Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) is tevreden over de centrale maatschappelijke rol die sport heeft gekregen vanuit de overheid tijdens deze Corona crisis. Sport als middel voor algemeen welzijn, als medicijn voor een betere algemene gezondheid en een sterkere immuniteit. Vanuit deze overtuiging zijn we dan ook vragende partij om de watersport terug toe te laten.

WWSV ziet watersport voornamelijk als een individuele of familie gebonden sportactiviteit in open lucht. Op zee, binnenwater en rivieren is er veel ruimte voor onderlinge afstand. Mits enkele basis richtlijnen kan de kans op besmetting met het Covid-19 virus tijdens watersporten gereduceerd worden tot nihil.

De heropstart dient uiteraard veilig te gebeuren, vandaar dat het WWSV-team een stappenplan heeft uitgewerkt voor een veilige start van de sportbeoefening. Met per fase van de heropstart, hanteerbare adviezen voor de clubs en de sporters die ook in de praktijk toepasbaar zijn.

Het stappenplan werd ondertussen overgemaakt aan de bevoegde instanties.

We duimen alvast voor een goede beslissing op de veiligheidsraad.
 


De laatste stand van zaken en meer informatie over het coronavirus vind je op : https://www.wwsv.be/nl/coronavirus
Voor vragen over het coronavirus in de watersport: communicatie@wwsv.be