Laat je stem horen! Vul nu de enquête circulaire pleziervaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer in vóór 12 juli 2023.
 
Vaartuigen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, worden soms achtergelaten en kunnen zo gevaarlijke situaties opleveren en de natuur vervuilen. Ook als jouw vaartuig nu nog in goede staat is, zal er een dag komen dat dat niet meer het geval zal zijn. Het groeiende aantal afgedankte vaartuigen zorgt voor een uitdaging, want recyclage is complex.
 
De FOD Mobiliteit en Vervoer wil een meer circulaire vorm van pleziervaart promoten. De mening van de pleziervaarder is daarbij van groot belang. Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan onze enquête rond circulaire pleziervaart.
 
Het invullen van de enquête duurt slecht 10 minuten.

Geef jouw mening

Jouw input is voor ons zeer waardevol. Aarzel ook niet om de enquête door te sturen, we willen zo veel mogelijk pleziervaarders bereiken.