De Laser Euro Master wedstrijd die gepland was van 16 tot 18 mei 2020 is geannuleerd. 
 
De impact van het Coronavirus op het zeilseizoen 2020 is vandaag nog moeilijk in te schatten, lokaal en wereldwijd.
.
Wij moeten ons houden aan de maatregels die de overheid ons oplegt, o.m. het verbod om in Oostende evenementen te organiseren tot eind mei 2020. Aldus zien wij ons verplicht ons zeilkalender in die mate aan te passen, en kan de EuroMaster niet op de voorziene data van 16-18 mei gevaren worden. Wij zijn echter van plan de EuroMaster samen te organiseren met onze Europa Cup / Open Belgisch Kampioenschap die gezeild wordt van 28-30 augustus 2020, voor zover het op dat moment toegelaten is te zeilen natuurlijk.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik u eraan te herinneren dat er vanaf het klein strand in Oostende, in de dagen voorafgaand aan de Europa Cup/OBK, nl. op 25 en 26 augustus, voor de zeilers die aan dit Kampioenschap zullen deelnemen clinics georganiseerd worden. U dient zich hiervoor vooraf in te schrijven – zie https://www.lasergroupbelgium.net/registratie-registration-clinics-lgb-2...
 
Voor de Masters die zich vol goede moed reeds voor de EuroMaster hadden ingeschreven, en voor de deelname aan het kampioenschap al betaald hadden, heeft Dirk Sledsens ons namens de Royal North Sea Yacht Club laten weten dat een terugbetaling kan geschieden. Hiervoor dient u een email te sturen naar info@rnsyc.be met vermelding van uw naam en zeilnummer, bankrekeningnummer en naam van de titularis van deze bankrekening.
 
Meer info op de website Laser Group Belgium 

Foto : Walter Carels