Simon is de nieuwe API
Simon De Vriendt

Nieuwe federatie-API

Na het pensioen van Benny Dezeure wordt Simon De Vriendt de nieuwe Aanspreekpersoon Integriteit (API) binnen WWSV.
De federatie-API is het aanspreekpunt voor de clubs bij mogelijke situaties van grensoverschrijdend gedrag. Club-medewerkers, sporters, hun ouders, andere betrokkenen kunnen bij Simon terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of integriteit. De API heeft een discretieplicht, dus je kan met hem in vertrouwen contact opnemen om advies te vragen, hulp te zoeken, of ondersteuning te krijgen bij het indienen van een klacht.
 
Naast deze caseondersteuning, zal Simon ook het algemene ethische beleid binnen de federatie ondersteunen. Het is de taak van de API om erover te waken dat de federatie voldoende aandacht geeft aan de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat bestaande praktijken en gebruiken, ook los van incidenten, worden geëvalueerd, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat.
 
Contact:
api@wwsv.be
0476 67 12 41

Meer over API? Bekijk de reportage