Registratie kleinzeilerij - Nieuwe tarieven – CE-attest

Sinds 1 september 2019 geldt de verplichting om alle pleziervaartuigen van meer dan 2,5 meter die gebruikt worden op de Belgische wateren (zee en binnenwateren, geen privé plassen) te registreren via de registratiebrief. Na bemiddeling van de federatie werden de tarieven van 151 aangepast naar 30 euro voor de kleinzeilerij (boten zonder motor, zonder kajuit, met zeil, met een romplengte van 6,5 meter of minder) en naar 50 euro voor de overige pleziervaartuigen. Bij de registratie (regularisatie) van de huidige, bestaande boten in kleinzeilerij is er momenteel geen CE-attest vereist. Eenmaal geregistreerd wordt bij doorverkoop niet opnieuw gevraagd om het CE-attest voor te leggen. Het lijkt ons nuttig om uw leden te sensibiliseren om zich in regel te willen stellen met de registratie.
De registratiebrief is 5 jaar geldig en kan gratis verlengd worden. De volledige regelgeving vind je op https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart 

De overgangsmaatregel die in samenspraak WWSV werd uitgewerkt voor alle pleziervaartuigen  tussen 2,5 meter en 6,5 meter zonder kajuit en zonder motor en die op 1 september 2019 in gebruik waren mogen verder gebruikt worden zonder aan de registratieverplichting te voldoen als de volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

  • ze zijn eigendom van een vereniging of club die zonder winstoogmerk wordt uitgebaat;
  • de vereniging of club bezorgt tegen 1 januari 2020 aan DG Scheepvaart een lijst van alle vaartuigen die onder dit regime vallen;

Deze overgangsmaatregel blijft in voege tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 dienen deze vaartuigen dus ook geregistreerd te worden.
 
Let wel : Deze maatregel belet geenszins dat clubs hun bestaande pleziervaartuigen nu reeds registreren. De maatregel is niet van toepassing voor pleziervaartuigen die na 1 september 2019 eigendom werden van een club en in gebruik werden genomen.