Bestuur

Het hoogste orgaan van WWSV is haar Algemene Vergadering.
WWSV wordt geleid door het Bestuursorgaan, waarvan de leden over een mandaat van vier jaar beschikken.

Het Bestuursorgaan verkiest onder haar leden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris-Generaal en een Penningmeester.
Het Bestuursorgaan stelt de commissies samen en duidt de afgevaardigden aan die WWSV bij verschillende organisaties vertegenwoordigen.
Het Bestuursorgaan stelt een Algemeen Directeur aan.

Continuïteit van het Bestuursorgaan

Om de continuïteit binnen het Bestuursorgaan te garanderen wordt er een gefaseerd rooster van ontslag en benoeming van bestuursfuncties toegepast.
Algemene vergadering 2024: verkiezing van de Secretaris-Generaal, één Ondervoorzitter en één bestuurder
Algemene vergadering 2025: verkiezing van de Penningmeester en één bestuurder
Algemene vergadering 2026: verkiezing van drie bestuurders
Algemene vergadering 2027: verkiezing van de Voorzitter en drie bestuurders

Vanaf 2028 herhaalt dit 4-jarig rooster zich. Dit rooster kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van het Bestuursorgaan.
Het is de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering om bestuurders te benoemen.
Daarbij dient er echter te allen tijde naar gestreefd te worden dat maximum de helft van de bestuurders gelijktijdig vervangen worden.

 

Bart Van Hooreweghe
 • Voorzitter WWSV
 • Mandaat 2 WWSV: 18/04/2023 – AV 2027
 • Mandaat 1 WWSV: 19/03/2019 - 18/04/2023
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - 19/03/2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 18/03/2008 - 31/12/2016
Carl Sabbe
 • Secretaris-Generaal WWSV
 • Voorzitter Belgian IRC Owners Association (BELIRC)
 • Bestuurder SAVACO NV
 • Teamleider Alegria Racing Team (IRC)
 • Mandaat 3 WWSV: 29/04/2024 - AV 2028
 • Mandaat 2 WWSV: 23/06/2020 - 29/04/2024
 • Mandaat 1 WWSV: 19/03/2019 - 23/06/2020
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 – 19/03/2019
 • VYF voor fusie 22/03/14 - 31/12/2016
Peter Van den Bossche
 • Penningmeester WWSV
 • Licentiaat Management
 • Afgevaardigd Bestuurder
 • Ex-voorzitter Belgian Sailing
 • International Race Officer
 • Mandaat 2 WWSV: 22/06/2021 – AV 2025
 • Mandaat 1 WWSV: 19/03/2019 – 22/06/2021
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - 19/03/2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 05/03/2005 - 31/12/2016
Maarten Desloovere
 • Vice-voorzitter WWSV
 • Bestuurder VYNieuwpoort
 • Mandaat 2 WWSV: 29/04/2024 – AV 2028
 • Mandaat 1 WWSV: 23/06/2020 – 29/04/2024
Alain Lescrauwaet
 • Algemeen Directeur WWSV
 • Mandaat 2 WWSV: 21/04/2022 - AV 2026
 • Mandaat 1 WWSV: 19/03/2019 - 21/04/2022
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 – 19/03/2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 20/03/2004 - 31/12/2016
Nick Moerman
 • Bestuurder WWSV
 • Bestuurder RBSC
 • Mandaat WWSV: 21/04/2022 - AV 2026
Sven Fransen
 • Bestuurder WWSV
 • Manager Surfclub Windekind
 • Mandaat 2 WWSV: 22/06/2021 – AV 2025
 • Mandaat 1 WWSV: 19/03/2019 – 22/06/2021
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - 19/03/2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 21/03/2015 - 31/12/2016
Christoph Poignie
 • Bestuurder WWSV
 • Manager van de O'Neill Beachclub
 • Mandaat 2 WWSV: 21/04/2022 – AV 2026
 • Mandaat 1 WWSV: 19/03/2019 – 21/04/2022
 • Mandaat Fusiefederatie: 26/03/2018 - 19/03/2019
Tomi Neuman
 • Bestuurder WWSV
 • Lid RYCB
 • Mandaat WWSV: 18/04/2023 – AV 2027
Dries Boodts
 • Bestuurder WWSV
 • Lid Windhaan
 • Mandaat WWSV: 18/04/2023 – AV 2027
Samuel Stal
 • Bestuurder WWSV
 • Bestuurder Anemos Beachclub
 • Mandaat WWSV: 18/04/2023 – AV 2027