Het G-sport project van WWSV

Wind- en Watersport Vlaanderen is van mening dat IEDEREEN moet kunnen watersporten. Dus ook mensen met een beperking. We willen jullie dan ook zoveel mogelijk ondersteuning bieden om hier samen aan te werken.

Om deze visie om te zetten in de praktijk streven we samen met jullie naar het structureel uitbouwen van het G-watersportaanbod in Vlaanderen. Dit gebeurt onder ons laagdrempelig federatie project genaamd: “Ik blijf G-watersporten” met steun van Sport Vlaanderen.
Specifieke acties van het “Ik blijf G-watersporten”- project zijn:

 • Initiatiedagen voor G-sporters met clubondersteuning door WWSV (IkG-zeil, IkG-surf en IkG-strandzeil acties via IKwatersport).
 • Aangepast G-sportmateriaal is gratis te beschikking voor onze clubs voor G-sportactiviteiten (G-sporttrailer)
 • Extra lesgever en expertise
 • Opleidingen en bijscholing 
 • Samenwerkingsovereenkomsten met andere G-sportorganisaties (Sailability, Recreas watersport, Parantee-psylos, ….) om groter draagvlak te hebben voor de verschillende disciplines.
 • Projectmedewerker G-sport die de clubs ondersteuning biedt bij het uitbouwen van een G-sportaanbod.

 

Komende jaren G-sport Focus op specifieke discplines 

Om het aanbod suppen, golfsurfen, yachting en strandzeilen uit te bouwen vertalen we globale methodiek van uitbouwen expertise, het scholen van lesgevers, aanbieden van aangepast G-sportmateriaal, samenwerkingen met partners, promotie van het aanbod, specifiek voor elke sporttak. Uit het vorige beleidsperiode blijkt deze aanpak zijn vruchten te hebben afgeworpen. Aan het eind van de beleidsperiode willen we een inclusief aanbod hebben. Concreet wil dit zeggen dat we aan recreatieve evenementen een G-sport luik koppelen waar G-sporters samen met de reguliere sporter het water op gaan. Dit zet het G-sporten in de kijker en sensibiliseert de medesporters.

De methodiek hebben we in het beleidsplan vertaald naar een aantal specifieke meetbare acties:

 • Elk projectjaar: samenwerkingen opzetten tussen G-sportorganisaties en WWSV-clubs met focus op G-strandzeilen, G-golfsurfen, G-sup en G-yachting: minstens 1 per discipline (begin 2021)
 • In 2021: voor elke focus discipline een proefproject opstarten in samenwerking met de clubs of/en externe organisaties: Het eerste jaar 1 per discipline (eerste projectjaar: mei, juni, juli, augustus, september, oktober)
 • In 2022: een tour van 3 stops organiseren voor elke focus discipline in samenwerking met de clubs of/en externe organisaties: 3 per discipline per jaar (2de jaar projectperiode: mei, juni, juli, augustus, september, oktober)
 • Vanaf 2023: een vast aanbod ontwikkelen voor elk van de focus disciplines: In minimaal 3 clubs (laatste projectjaar)
 • Elk projectjaar: organisatie van een specifieke bijscholing voor club monitoren, lesgevers en vrijwilligers: Per discipline 1 opleiding per jaar (jaarlijks, in het voorjaar)
 • In 2024: per focus discipline bestaat er 1 inclusief recreatief evenement (laatste projectjaar)
 • Elk projectjaar: ter beschikking stellen van specifiek G-sport materiaal en verbeteren toegankelijkheid van de clubs (jaarlijks)
 • Elk projectjaar: het uitwerken van een promotie en informatiestrategie in samenwerking met clubs en partners om nieuwe G-sporters aan te trekken. (1ste projectjaar op locatie proefprojecten)
 • Elk projectjaar: Inzetten van specifieke projectmedewerker en occasionele medewerkers

