Registratie erkende Kitesafe / WWSV Kitesurf scholen 2021

Is de info op dit overzicht van erkende kitesurf scholen niet meer up-to-date, of ontbreek jouw kitesurfschool*? Via onderstaand formulier kan je, als bestaande geregistreerde kiteschool of als nieuwe kiteschool, de registratie voor 2021 updaten of doorgeven! 

* Enkel kitesurfscholen die deel zijn van de surfclub aangesloten bij WWSV, of een vaste overeenkomst hebben met die club, worden opgenomen in de lijst van WWSV erkende kitesurfscholen. Indien er geen kiteschool binnen je WWSV club bestaat of verbonden is, maar je wel een kitesurf werking hebt, gelieve dan '0' in te geven bij de velden die betrekking hebben tot kiteschool gegevens. Geef wel de kiteverantwoordelijke van de club en uiteraard de 'Naam Club' in.
 

Gegevens Kitesurfschool en -club
Gegevens kiteverantwoordelijke (van club of school)
Kwalificatie kitesurfschool
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc.
Gegevens Reddingsdienst
meer info zie: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/brandingsporten