Het Ministerieel besluit voor de uitrusting van pleziervaartuigen werd op 12 november 2020 gepubliceerd in het Staatsblad en is van kracht vanaf 1 december 2020. 

Om tot deze nieuwe regels te komen werd gedurende geruime tijd overleg gepleegd met de sector via het Federaal Overlegplatform voor de pleziervaart. Daarin zijn naast de overheid ook de bedrijfssector en de watersportfederaties vertegenwoordigd. 
Het resutaat zijn de nieuwe uitrustingseisen waaraan pleziervaartuigen moeten voldoen. 

Het vaartuig en het vaargebied zijn daarbij de twee bepalende elementen.
Het gaat om “verplichte” en “aanbevolen” uitrusting. Bij een overtreding (bijv. het niet aan boord hebben van reddingsvesten) kunnen boetes uitgeschreven worden. 

De Belgische wateren, de EEZ en de vreemde wateren worden voor de toepassing van het besluit onderverdeeld in de volgende zones:
Zone 1 – alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden‐Zeeschelde
Zone 2 – de Beneden‐Zeeschelde
Zone 3 – de havens van de kust
Zone 4 – de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl
Zone 5 – de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl
Zone 6 – de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl
Zone 7 – de zone voorbij 200 zeemijl

Uitrusting voor jachten (motor- en zeilboten) 
Uitrusting voor sportkieljachten 
Uitrusting voor kleinzeilerij 
Uitrusting voor waterscooters
Uitrusting voor brandingssporten 
Uitrusting voor kleine reddingsvaartuigen 
Normen, specificaties en keuringsintervallen van de uitrusting 

Meer info: mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart

Ministerieel besluit 

Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021).
 
Wegens de corona-epidemie zijn meerdere activiteiten binnen de pleziervaart in 2020 tijdelijk belemmerd of opgeschort (bv. examens, lessen theorie en praktijk). Via het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart heeft de sector de betrokken ministers verzocht uitstel te verlenen voor het nieuwe systeem van praktijktesten. Intussen is er een principieel akkoord om deze datum uit te stellen naar 1 juli 2021. De nodige acties om dit uitstel een wettelijk kader te geven worden momenteel uitgevoerd. Tot 1 juli 2021 blijft dan het huidige systeem van dienstboekje of praktijkcursus bij een vaarschool van kracht.