Na een periode van opschorting van de examens stuurbrevet gaan de examencentra op 14 december weer open. 
Er zijn natuurlijk heel wat geannuleerde examens in te halen. Deze geannuleerde examens werden naar een fictieve datum in 2021 verplaatst.  Hiervoor zullen extra data voorzien worden begin volgend jaar. Zodra deze data gekend zullen de kandidaten hiervan per mail op de hoogte gebracht worden.
Deze informatie is terug te vinden op de website van FOD Mobiliteit
 

Opschorting examens pleziervaart:
Van 02/11 tot en met 13/12 zijn alle pleziervaart examens geannuleerd.
Omwille van het duidelijk niet-dringend en niet-essentieel karakter van de pleziervaart (recreatie en ontspanning) en gelet op het laagseizoen waarin we ons tijdens deze herfst- en  wintermaanden bevinden, worden de examens pleziervaart tijdelijk opgeschort. Op die manier dragen we bij tot het maatschappelijk doel om in deze coronacrisis het aantal contacten en verplaatsingen drastisch te reduceren. Tegelijkertijd plannen we alvast extra capaciteit op te bouwen na de periode van opschorting, om de uitgestelde examens vlot te laten verlopen en aan nieuwe vraag te kunnen voldoen.
Vanaf 14 december gaan de examens terug door.