⅓ van de jongeren heeft het psychisch moeilijk (Geestig Gezond Sporten - Gsport Vlaanderen). WWSV gelooft dat watersport een positieve impact kan hebben op psychisch kwetsbare jongeren.
Die overtuiging is er onder meer gekomen via een kleinschalige samenwerking met Prusik. Prusik is een onderdeel van ‘Binnenstad Brugge vzw’, een organisatie die acties onderneemt in het kader van bijzondere jeugdzorg. 

Prusik richt zich vooral naar jongeren die geblokkeerd zitten. Door middel van outdoor activiteiten (time-outs), ervaringsprojecten en activering trachten ze de jongeren bepaalde inzichten bij te brengen om zo hun persoonlijke problematieken aan te pakken. Een spreekwoordelijke duw in de rug om uit een (dreigend) vastlopende situatie te geraken (vb. jongeren die geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben, jongeren die geen school lopen, jongeren zonder werk). Jongeren terug te activeren, hen via een eigen (succes)ervaring letterlijk en figuurlijk weer in beweging proberen te krijgen.  

Wij geloven als WWSV dat de watersporten zich bijzonder lenen binnen acties van organisaties zoals Prusik. Suppen en surfen werden door Prusik als ‘therapie’ in hun aanbod opgenomen tijdens de diverse time-outs die ze op vraag van instellingen organiseren. Als federatie ondersteunen we deze organisatie zeer kleinschalig door hen gratis SUP-boards aan te bieden, waarmee Prusik met de jongeren op time-out gingen. 
Wereldwijd zijn er reeds bestaande projecten die watersport gebruiken als therapie. De therapeutische meerwaarde van het suppen en surfen wordt reeds ervaren in meerdere landen: In Frankrijk en de UK wordt surfen door dokters voorgeschreven tegen depressies en andere psychologische problemen. Eind september 2017 was er in Zuid-Afrika een symposium waar dergelijke projecten uit 8 verschillende landen samen zaten om de therapeutische/genezende of versterkende waarde van het surfen op specifieke doelgroepen te bestuderen en te bundelen.