De publicatie van de nieuwe IRC regels 2023 - nieuwe aanvraagdocumenten zijn online
 

Ontdek de digitale versie van de IRC Gids 2023 hier 

Complete informatie op websites UNCL (FRA) en IRCRating (GBR) 

WWSV heeft een partnership met UNCL en is in die hoedanigheid exclusief vertegenwoordiger voor de Belgische vloot IRC zeilers. 

IRC Rule English version 2023

IRC Rule Version française 2023

Infosessie RORC : Hoe je boot optimaliseren voor IRC? 

IRC Race Management information

Measurement Manual updated 2023

Documenten 2023

IRC_NIEUWE AANVRAAG_2023 Frans : demande de nouveau certificat IRC - IRC NOUVELLE DEMANDE 2023
IRC_NIEUWE AANVRAAG_2022 Engels  : application of a new IRC certificate - IRC NEW CERTIFICATE 2022
IRC VERLENGING IRC 2023 Frans :  demande de revalidation de certificat IRC - IRC REVALIDATION 2023
IRC VERLENGING IRC 2022 Engels:  IRC revalidation form certificat IRC - IRC REVALIDATION 2022
IRC WIJZIGING 2023 Frans  :  demande de modification de certificat IRC - IRC MODIFICATION 2023
IRC WIJZIGING 2022 Engels  :  IRC modification form IRC - IRC MODIFICATION 2022
IRC TRIAL NIEUWE BOOT 2023 : IRC trial application for a NEW boat, with no  existing IRC Certificate/ -
IRC TEST NOUVEAU BATEAU 2023 - demande de certificat à la conception
IRC TRIAL BESTAANDE BOOT - TESTCERTIFICAAT 2023 : IRC trial application for a boat which already gets an IRC Certificate/ -
CERTIFICAT TEST BATEAU EXISTANT - simulation post conception sur certificat IRC excistant

SINGLE EVENT RATING 2023  (meetbrief voor één enkel evenement) PROCEDURE/TOELICHTING 
IRC CERTIFICAAT ONE DESIGN
WEEG CERTIFICAAT 2020: weight form / certificat de pesée

Policy Trial Certificaat (Engels)
Aanvraag meetbrief andere boot 20 euro 
Gelieve deze te downloaden (klik op bovenstaande documenten en download start automatisch) en ingevuld te mailen naar luc@wwsv.be
Alle nodige stortingen dienen te gebeuren op volgende rekeningnummer : (met vermelding bootnaam en IRC certificaat) 

Wind en Watersport Vlaanderen vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
BIC Code: BBRUBEBB
IBAN: BE22 3900 9636 8747 
Tarieven/Tarifs (gewijzigd 2023

 

IRC   

Cruiser Rating 

 

IRC is een meetsysteem dat een breed gamma van zeiljachten met één romp met een kiel klasseert voor onderlinge competitie. Zowel toerschepen als wedstrijdschepen varen in IRC. Elk schip met een IRC meetbrief krijgt één enkel ratinggetal toegekend, waarmee de gevaren tijd gecorrigeerd wordt.

IRC moedigt vernieuwingen aan die leiden tot een grotere stabiliteit, betere prestaties, meer zeewaardigheid en veiligheid. IRC ontmoedigt anderzijds onnodige onkosten op elk niveau.

IRC verwacht van de eigenaars dat ze niet op kunstmatige manier zullen proberen de rating van hun boot te verlagen, zoals bijvoorbeeld het laten stijgen van de prestaties van de boot, zonder dat de boot een hogere rating krijgt.

IRC ratings zijn gebaseerd op de informatie die de eigenaars zelf verschaffen. De IRC rating wordt bepaald aan de hand van die opgegeven informatie, en dat op basis van een geheime formule.

Wind en Watersport Vlaanderen is partner met UNCL voor alle Belgische IRC aanvragen.
WWSV est le partenaire belge chez UNCL pour les certificats belges en IRC Formulieren (taalkeuze bovenaan aanduiden in document) :
Formulaires bilingue - choissisez votre langue en haut du document 
 

Geldig zeilnummer

Een IRC meetbrief voor een boot met een Belgische eigenaar kan enkel uitgereikt worden als die boot beschikt over een geldig zeilnummer dat uitgereikt werd door Belgian Sailing 
Voor de CR meetbrief geldt hetzelfde principe. Algemeen wordt het zeilnummer trouwens gepromoot als ideaal identificatiemiddel op zee en dit niet alleen bij calamiteiten. 

 

VERIFIEER HIER JE ZEILNUMMER

VRAAG HIER JE ZEILNUMMER AAN


Cruiser Rating

De doelstelling van de CR rating is om zonder meting kajuitzeiljachten, voorzien van een zeereling en met een leefbaar interieur, de mogelijkheid te bieden tegen elkaar wedstrijd te zeilen. Het is een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer. Typische wedstrijdboten en sportboats horen thuis in IRC of een ander meetsysteem. De BA-RAT of basisrating volgt uit de keuze van het merk en type zeiljacht en wordt uitgedrukt in voet. Het is eigenlijk een berekende waterlijnlengte die de maximum rompsnelheid aangeeft die het schip kan varen.

Klik hier om het CR aanvraagformulier in te vullen.