Infosessie jeugdsportfonds 2024
 

 

Wat zijn kwaliteitslabels?

WWSV wil blijvend, extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen met de Vlaamse Overheid / Sport Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en op het vlak van participatie te verhogen. Je kan jouw club registreren als jeugdscholingsclub en/of jeugdtrainingsclub. 

Doel

Met het jeugdsportfonds wenst WWSV de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds komt tot stand dankzij de steun (=subsidiebedrag) van de Vlaamse Overheid / Sport Vlaanderen. Bovenop dit subsidiebedrag dient de WWSV 25% van het toegekende subsidiebedrag van Sport Vlaanderen via eigen middelen extra in het jeugdsportfonds te investeren.
De verdeling van het jeugdsportfonds gebeurt als volgt:
- 88% komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement.
- 12% kan door WWSV gebruikt worden voor de overhead kosten nodig om het project te doen slagen.
Om dit subsidiebedrag te verkrijgen, hebben wij de verplichting enkele persoonsgegevens (soort gegevens) van deze minderjarigen op te vragen voor de jaarlijkse rapportering naar Sport Vlaanderen. Deze gegevens bewaren we uitsluitend voor het jeugdlabel en dit voor een maximumtermijn van 1 jaar.

Een jeugdsportproject indienen

Elke erkende WWSV-club/basis kan een jeugdproject indienen.
Clubs die het jaar voordien deelnamen, krijgen automatisch een nieuwe uitnodiging voor 2024. Deze wordt verzonden in de periode van 1/04/2024 tot 15/05/2024. Als jouw club die niet heeft ontvangen, controleer dan je spam-folder.
Nieuwe clubs kunnen een aanvraag indienen via onderstaand inschrijvingsormulier. De inschrijving dient ten laatste te gebeuren op 15 mei 2024. 

Erkende WWSV-club zonder subsidie jeugdsportfonds

Clubs zonder jeugdwerking, maar die wel kwaliteitsvolle scholing of training aanbieden, kunnen ook een kwaliteitslabel aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor de subsidies uit het jeugdsportfonds, maar kunnen wel het label van erkende trainings- of scholingsclub krijgen. Ze ontvangen het bijhorende plakkaat, didactische materiaal, en zullen uitgenodigd worden voor bijscholingen. 

Deadlines 2024
 

15/05/2024 Aanmelden voor het behalen van een kwaliteitslabel via onderstaand formulier.
15/06/2024 De verplichte voorwaarden scholingsclub doorgeven via persoonlijke link
15/10/2024 De verplichte voorwaarden trainingsclub en optionele voorwaarden scholings-en trainingsclub doorgeven via persoonlijke link

Reglement 2024

Klik hier om het reglement van 2024 te consulteren. Let op: wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren worden aangeduid in een gele kleur.

Heb je vragen over dit project? Wens je een clubbezoek? Contacteer yanina@wwsv.be

Aanmelden WWSV Jeugdlabels 2024

Schrijf je hieronder in als je in aanmerking wil komen voor de Jeugdlabels voor 2024.