Op zoek naar meer info over het recht op belastingvermindering voor uitgaven voor de opvang tijdens sportactiviteiten van kinderen van minder dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar?
Voor activiteiten die plaatsvonden in 2021 kan je het oude attest van 2020 gebruiken en het jaartal aanpassen naar 2021. Voor 2022 geldt een nieuwe regeling.

Neem een kijkje op onze blog voor de recentste update over de nieuwe maatregelen voor 2022.