Missie

WWSV is de unisportfederatie voor zeilen, surfen, zeilwagenrijden en daaraan verwante sporten in Vlaanderen. 

WWSV streeft naar een kwaliteitsvolle ondersteuning van de werking en belangen van de bij haar aangesloten sportverenigingen, en dit zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. 

WWSV staat open voor alle Vlaamse sportverenigingen en wil samen met hen een totaal aanbod van recreatieve en competitieve sportbeoefening mogelijk maken, promoten en organiseren. 

WWSV wil elke doelgroep, van de jonge recreatieve sportbeoefenaar tot de topsporter, inclusief personen met een beperking, uitzicht geven op levenslang gezond en veilig zeilen en surfen. Dit onder begeleiding van gekwalificeerde en constant bijgeschoolde clubverantwoordelijken, instructeurs en trainers. 

WWSV wil in het bijzonder internationale topzeilers, topsurfers en topzeilwagenrijders met professionele begeleiding op een ethisch en medisch verantwoorde manier uitmuntende topsportprestaties laten bereiken. 

WWSV wil dit realiseren met een behoeftegerichte en innoverende aanpak en met een transparant, efficiënt en goed bestuur.

Daarnaast kan WWSV alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Topsport

 • Talentvolle watersporters opsporen, begeleiden, motiveren en trainen.
 • Training en wedstrijdbegeleiding van talentvolle jeugd.
 • Selecteren, begeleiden en trainen van topsporters en Olympische elite.
 • Organisatie en begeleiding bij nationale en internationale wedstrijden.

Recreatieve watersport

 • De zeil- en surfsport als sportieve vrijetijdsbesteding ondersteunen en verder uitbouwen.
 • Aangename en sfeervolle recreatieve organisaties opzetten in samenwerking met de clubs.
 • Begeleiden en steunen van clubwedstrijden en -rally's.
 • Ondersteuning bieden aan clubs bij de organisatie van clubwedstrijden en andere activiteiten. 

Motorvaart, een volwaardige sport- of recreatietak

 • Zeil- en surfwedstrijden organiseren zonder start-, finish-, jury- en rescueboten is onmogelijk.
 • Toervaart en sportvissen maken deel uit van de recreatieve watersport Scholing, vaarvergunningen en praktijkervaring door de erkende clubs.
 • Standardiseren van scholing en praktijkervaring.
 • Standardiseren en erkenning van de vaarvergunningen uitgereikt door erkende clubs en scholen.
 • Vereenvoudiging van het examen en materie voor het behalen van het Algemeen Stuurbrevet.

Veilig varen

 • Reglementering organisatie actieve ontspanningsevenementen.
 • Streven naar veiligheid in de watersport.
 • Matigen en verduidelijken van het te complexe en te stringente KB van 07 mei 2004 dienaangaande.
 • Administratieve begeleiding.
 • De WWSV-clubs begeleiden bij hun administratie en boekhouding.

Visibiliteit

 • De Vlaamse watersport op de kaart zetten via een sterke communicatie naar de doelgroep.
 • Fysische aanwezigheid bij watersportorganisaties, -beurzen, -seminaries en vergaderingen.

Standpunten

 • Geen commerciële exploitatie van de jachthavens maar sportief beheer door erkende clubs.
 • Alle aangesloten clubs zijn vzw's en bijgevolg belastbaar in de rechtspersonen- en niet in de vennootschapsbelasting. 
 • De watersport is btw-vrij.