De Belgische regering maakte op woensdag 6 mei een reeks nieuwe regels bekend in de bestrijding van het Corona Virus.
Waar het beoefenen van watersport onder zeer strikte regels kan blijven competities verboden tot 31 juli 2020.

Ook FOD Mobiliteit maakt binnenkort de nieuwe regels geldend vanaf 11 mei bekend en deze zullen hier gepubliceerd worden.
Clubs, klassen en organisatoren kijken of er mogelijkheden zijn om in het najaar nog competities aan te bieden.

Informeer je steeds bij je club om de lokale regels te kennen of om je te registreren
Kijk ook steeds op onderstaande link om de laatste stand van zaken te kennen in dit dynamisch proces waarin jouw federatie het voortouw neemt 
We blijven ijveren voor een veilige watersport in alle clubs 
#SafeStart