gelden de algemene regels voor de horeca. Zie de website van Horeca Vlaanderen voor praktische richtlijnen per zone (zoals de bar, de zaal, de keuken en het sanitair): https://heropstarthoreca.be/.

De regels voor “drinkgelegenheden”, waaronder de meeste kantines kunnen vallen, via volgende link: https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/

Zijn de toiletten op de club open?

De club kan het sanitair openen. Sanitair moet na elk gebruik gereinigd en ontsmet worden.

Gebruikers van het sanitair wassen handen voor en na elk bezoek. De club voorziet hiervoor de nodige was- en ontsmettingsmiddelen.

Kan ik mijn sportmateriaal uit de loods / kooien halen?

Je sportmateriaal breng je bij voorkeur zelf mee van thuis.

Opbergloodsen met sportmateriaal van leden zijn enkel toegankelijk onder de strikte voorwaarden onder de regels van social distancing.

Kan aan deze voorwaarden niet worden voldaan, dan kan de club met elk lid individueel een ophaalmoment van sportmateriaal plannen. 

Is het clubsecretariaat open?

Indien mogelijk kan het secretariaat geopend worden onder de strikte voorwaarden van maximum 2 personen aanwezig binnen het secretariaat én de social distancing van 1,5m.

Alle betalingen in deze ruimte moeten cashless kunnen gebeuren.

Moet ik eigen sportmateriaal hebben?

Je gebruikt bij voorkeur je eigen sportmateriaal, en deelt dit niet met anderen op de sportclub.
Zorg dat je sportmateriaal in goede staat is voor je naar de sportclub komt, zodat het optuigen zo vlot mogelijk kan verlopen en de kans op materiaalbreuk heel klein is.

Het verhuur van sportgerelateerd materiaal is toegestaan mits telkens de social distancing en hygiëne regels na te leven. https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#004

Mag ik met anderen afspreken om samen te varen, surfen, zeilwagenrijden?

U mag per huishouden en/of in het gezelschap van maximum 5 vaste andere personen (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend) samen sporten. Dit met een maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend). De 5 vaste andere personen zijn dezelfde personen als uw sociale bubbel.
Kinderen tot en met 12 jaar moeten de afstandsregels niet respecteren, zij mogen opnieuw vrij spelen en sporten. Opgelet: afstand tussen een kind en volwassene en tussen volwassenen onderling in de boot moet wel bewaard blijven!

In georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 50 inclusief een verplichte sportbegeleider (=sportbubbel), zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast.

Elkaar in de gaten houden op het water is altijd goed, zelfs in corona tijden.

Hoeveel afstand moet ik houden van anderen?

Op de club is het houden van 1,5m afstand tussen elke persoon de regel!

Ook tussen boten en planken is 1,5m afstand de regel, of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte tussen laten.

Is het afstand houden moeilijk, draag dan een mondmasker.

Als toegang tot het watervlak, insteekzone, strand, slibway, ponton of grote opbergloods niet kan gebeuren zonder de nodige afstand te houden, wacht dan je beurt af.

We zitten met meerdere personen op een boot, mag dat?

Ja, met personen waar waarmee je onder hetzelfde dak woont en/of in het gezelschap van maximum 5 vaste andere personen (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend) . Dit met een maximum van 10 opvarenden (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend), mits het zoveel mogelijk in acht nemen van de social distancing regels.

Zijn er speciale sportieve regels op het water/strand

Nee, alle normale voorrangsregels zijn van toepassing, met speciale aandacht voor de voornaamste regel: het vermijden van elk risico van aanvaring of contact.

Hou altijd 1,5 meter afstand. (Of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte onderlinge afstand houden)

Is er zeep of ontsmetting aanwezig op de club?

Ja, de club voorziet tijdens de openingsuren water, zeep desinfecterende handgel voor haar leden en sporters.

Het is aan te raden als sporter zelf een flacon desinfecterende handgel te voorzien.

Voorziet de watersportclub bewaking en redding?

Ja, de club voorziet de bewaking en redding van de watersporters in hun insteekzone. De club zal dit aangeven via de gebruikelijke procedure:

 • Geen vlag, de club is gesloten, geen bewaking noch redding.
 • Rode vlag, de club is open, maar de club kan niet instaan voor redding, wel bewaking. Sporten is op eigen risico, indien er zich een noodsituatie voordoet zal de club de bevoegde diensten contacteren zoals het MRCC, brandweer, ziekenwagen.
 • Groene vlag: de club voorziet bewaking, en heeft personeel en materiaal stand-by voor redding uit te voeren.
Worden er lessen of trainingen of evenementen georganiseerd?

Activiteiten met een maximaal 50 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) die geen fysiek contact impliceren in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en waarbij de regels van social distancing blijven gelden zij  toegelaten. (Social distancing geldt niet voor de beperkte sociale bubbel - max 5 andere vaste personen en min 12 jarigen).
Bij sportlessen is registratie veplicht i.f.v contacttracing, de gegevens worden 14 dagen bijgehouden.

