Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart is van toepassing vanaf 1 juli 2021. - Meer informatie onder het punt "Praktijktest stuurbrevet"

 


Te volgen stappen:

Aanvraag Stuurbrevet

Het brevet kan via het formulier hierboven bij onze federatie (Wind en Watersport Vlaanderen) aangevraagd worden.
Voor het beheer van uw dossier en de aanvraag van uw stuurbrevet dient er een bedrag van 50 euro aan ons betaald te worden. Deze betaling staat los van het bedrag dat u aan FOD Mobiliteit betaalt voor uw deelname aan het theoretisch examen.

Theoretische cursus

Theoretische cursus stuurbrevet

Theorie Belgisch Stuurbrevet
Er worden theoretische cursussen aangeboden ter voorbereiding van het examen stuurbrevet. Er is geen enkele verplichting om deze te volgen. Deze cursus verhoogt wel uw kans op slagen. De cursussen gaan door op verschillende plaatsen en dagen. U kunt de handleiding ook apart bestellen.

Onze webshop biedt de “Leidraad voor het Stuurbrevet“ aan, dit handboek bevat niet alleen de complete examenstof van het Beperkt en Algemeen Stuurbrevet, maar bovendien nuttige en praktische aanvullingen op gebied van motortechniek, vaarwegmarkering, manoeuvers, ‘schipperen’ en navigatie.

Theoretische cursussen ter voorbereiding van het examen stuurbrevet
Via onderstaande vaarscholen is het mogelijk om een theoretische cursus te volgen:

De Vlaamse Vaarschool
Boattech
Vaarmeester
Vaarschool Q+
Vaarschool Bord’O
Vaarschool Cevina
Start2Boat
CruiseTops - Vaaropleiding en charter

Inschrijven theoretisch examen

Het examen Stuurbrevet via FOD Mobiliteit

De examens worden elektronisch afgelegd doorheen het ganse jaar rechtstreeks bij de overheid FOD Mobiliteit.

De examens kunnen afgelegd worden op volgende examenplaatsen:

Berchem: Posthoflei 5, 2600 Antwerpen

 • dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Brussel: Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

 • donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Oostende: Natiënkaai 5, 8400 Oostende

 • dinsdag en woensdag, 09.30 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Namen: Rue des Bourgeois 7 - Bloc A, 5000 Namen

 • maandag, 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.

Examenstof

Het theoretisch examen bestaat uit een meerkeuzeproef (30 vragen) op computer.
Het examen van beperkt stuurbrevet bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (12 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (8 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.
> Klik hier voor een overzicht van de te kennen leerstof voor het beperkt stuurbrevet <

Het examen ‘aanvulling tot algemeen stuurbrevet’ bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (10 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (10 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.
> Klik hier voor een overzicht van de te kennen leerstof voor het algemeen stuurbrevet <

Inschrijven voor deelname examen stuurbrevet

De inschrijving verloopt als volgt:

 • De inschrijving gebeurt online aan de hand van uw ID-kaart. Klik hier om u in te schrijven.
  Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
 • U geeft aan voor welk(e) examen(s) u zich wenst in te schrijven en kiest de plaats en het tijdstip van het examen.
 • U zal dan een mail ontvangen van FOD Mobiliteit met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op hun rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail zal vermeld staan. Bij ELKE inschrijving dient u voor ELK examen (Beperkt / Algemeen / herexamen) afzonderlijk 40 euro te betalen aan FOD Mobiliteit.
 • Uiterlijk 1 week voor de datum van het examen dient FOD Mobiliteit het geld te ontvangen.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer dat u nodig hebt om aan het examen deel te nemen.
 • OPGELET: zonder betaling of bij te late betaling kan het examen NIET doorgaan!

Meenemen op het examen:

 • Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart mee te brengen naar het examen.

Resultaat:

 • Na afloop van het examen zal u dezelfde dag nog per mail uw resultaten ontvangen. Indien u niet geslaagd bent, zal u bovenstaande procedure opnieuw moeten doorlopen. Dit resultaat dient u aan ons (Wind & Watersport Vlaanderen) te bezorgen.

Link inschrijving examen:
Klik hier om u in te schrijven.
 

Praktijktest stuurbrevet

Vanaf 1 juli 2021 moet u naast een theoretisch examen ook een praktijktest afleggen om een stuurbrevet te behalen. 

NIEUW  - ​De wetgeving pleziervaart voorziet in een ‘ervaringsattest’ (voor privaat gebruik op de Belgische zee) als alternatief voor een ‘algemeen stuurbrevet'. Bekijk de voorwaarden op onze blogpagina.

Hoe schrijft u zich in? 

 Als u een praktijktest wilt afleggen, schrijft u zich rechtstreeks in bij een testcentrum naar keuze. Klik hier voor de lijst van de reeds erkende praktijktestcentra.  De prijs wordt bepaald door de praktijkcentra.  