Meer weten over het G-watersporten-focus project? Contacteer Pieter@wwsv.be
 

Welke ondersteuning biedt WWSV

Projectmedewerker G-sport

We willen als club een G-zeil of G-surfdag organiseren maar hoe pakken we dit praktisch aan? Waar en hoe kan ik financiële ondersteuning krijgen voor het organiseren van een G-sportdag? Hoe maak ik promotie en krijg ik voldoende G-sporters op het water?
Voor al jullie vragen kan je terecht bij de projectmedewerker G-sport! 
Neem gerust contact op via mail: pieter@wwsv.be 
OF maak een afspraak voor een clubbezoek.
 

Inschrijfmodule Ikwatersport

Op ikwatersport kunnen jullie de G-sportactiviteit ingeven. De link van jullie activiteit kan opgenomen worden in onze promotie en G-sporters kunnen rechtstreeks online inschrijven voor deze activiteit. Dankzij een aangepast inschrijvingsformulier komen jullie alle nodige info te weten over de deelnemende G-sporter. 
 

G-sporttrailer

Hebben jullie geen aangepast G-sportmateriaal en is hierdoor de drempel te groot om een G-sportaanbod uit te werken? Of kunnen jullie wat extra materiaal gebruiken?

Geen nood! We bieden gratis een G-sporttrailer aan met aangepast materiaal. Jullie hoeven niet meteen te investeren in extra G-sportmateriaal.

De inhoud van de trailer bestaat uit verschillende soorten aangepaste windsurfplanken en SUPS, aangepaste zeiltjes, Giant SUP, bellyack, tandem windsurfboards etc. 
Voor G-zeilen beschikken we eventueel ook over extra boten.

G-sportaanbod in kaart

WWSV probeert het volledige G-sportaanbod binnen de verschillende zeil- en surfdisciplines te centraliseren en in kaart te brengen.

Ikwatersport is niet enkel voor jullie een handige tool maar ook voor WWSV omdat we snel een overzicht krijgen van alle G-sportactiviteiten die gepland zijn.

Hebben jullie een G-sportactiviteit gepland (Sportdagen voor instellingen of scholen, G-watersportdagen, initiaties, ...) of is er reeds een activiteit voorbij die niet op ikwatersport ingegeven werd? Dan is het belangrijk dat de projectmedewerker op de hoogte wordt gebracht van al jullie G-sportactiviteiten om het aanbod in kaart te kunnen brengen, jullie ondersteuning te bieden en te rapporteren naar Sport Vlaanderen i.f.v. toekomstige ondersteuning.
 

Ondersteuning Sport Vlaanderen

Welke subsidies en ondersteuning kan een club krijgen van Sport Vlaanderen?

We delen onze visie met Sport Vlaanderen die zoveel mogelijk mensen regelmatig aan het sporten wil krijgen. Ook mensen met een beperking.

Om deze visie te bekrachtigen geeft Sport Vlaanderen subsidies, speciaal voor sportclubs die een G-sportaanbod willen opstarten of verder uitbouwen. Dit kunnen laagdrempelige of internationale G-sportevenementen zijn, maar ze reiken ook subsidies uit aan clubs die werken aan een duurzame G-sportclubwerking.

Klik hier voor meer info
 

G-sport consulent Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen begeleidt niet enkel de (potentiële) G-sporter in hun zoektocht naar een sport of sportclub waar zij zich thuis voelen. Ook (G-)sportclubs kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor advies, coaching en financiële ondersteuning.
Concreet biedt de G-sportconsulent:

 • Ondersteuning bij het indienen van bovenstaande subsidieaanvragen
 • Coaching  bij het organiseren van G-sportevenementen
 • Advies opstarten G-sportaanbod

Als club staan jullie er dus niet alleen voor.

Klik hier om de G-sportconsulent in jullie buurt te vinden.
 

Met steun van Sport Vlaanderen

Het laagdrempelige G-sportproject is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Sport Vlaanderen.