Inleiding WWSV kwaliteitslabels 2021

WWSV wil non-stop extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen met de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en op het vlak van participatie te verhogen.

Doelstelling

Met het jeugdsportfonds wenst de WWSV de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds komt tot stand dankzij de steun (=subsidiebedrag) van de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen. Bovenop dit subsidiebedrag dient de WWSV 25% van het toegekende subsidiebedrag van Sport.Vlaanderen via eigen middelen extra in het jeugdsportfonds te investeren.
De verdeling van het jeugdsportfonds gebeurt als volgt:
- 88% komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement.
- 12% kan door WWSV gebruikt worden voor de overhead kosten nodig om het project te doen slagen.

Een jeugdsportproject indienen

Elke erkende WWSV-club/basis kan een jeugdproject indienen.
Een club/basis kan een jeugdsportproject indienen aan de hand van het daartoe bestemde inschrijfformulier. De inschrijving dient te gebeuren vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.

Label erkende WWSV-club

  1. DE CLUB HEEFT EEN VZW-STRUCTUUR
  2. DE CLUB SLUIT HAAR LEDEN AAN CONFORM HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WWSV
  3. DE CLUB BEZORGT HAAR STATUTEN AAN WWSV EN DE AANVRAAG TOT AANSLUITING WORDT GOEDGEKEURD DOOR ALGEMENE VERGADERING WWSV

Iedere WWSV club is een erkende WWSV club.
Je label 'erkende WWSV club' dien je wel zelf aan te vragen door een mailtje te sturen naar ellen@wwsv.be 

Overzicht erkende scholingsclub 2021

Overzicht erkende trainingsclub 2021