 •  U hoeft niet eerst te slagen voor het theoretische examen om een praktijktest af te leggen.  
 •  U kunt zich inschrijven vanaf 15 jaar. U kunt uw brevet dan aanvragen vanaf 16 jaar. 
 •  Het praktijktestcentrum kan ervoor kiezen de opleiding en de praktijktest samen aan te bieden.

Hoe verloopt de praktijktest? 

Materiaal

 • U mag een pleziervaartuig gebruiken van het centrum.
 • Als u een vaartuig hebt dat langer is dan 6 meter, mag u uw eigen vaartuig gebruiken.

Duurtijd en locatie
U legt de proef af in een erkend praktijktestcentrum naar keuze.  
De duurtijd is afhankelijk van het brevet dat u wilt behalen: 

 • beperkt en algemeen stuurbrevet (M of S): minstens 1 uur  
 • yachtman (M): minstens 6 uur 
 • yachtman (MS): minstens 10 uur 
 • radarbrevet: minstens 30 minuten

We onderscheiden drie soorten testen: 

 • M: motorvaart 
 • MS: motorvaart en zeilen (hiervoor geldt een aanvullend onderdeel) 
 • S: zeilen

Eindtermen

De eindtermen zijn afhankelijk van het brevet dat u wilt behalen. 
Beperkt en algemeen stuurbrevet: 

 • De basisvaardigheden volstaan voor beide brevetten.  
 • Ook als u al een beperkt stuurbrevet hebt op basis van het dienstboekje, moet u vanaf 1 juli een test afleggen om een algemeen stuurbrevet te behalen. Als dat niet het geval is, geldt de praktijktest voor zowel het beperkt als het algemeen stuurbrevet. 

Yachtman en radarbrevet:  

 • Om een yachtmanbrevet te behalen, moet u slagen voor de specifieke praktijktest yachtman.  
 • Om een radarbrevet te behalen, moet u slagen voor de specifieke praktijktest radar. 

Duplicaat Stuurbrevet

Duplicaat aanvragen:

 • Een duplicaat kan worden aangevraagd met behulp van dit aanvraagformulier.
  • Volg hierbij volgende insturcties:
   1. Vul de nodige gegevens in en druk het formulier af.
   2. Onderteken het formulier op de voorziene plaats.
   3. Stuur het formulier samen met de gepaste bijlagen naar duplicate.yachting@mobilit.fgov.be
   4. FOD Mobiliteit en Vervoer zal u zo spoedig mogelijk de factuur (€20) versturen naar uw emailadres.
   5. Na ontvangst van betaling bezorgt FOD Mobiliteit en Vervoer u het duplicaat per post naar het door u opgegeven afleveradres.
 • De aanvraag van een duplicaat is ENKEL mogelijk als aan strikte voorwaarden voldaan is: verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of brevet nooit ontvangen.
 • Een duplicaat wordt pas afgeleverd na betaling van 21 euro aan FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het Stuurbrevet

Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig vanaf 15 meter of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:
Beperkt stuurbrevet: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)

Algemeen stuurbrevet: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
 • de Beneden-Zeeschelde
 • de havens van de kust
 • vanaf het strand tot 6 zeemijl

Vereisten:
De vaarbevoegdheidsbewijzen kunnen worden afgeleverd, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest blijft maar 3 maand geldig);
 • geslaagd in theoretisch gedeelte (maximum 3 jaar geleden);
 • geslaagd in de praktijktest (maximum 3 jaar geleden).

Modulaire opbouw:

 • De theoretische examens gebeuren stapsgewijs en zijn modulair: indien u een algemeen stuurbrevet wenst te bekomen dient u 2 examens af te leggen:
  • Beperkt stuurbrevet;
  • Aanvulling tot algemeen stuurbrevet.
 • De kandidaat moet zich apart voor beide examens inschrijven en betaalt voor elk examendeel telkens 40 euro aan FOD Mobiliteit. Na tijdige betaling ontvangt de kandidaat voor beide examens apart een uitnodigingsbrief van FOD Mobiliteit.
   

NIEUW : ERVARINGSATTEST
De wetgeving pleziervaart voorziet in een ‘ervaringsattest’ (voor privaat gebruik op de Belgische zee) als alternatief voor een ‘algemeen stuurbrevet’.
Dit ervaringsattest kan door de pleziervaarder aangevraagd worden als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • beschikken over een medisch attest;
 • op 4 juli 2019 minstens 16 jaar;
 • bewijs van praktijkervaring op zee;
 • een theoretische opfrissingscursus (van minimum 8 uur) gevolgd en een niet-bindende test afgelegd

Lees er alles over in dit blogbericht.