Marien Ruimtelijk Plan
Standpunt WWSV 
Raadpleeg volgende website: http://www.marineatlas.be/nl/marine-spatial-plan

 


Actieplan Marien Zwerfvuil
Klik hier
 
Engagementsverklaring – marien zwerfvuil - WWSV
Marien zwerfvuil is een groeiend probleem voor alle zeeën en oceanen, en wordt beschouwd als een aanzienlijke bedreiging voor ons leefmilieu. Marien zwerfvuil wordt gedefinieerd als elk vast materiaal dat door de mens werd vervaardigd en direct of indirect, opzettelijk of onopzettelijk terechtkomt in het mariene milieu.

Heel wat clubs nemen reeds concrete initiatieven en zijn hier al jaren voortrekker van.
Om deze acties extra onder de aandacht te brengen en wat meer draagkracht te creeëren, ondertekenen we met Wind en Watersport Vlaanderen en de staatssecretaris een wederzijds engagement.

U kan de verklaring hier raadplegen.