Samen voor een #safestart

In het kader van de Corona maatregelen en in navolging van het Ministerieel Besluit (28 juli) communiceert WWSV volgende #safestart gids en campagne om zo een veilige start te voorzien voor fase 4.

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden kan je op deze pagina vinden
Volg deze richtlijnen strikt op samen met de algemene en ondertussen welgekende Corona hygiëne maatregelen. De veiligheid en gezondheid van jullie als sporters is van groot belang.
Vanuit Wind & Watersport Vlaanderen wensen we jullie een #safestart!

Visuals voor een #safestart

#safestart FAQ pagina
 


De laatste stand van zaken en meer informatie over het coronavirus vind je op : https://www.wwsv.be/nl/coronavirus
Voor vragen over het coronavirus in de watersport: communicatie@wwsv.be

Wat mag er vanaf 28 juli voor onze Zeil- en surfsporten:

Let op! Deze maatregelen worden de komende periode voortdurend aangevuld. Houd deze pagina dus in de gaten om van de laatste updates op de hoogte te zijn.
 

Maatregelen voor alle zeilers, surfers of zeilwagenrijders

 • De stad/gemeente kan extra richtlijnen opleggen, informeer je vooraf!
 • De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervatten (registratieplicht bij sportlessen).
 • Alle outdoor als indoor infrastructuur mag terug open. 
 • Kantines mogen terug geopend worden (zie detail bij item Horeca - registratieplicht)
 • In georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 50 inclusief een verplichte sportbegeleider (=sportbubbel), zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net zoals het gemeenschappelijk sportmateriaal;
 • sportieve wedstrijden (vanaf 200 deelnemende sporters is een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig) waarbij de regels van social distancing blijven gelden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar moeten de afstandsregels niet respecteren, zij mogen opnieuw vrij spelen en sporten. Opgelet: afstand tussen een kind en volwassene in de boot moet wel bewaard blijven!
 • Topsporters krijgen toegang tot alle sportfaciliteiten, indien ze een topsportstatuut hebben
 • Het is toegelaten om te reizen naar het buitenland, maar raadpleeg zeker de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen, meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
 • raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid!!
 • Om de veiligheid te kunnen garanderen kan je sportclub vragen om vooraf te registreren, bij sportlessen is registratie verplicht. Informeer je hiervoor bij je watersportclub.
 • Ook voor het naar de club komen voor het onderhoud en vaarklaar maken van je boot kan je je registreren 
 • Zorg dat je sportmateriaal in goede staat is voor je naar de sportclub komt, zodat het optuigen zo vlot mogelijk kan verlopen.
 • Je gebruikt bij voorkeur je eigen sportmateriaal, en deelt dit niet met anderen op de sportclub.
 • Assistentie bij het optuigen of launchen (bv kitesurf vlieger) moet vermeden worden. Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet er de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.
 • Alle normale voorrangsregels zijn van toepassing, met speciale aandacht voor het vermijden van elk risico van aanvaring of contact. Hou altijd 1,5 meter afstand. (of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte onderlinge afstand houden)
 • Als toegang tot het watervlak, insteekzone, strand, slibway of ponton niet kan gebeuren zonder de nodige afstand te houden, wacht dan je beurt af.
 • De badge voor toegang tot opslagruimtes of de botenparking deel je niet met anderen

Bijkomende maatregelen voor alle meermansboot zeilers (catamaran, jachten, zwaardboten)

 • Ook op een meermansboot, catamaran vaar je alleen of met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont en/of (mist het in acht nemen van de social distancing regels) met maximum 5 andere (vaste) personen uit je sociale bubbel.
 • Het slepen van de boot naar de waterlijn met tractor of jeep kan enkel met je eigen lijnen van de boot. De chauffeur van de club blijft steeds in het voertuig, je begeleidt samen met je opvarenden je boot.
 • Bij het bergen van je boot  op de ligplaats behoud je de nodige tussenruimte. Twee naast elkaar liggende boten kunnen niet tegelijk optuigen.
 • Zorg dat je boot voldoet aan alle veiligheidsnormen en wettelijke uitrusting en in goede staat verkeert om calamiteiten te voorkomen.

Bijkomende maatregelen voor zeilwagenrijders

 • Er moet op elk moment voldoende afstand kunnen gehouden worden van andere strandgebruikers zoals fietsers, wandelaars en paarden.

Bijkomende maatregelen voor zeiljachten en bezoekers van jachthavens - update 28 juli

 • Op eenzelfde boot mag je met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont en/of (mist het in acht nemen van de social distancing regels) maximum 5 andere (vaste) personen uit je sociale bubbel. Het maximum aantal opvarenden is 10 personen, kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend.
 • Overnachten aan boord mag 
 • Goede praktijk om de veiligheid aan boord maximaal mogelijk te maken werd opgenomen in een aantal richtlijnen van de federatie. Het is van belang dat de schipper deze met zijn opvarenden bespreekt voor de zeilactiviteit. 
 • Voor het zeilklaar maken van je boot op de botenparking breng je je eigen werkmateriaal mee. Bij het aansluiten van deze gebruik je handschoenen, of was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.
 • Werken aan je boot mag nu ook met je huisgenoten en met maximum 5 mensen uit de (vaste) sociale bubbel. 
 • Het inladen van het zeilmateriaal aan boord doe je zoveel mogelijk via de botenparking om geloop op de pontons te beperken.
 • Op de pontons respecteer je de nodige social distancing. Je gebruikt je eigen landvasten en wast je handen voor en na elk contact met aanlegpunten op deze pontons.
 • De landsgrenzen zijn weer geopend vanaf 15 juni - zeiljachten kunnen nu ook de grenzen over - ook via de Westerschelde, Maas en Kanaal Gent-Terneuzen MAAR =raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid

#SafeStart specifiek voor Zeiljachten

Er werd een nieuw protocol van FOD Mobiliteit gepubliceerd Update 29 juli

De federatie heeft een aantal praktische tips verzameld om de veiligheid aan boord te kunnen waarborgen. Nu we weer met meer opvarenden aan boord kunnen verdient dit uw aandacht. 

 1. Zeil individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen en/of (mist het in acht nemen van de social distancing regels) per week met maximum 5 andere (vaste) personen uit je sociale bubbel. Het maximum aantal opvarenden is 10 personen, kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend.
 2. Zorg voor een goede veiligheidsbriefing met duidelijke afspraken
 3. Verdeel de taken aan boord en hou je daar strikt aan
 4. Iedere opvarende is actief in zijn domein – probeer zoveel mogelijk in je zone te blijven - 1.5 meter afstand bewaren blijft de referentie als dat mogelijk is. 
 5. Respecteer de regels van hygiëne – gebruik handgels en maskers als dat aangewezen is
 6. Als je van positie wisselt ontsmet je, waar mogelijk, je zone (lieren, lierhendels, stuurstand, handgrepen)
 7. Bereid je trip goed voor en maak reservaties als je naar een andere Belgische haven gaat
 8. Draag zoveel mogelijk handschoenen met lange vingers
 9. De schipper voorziet alle noodzakelijke hygiënische producten
 10. Ontsmet sanitair na gebruik
 11. Beperk het aantal opvarenden benedendeks
 12. Iedere opvarende heeft/gebruikt een eigen drinkfles
 13. Vermijd contacten op de pontons
 14. Ga niet op bezoek bij buren in de haven
 15. Contacteer het havenkantoor per telefoon of mail
 16. Overnachten aan boord is toegestaan