Organigram

Historiek en Foto's

De zeilwagensport is als vrijetijdsbesteding, recreatievorm en als sport ontstaan te De Panne omstreeks de eeuwwisseling (1898). Het is daarom dat de Vlaamse kust algemeen beschouwd wordt als de bakermat van de zeilwagensport.

Website Internationale Federatie FISLY

Een beetje geschiedenis….

FOTO'S