De Vlaamse Trainersschool blijft zich maximaal aligneren op de officiële richtlijnen van de Federale en Vlaamse Overheid.
 
Volgend op het meest recente overleg van de Nationale Veiligheidsraad en de crisiscel van de Vlaamse Overheid, werd beslist om:
cursusorganisaties (lessen (zowel theorie als praktijk) en (her)examens) die INDOOR gepland staan of van start gaan vanaf vandaag t.e.m. 8/06/2020, op te schorten tot en met minstens 8/06/2020
cursusorganisaties (lessen en (her)examens) die OUTDOOR gepland staan of van start gaan vanaf vandaag t.e.m. 8/06/2020, toe te laten vanaf 1/06/2020 mits een aantal duidelijke restricties:
in buitenlucht
tot maximaal 20 aanwezige personen die enkel een docent/examinator/cursist mogen zijn (dus geen demo-leerlingen op dit ogenblik en meer personen kan dus echt niet)
in aanwezigheid van een docent/examinator
alleen voor sporten waarbij geen contact of de vereiste fysieke afstand van minimaal 1,5 meter kan worden verzekerd
inachtneming van alle noodzakelijke hygiënische maatregelen: handen wassen, materiaal vóór en na ontsmetten, geen gebruik maken van kleedkamers
 
Dit creëert mogelijks nieuwe opportuniteiten voor de gedeeltelijke heropstart van VTS-opleidingen binnen uw sporttak. We denken daarbij prioritair aan het inrichten van examens/herexamens, waar cursisten al enige tijd op wachten, maar ook lesmomenten kunnen mogelijks worden heropgestart, mits het respecteren van de generieke richtlijnen. Wij zullen dit met het volledige VTS-secretariaat maximaal ondersteunen, maar voorafgaandelijke goedkeuring is op dit ogenblik noodzakelijk.
Vanzelfsprekend blijft alles wat nu al anders wordt aangeboden qua lessen en (her)examens, verder lopen volgens de gemaakte afspraken: filmpjes, webinars, les geven door de docenten van thuis uit,..
 
Elke denkcelsecretaris zal de komende dagen mondeling met jou contact opnemen om de mogelijkheden binnen dit nieuwe kader met jou te overlopen, zodat een gerichte communicatie door jouw denkcelsecretaris kan worden uitgestuurd naar alle betrokken cursisten, docenten, cursusverantwoordelijken en accommodatieverantwoordelijken binnen de eigen sporttak en dit hopelijk uiterlijk tegen dinsdag 19/05/2020.
 
Bij elke update van de maatregelen, informeren we jou en zoeken we samen naar gepaste oplossingen!