De nieuwe wet op de pleziervaart is sinds 1 juli 2018 definitief van kracht.

Wij raden u aan deze wettekst grondig door te nemen en gevolg te geven aan de verplichtingen erin vervat.  De uitvoeringsbesluiten zullen van zodra deze klaar zijn in KB’s gepubliceerd worden.
Deze KB’s zullen betrekking hebben op de verplichte brevetten, de examens en de te kennen  leerstof, de verplichte uitrusting aan boord van de pleziervaartuigen, de overgangsmaatregelen, de erkenning van de vaarscholen en diens meer.

...

Lees hier verder