Samen voor een #safestart

In het kader van de Corona maatregelen en in navolging van het protocol van de FOD Mobiliteit (update voor periode van 18 mei - 7 juni ) communiceert WWSV volgende #safestart gids en campagne om zo een veilige start te voorzien voor fase 2 (18 mei - 7 juni). 

Op deze pagina vind je praktische richtlijnen om onze geliefkoosde sporten op een veilige manier op te starten.
De gids is van toepassing op onze gebruikelijke disciplines (mits enkele aangepaste maatregelen bij sommige disciplines).
en overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden kan je op deze pagina vinden
Volg deze richtlijnen strikt op samen met de algemene en ondertussen welgekende Corona hygiëne maatregelen. De veiligheid en gezondheid van jullie als sporters is van groot belang.
Vanuit Wind & Watersport Vlaanderen wensen we jullie een #safestart!

Visuals voor een #safestart

#safestart FAQ pagina
 


De laatste stand van zaken en meer informatie over het coronavirus vind je op : https://www.wwsv.be/nl/coronavirus
Voor vragen over het coronavirus in de watersport: communicatie@wwsv.be

Hieronder de complete #safestart gids en richtlijnen met social distancing voor zeilen, surfen en
zeilwagenrijden tijdens de coronacrisis fase 2 (18 mei - 7 juni)

Let op! Deze maatregelen worden de komende periode voortdurend aangevuld. Houd deze pagina dus in de gaten om van de laatste updates op de hoogte te zijn.
 

Maatregelen voor alle zeilers, surfers of zeilwagenrijders

 • U mag de auto nemen om naar uw vaste watersportclub te rijden. Maar het is niet de bedoeling dat men het volledige land doorkruist.
 • Het verhuur van sportgerelateerd materiaal is toegestaan mits telkens de social distancing en hygiëne regels na te leven
 • Vanaf 18 mei mogen sporttrainingen in OPEN LUCHT plaatsvinden onder onderstaande voorwaarden:
  • een MAXIMUM van 20 personen
  • onder toezicht van een sportcoach
  • enkel indien de nodige afstand van 1m5 kan bewaard worden (tenzij tussen personen die onder hetzelfde dak wonen)!!
   Het lesgeven (praktijk) aan boord van een pleziervaartuig is echter nog niet toegestaan!
 • Beperk je tot sporten in één watersportclub. Plaats van vertrek watersport is ook plaats van aankomst.
 • Verplaats je naar de watersportclub enkel individueel, of met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont.
 • Sport individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen.
 • Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de social distance in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met de vermelde richtlijnen.
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas, tocht Breskens -Nieuwpoort, tocht Blankenberge -Breskens)
 • Om de veiligheid te kunnen garanderen kan je sportclub vragen om vooraf te registreren, informeer je hiervoor bij je watersportclub.
 • Na registratie kan je van je sportclub het attest ontvangen dat kan dienen als wettiging van je verplaatsing voor het beoefenen van je sport. Ook voor het naar de club komen voor het onderhoud en vaarklaar maken van je boot moet je registreren en kan je een attest ontvangen.
 • Je beperkt de tijd voor en na je van het water komt. Je blijft niet hangen op het terrein van de sportclub, het strand, de jachthaven of de parking.
 • Zorg dat je sportmateriaal in goede staat is voor je naar de sportclub komt, zodat het optuigen zo vlot mogelijk kan verlopen.
 • Je gebruikt bij voorkeur je eigen sportmateriaal, en deelt dit niet met anderen op de sportclub.
 • Assistentie bij het optuigen of launchen (bv kitesurf vlieger) moet vermeden worden. Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet er de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.
 • Alle normale voorrangsregels zijn van toepassing, met speciale aandacht voor het vermijden van elk risico van aanvaring of contact. Hou altijd 1,5 meter afstand. (of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte onderlinge afstand houden)
 • Als toegang tot het watervlak, insteekzone, strand, slibway of ponton niet kan gebeuren zonder de nodige afstand te houden, wacht dan je beurt af.
 • De badge voor toegang tot opslagruimtes of de botenparking deel je niet met anderen

Bijkomende maatregelen voor alle meermansboot zeilers (catamaran, jachten, zwaardboten)

