Eén derde van de jongeren heeft het psychisch moeilijk (Geestig Gezond Sporten - Gsport Vlaanderen). WWSV gelooft dat watersport een positieve impact kan hebben op psychisch kwetsbare jongeren. Die overtuiging is er onder meer gekomen via een kleinschalige samenwerking met Prusik. Prusik is een onderdeel van ‘Binnenstad Brugge vzw’, een organisatie die acties onderneemt in het kader van bijzondere jeugdzorg. 

Prusik richt zich vooral naar jongeren die geblokkeerd zitten. Door middel van outdoor activiteiten (time-outs), ervaringsprojecten en activering trachten ze de jongeren bepaalde inzichten bij te brengen om zo hun persoonlijke problematieken aan te pakken. Een spreekwoordelijke duw in de rug om uit een (dreigend) vastlopende situatie te geraken (vb. jongeren die geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben, jongeren die geen school lopen, jongeren zonder werk). Jongeren terug te activeren, hen via een eigen (succes)ervaring letterlijk en figuurlijk weer in beweging proberen te krijgen. 

Wij geloven als WWSV dat de watersporten zich bijzonder lenen binnen acties van organisaties zoals Prusik. Suppen en surfen werden door Prusik als ‘therapie’ in hun aanbod opgenomen tijdens de diverse time-outs die ze op vraag van instellingen organiseren. Als federatie ondersteunen we deze organisatie zeer kleinschalig door hen gratis SUP-boards aan te bieden, waarmee Prusik met de jongeren op time-out gingen. 

Wereldwijd zijn er reeds bestaande projecten die watersport gebruiken als therapie. De therapeutische meerwaarde van het suppen en surfen wordt reeds ervaren in meerdere landen: In Frankrijk en de UK wordt surfen door dokters voorgeschreven tegen depressies en andere psychologische problemen. Eind september 2017 was er in Zuid-Afrika een symposium waar dergelijke projecten uit 8 verschillende landen samen zaten om de therapeutische/genezende of versterkende waarde van het surfen op specifieke doelgroepen te bestuderen en te bundelen. 

Meer weten over dit project, lees verder en/of contacteer stijn@wwsv.be of pieter@wwsv.be 
 

 
 

Golf van verandering in 2021

In het voorjaar van 2021 werden verschillende voorzieningen aangeschreven die met kwetsbare jongeren werken. Vijf voorzieningen (Binnenstad, Oranjehuis, Bethanie, Back On Track en Konekti) gingen mee in het pilootproject in Brugge en vaardigden in totaal 60 medewerkers af die een opleiding tot SUPmonitor volgden op het domain ‘Aan de Plas’. Stijn Pillen, die docent is bij de ISA, bracht in 5 opleidingsdagen alle kennis bij die de begeleiders nodig hebben om jongeren veilig op het water te begeleiden. 90% van de kandidaat begeleiders slaagden voor de opleiding en vanaf juni was het voor hen mogelijk om te suppen in Brugge. In de zomermaanden die volgenden mochten we meer dan 60 jongeren verwelkomen.

Vanwege de grote interesse van andere organisaties wordt het project uitgebreid naar meerdere voorzieningen. Niet enkel kwetsbare jongeren, maar ook kansarme mensen en mensen met een beperking kunnen we met dit project een (succes)ervaring bezorgen. In september 2021 werden tal van voorzieningen gecontacteerd in de omgeving van Brugge en Oudenaarde. In april 2022 wordt er in samenwerking met surfclub Absolut op de Donkvijver in Oudenaarde een nieuwe locatie geopend waar gesupt kan worden.

Op 11 oktober 2021 kwam er nog een bijkomende opleiding in Brugge voor begeleiders van andere voorzieningen. Deze opleiding wordt in april 2022 herhaald.
 

 

Met steun van Sport Vlaanderen

Het laagdrempelige Golf van verandering is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Sport Vlaanderen.