​Waar mag je kitesurfen?

Kitesurfen is toegelaten in de insteekzone en in de zeezone, dit tot maximaal 2 zeemijl in zee. Een overzicht van alle insteekzones kan je hier vinden, bij de meeste van deze insteekzones is er een bij WWSV aangesloten surfclub. Het is verboden te kitesurfen in de zwemzone en de daaraan grenzende bufferzone en veiligheidszone. Een overzicht van de verschillende zones is te vinden op de website van de federale overheidsdienst mobiliteit.

Wanneer mag je kitesurfen?

De oude 7Bft-regel is afgeschaft in het nieuwe KB Brandingsporten. Informeer je bij de lokale surfclub of bij mede-kitesurfers als je twijfeld of de condities geschikt zijn voor je surfniveau en materiaal. Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden te kitesurfen.
 

Welke uitrusting is verplicht?

Uit het KB Brandingsporten:
Insteekzone: isothermisch pak
Kustzone en zeezone: isothermisch pak + zwem-,reddings- of impactvest + middel om noodsignaal uit te sturen uit de "Niet-exhaustieve lijst van aangepaste middelen voor het versturen van noodsignalen voor de beoefenaars van brandingsporten en in de kustzone buiten de insteekzone en in de zeezone".
Eén van de volgende middelen is voldoende:

  • Pyrotechnische middelen (rood of oranje), 2 stuks
  • Waterdicht verpakt GSM
  • VHF-toestel
  • Personal Locator Beacon (PLB) (met ingebouwde GPS en gebruik maken van de 406 MHz frequentie voor het zenden van noodoproep en 121.5 MGz voor het begeleiden van de hulpdiensten)
  • AIS Sart

Of kijk hier voor meer info.