Wanneer en hoe ver mag ik in zee gaan?

Alle algemene richtlijnen voorzien in het KB Pleziervaart en Brandingsporten zijn van toepassing.

Het is toegelaten om te reizen naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het
Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen; elk land beslist echter zelf of het zijn
grenzen al dan niet opent.
Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen – meer
informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid.

Belangrijk in corona-tijden is om geen risico’s te nemen. Ga niet surfen of zeilen als je twijfelt of je de weerscondities aan kan, doe geen manoeuvres of tricks die je niet ten volle beheerst. Zo vermijd je tussenkomst van reddingsdiensten.

Zorg dat je boot/zeilwagen/surfplank voldoet aan alle veiligheidsnormen en wettelijke uitrusting en in goede staat verkeert om calamiteiten te voorkomen.

Zal ik de tuinslang van de club kunnen gebruiken om mijn sportmateriaal af te spoelen?

Mogelijks niet. Alle materiaal dat onder sporters kan gedeeld worden zoals afspuitmateriaal (tuinslangen), compressoren, zeilkarren of werkmaterialen kunnen door de watersportclub verwijderd of onbruikbaar gemaakt zijn.

Staat de club het gebruik van deze toe, dan enkel met beschermende handschoenen, of was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.

Kunnen familie (ouders) wachten op de club?

Zij kunnen in de sportkantine wachten, mits het naleven van de regels i.v.m. de horeca.

Mag mijn familie op het strand zitten terwijl ik sport op zee?

Raadpleeg hiervoor de richtlijnen van de club en de stad/gemeente. Voor de club is het strand voorzien als een sportzone. Op het strand ernaast mag u vanaf 8 juni wel gaan zitten, uitrusten of zonnebaden.

Kan iemand me helpen bij het op- of aftuigen van mijn boot?

Assistentie bij het op- en aftuigen moet vermeden worden. 

Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet er de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.

Bij het bergen van je boot op de ligplaats behoud je de nodige tussenruimte. Twee naast elkaar liggende boten kunnen niet tegelijk optuigen.

Kan iemand me helpen om mijn kite veilig op te laten of aan te nemen bij het landen?

Als je het 100% zelf veilig kan, doe het dan zonder assistentie.

Als het niet mogelijk is om zelf je vlieger veilig op te laten of te landen, dan is het dragen van beschermende handschoenen bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander verplicht, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.

Voorziet de club transport over het strand van mijn monohull of catamaran?

Assistentie bij het naar het water brengen en te water laten van de boot door externen moet je vermijden. Je doet dit bij voorkeur enkel met een eigen trolley (of wielenset).

Als dit door praktische of veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet onderling met de club crew de nodige 1,5m afstand behouden worden. 

Zowel jij als de club crew dragen beschermende handschoenen bij elk handcontact met het sport of transportmateriaal, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.

Het slepen van de boot naar de waterlijn met tractor of jeep kan enkel met je eigen lijnen van de boot. De chauffeur van de club blijft steeds in het voertuig, je begeleidt samen met je opvarenden je boot.

Kan ik aan mijn boot (zeiljacht, catamaran) gaan werken?

Ja, met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont en/of in het gezelschap van personen uit je persoonlijke bubbel. Mits de Social distancing maatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen.

De club kan vragen om ook voor werken aan je boot vooraf te registreren 

Voor het zeilklaar maken van je boot op de botenparking breng je je eigen werkmateriaal mee. Bij het gebruik van gemeenschappelijke goederen (waterslangen) was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.
 

Mag ik een firma aan mijn boot laten werken, of de boot te water laten?

Ja, enkel met voorafgaande afspraak met de club. Het te water laten kan ook gebeuren door een externe firma mits de club hiermee vaste afspraken maakt.

Zijn er speciale regels op de pontons en in de jachthavens?

Op de pontons respecteer je de nodige social distancing. Je gebruikt je eigen landvasten en wast je handen voor en na elk contact met aanlegpunten op deze pontons.

Het inladen van het zeilmateriaal aan boord doe je zoveel mogelijk via de botenparking om geloop op de pontons te beperken. Mogelijk zal er door de club geen trolleys ter beschikking zijn voor transporten op het terrein en de pontons.

Mag ik naar het buitenland reizen om mijn boot te bezoeken?
Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen, alsook de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België - meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Kunnen buitenlandse leden onze sportclub bezoeken?

(zie bovenstaande vraag) - Het is toegelaten om naar België te rijzen mits het in acht nemen van de geldende adviezen en verplichtingen met betrekking tot het land waar ze vandaan komen. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Mag ik aan boord overnachten?

Overnachting aan boord is toegestaan, indien dit mag volgens de regels van de haven of club. Het gebruik van sanitair is beperkt.