 • Ook op een meermansboot, catamaran vaar je alleen of met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont.Voor zeiljachten geldt sinds 29 mei de mogelijkheid 2 vaste opvarenden mee te nemen (die niet onder hetzelfde dak wonen) 
 • Assistentie bij het naar het water brengen en te water laten van de boot door externen moet je vermijden. Je doet dit enkel met een eigen trolley (of wielenset). Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet onderling met club personeel de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.
 • Het slepen van de boot naar de waterlijn met tractor of jeep kan enkel met je eigen lijnen van de boot. De chauffeur van de club blijft steeds in het voertuig, je begeleidt samen met je opvarenden je boot.
 • Bij het bergen van je boot  op de ligplaats behoud je de nodige tussenruimte. Twee naast elkaar liggende boten kunnen niet tegelijk optuigen.
 • Zorg dat je boot voldoet aan alle veiligheidsnormen en wettelijke uitrusting en in goede staat verkeert om calamiteiten te voorkomen.

Bijkomende maatregelen voor zeilwagenrijders

 • Het is niet toegestaan om in groep te gaan rijden of gezamenlijk een tocht te ondernemen.
 • Je overschrijdt ook via het strand de landsgrenzen niet.
 • Er moet op elk moment voldoende afstand kunnen gehouden worden van andere strandgebruikers zoals fietsers, wandelaars en paarden.

Bijkomende maatregelen voor zeiljachten en bezoekers van jachthavens - update 29 mei 2020

 • In het protocol van 29 mei van FOD Mobiliteit wordt het toegelaten om aan boord 2 vaste zeilpartners die niet onder hetzelfde dak wonen mee aan boord te nemen mits respect voor de regels van social distancing (1.5 m)  
 • In dit protocol werd eveneens opgenomen dat overnachten aan boord mag 
 • Goede praktijk om de veiligheid aan boord maximaal mogelijk te maken werd opgenomen in een aantal richtlijnen van de federatie. Het is van belang dat de schipper deze met zijn opvarenden bespreekt voor de zeilactiviteit. 
 • Voor het zeilklaar maken van je boot op de botenparking breng je je eigen werkmateriaal mee zoals elektriciteitskabels, waterslangen, ladders, trolleys. Bij het aansluiten van deze gebruik je handschoenen, of was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.
 • Werken aan je boot doe je alleen of met personen waarmee ze onder hetzelfde dak woont,
 • Het inladen van het zeilmateriaal aan boord doe je zoveel mogelijk via de botenparking om geloop op de pontons te beperken.
 • Op de pontons respecteer je de nodige social distancing. Je gebruikt je eigen landvasten en wast je handen voor en na elk contact met aanlegpunten op deze pontons.

#SafeStart specifiek voor Zeiljachten – update 29 mei 2020

Het protocol van 29 mei van FOD Mobiliteit biedt nieuwe mogelijkheden voor de sporters op zeiljachten. Vanaf nu kan je 2 vaste opvarenden uitnodigen voor je zeiltochten. Hierbij moet je wel rekening houden met de regels voor social distancing.
Het aantal opvarenden blijft sowieso beperkt. Het nieuwe protocol van 29 mei vind je hier.
De federatie heeft een aantal praktische tips verzameld om de veiligheid aan boord te kunnen waarborgen.

 1. Zeil individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen
 2. Zorg voor een goede veiligheidsbriefing met duidelijke afspraken
 3. Verdeel de taken aan boord en hou je daar strikt aan
 4. Iedere opvarende is actief in zijn domein – probeer zoveel mogelijk in je zone te blijven - 1.5 m afstand bewaren blijft de referentie
 5. Respecteer de regels van hygiëne – gebruik handgels en maskers als dat aangewezen is
 6. Als je van positie wisselt ontsmet je je zone (lieren, lierhendels, stuurstand, handgrepen)
 7. Bereid je trip goed voor en maak reservaties als je naar een andere Belgische haven gaat
 8. Draag zoveel mogelijk handschoenen met lange vingers
 9. De schipper voorziet alle noodzakelijke hygiënische producten
 10. Ontsmet sanitair na gebruik
 11. Beperk het aantal opvarenden benedendeks
 12. Iedere opvarende heeft/gebruikt een eigen drinkfles
 13. Vermijd contacten op de pontons
 14. Ga niet op bezoek bij buren in de haven
 15. Contacteer het havenkantoor per telefoon of mail
 16. Overnachten aan boord is toegestaan maar vereist bijzondere aandacht!