Ervaringsattest algemeen stuurbrevet

De wetgeving pleziervaart voorziet in een ‘ervaringsattest’ (voor privaat gebruik op de Belgische zee) als alternatief voor een ‘algemeen stuurbrevet’.
Dit ervaringsattest kan door de pleziervaarder aangevraagd worden als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • beschikken over een medisch attest (maximum 3 maand oud).
  • op 4 juli 2019 minstens 16 jaar zijn
  • verklaring van praktijkervaring op zee
  • een theoretische opfrissingscursus (van minimum 8 uur) gevolgd en een niet-bindende test afgelegd (de inhoud van de cursus vind je hier)
  • de aanvraag om in dit systeem te stappen moet gedaan worden voor 21.12.2023

Hoe aanvragen?

Het ervaringsattest kan eenvoudig digitaal aangevraagd worden bij FOD Mobiliteit via deze link. Inloggen doe je met je e-ID of itsme en je moet de bewijsstukken voor de vernoemde items (a), (c) en (d) als bijlages toevoegen.
De verklaring van praktijkervaring op zee kan je bekomen bij je federatie, yachtclub, yachthaven of vaarschool.
 
De theoretische opfrissingscursus (van minimum 8h)  bestaat uit een basiscursus over navigatie, manoeuvres en veiligheid en reglementen en wordt gevolgd door een niet-bindende test. Organisaties die deze cursus en test aanbieden vind je terug in de volgende lijst. (Deze lijst werd eind juni opgesteld en wordt de periode erna nog verder aangevuld op de website van de FOD). 
 
Het ervaringsattest wordt per post opgestuurd en is gratis te verkrijgen.

Geldigheidsduur

Het ervaringsattest heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.
Het attest kan vernieuwd worden als voor het einde van de vervaldag opnieuw een opfrissingscursus werd gevolgd en een niet-bindende test werd afgelegd. De aanvraag voor de vernieuwing dient te gebeuren binnen de 6 maand na de vervaldag van het oorspronkelijke attest.

ICC

Op basis van het ervaringsattest kan geen ICC worden aangevraagd. Dat lukt wel met een algemeen stuurbrevet.

 

Wil je als club zo'n cursus aanbieden?

Instanties die interesse hebben om dergelijke cursus aan te bieden, kunnen zich aanmelden als organisator ‘theoretische opfrissingscursus (ervaringsattest)’ via refreshercourse.yachting@mobilit.fgov.be aan de hand van dit aanmeldingsformulier.
 
Na onderzoek, wordt aan de instantie een uniek nummer toegekend en worden er richtlijnen (o.a. cursus, attestering naar de klant toe en rapportering naar onze dienst toe) overgemaakt. Er wordt een lijst bijgehouden op onze website met de instanties die zich aangemeld hebben als organisator ‘theoretische opfrissingscursus (ervaringsattest)’.
 
Pleziervaarders die over voldoende praktijkervaring op zee beschikken om veilig zelfstandig op zee te kunnen varen, kunnen een verklaring aanvragen bij hun federatie, vaarclub, jachthaven of vaarschool.
Als je een dergelijke verklaring uitreikt, kan je dit modelattest gebruiken.
 

Lees ook op: 

Website leidraad Yachtman
Website FOD

Nog vragen hierover? Stuur een mailtje naar info@wwsv.be