Nieuwe reglementering grensoverschrijdend gedrag

Vanaf 1 februari 2023 is er een nieuwe reglementering van kracht voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt. Het is voor hen verplicht om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de sportclub.

Waarom?
Als het uittreksel wordt voorgelegd, krijgen de clubs zicht op eerdere eventuele veroordelingen van een sollicitant/medewerker, alsook kan de club beslissen of iemand geschikt is voor een positie. Bovendien geeft de sportclub het duidelijke signaal dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet aan de orde is. Een ethische en veilige sportomgeving is immers uiterst belangrijk. 

Voor wie? 
De reglementering is van kracht voor het (opnieuw) aanstellen van o.a. trainers en coaches. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is.

Hoe passen clubs dit concreet toe?
Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek waar clubs alle praktische informatie over de toepassing, alsook de uitwerking van de nieuwe reglementering kunnen vinden. Het biedt een eerste houvast voor sportorganisaties. Deze kan je hier downloaden.
Geen zin om het volledige draaiboek door te nemen maar wil je wel weten welke concrete stappen clubs moeten doorlopen? Dan kan je hier het overzichtelijke en concrete stappenplan downloaden.

Aangepaste modeldocumenten overeenkomsten
Om overeenkomsten met vrijwilligers, trainers... af te sluiten, voorziet de Vlaamse sportfederatie ook een aantal modeldocumenten. Deze zijn allemaal aangepast en bevatten nu ook de registraties voor dit decreet. Zie hier de aangepaste documenten: