Noodleningen en energiesubsidies

Ook sportclubs kampen met de verhoogde energie-uitgaven door de onvermijdelijke inflatie in het land. Natuurlijk willen ze hun werking behouden, zonder de geldkraan te veel dicht te draaien. De Vlaamse Overheid merkte dat op en keurde op 23 december 2022 twee steunmaatregelen goed waar sportclubs (die voldoen aan de criteria) recht hebben op extra subsidies, alsook op noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen. 

Hoeveel voorziet de overheid?

 • 3 miljoen euro: Sportclubs die moeite hebben met de stijgende energiefacturen (subsidie aan te vragen via Wind- en Watersport Vlaanderen, meer informatie op deze pagina)
 • 50 miljoen euro: Noodleningen om liquiditeitsproblemen op te lossen/te investeren in duurzame energie (noodleningen aan te vragen via de website van Sport Vlaanderen)

Is de energiesubsidiëring voor jouw club bestemd?
Voor de energiesubsidie te ontvangen, moet de club aan volgende criteria voldoen:

 1. De sportclub/een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon (lees verder) staat in voor het betalen van de energierekening (gas/elektriciteit) van de sportinfrastructuur.
 2. De sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten (gas/elektriciteit). (Aan te tonen via een jaarlijkse energieafrekening of een voorschotfactuur)
 3. De sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie.
 4. De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een subsidieaanvraag in.
 5. De sportclub bevindt zich niet in een ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

De subsidie geldt alleen voor de stijgende energieprijzen, dus niet voor bijvoorbeeld de stijgende huurprijzen van de club. 
Let op: dubbele subsidiëring in het kader van de energiecrisis is niet toegelaten. Als een sportclub bij meerdere sportfederaties is aangesloten, mag het de subsidie maar één keer aanvragen/ontvangen. 

Wat is een sportgerelateerde rechtspersoon?
Dit is een rechtspersoon die een rechtstreekse en aantoonbare relatie heeft met de sportclub, een grote impact op de club heeft en een fiscale en/of operationele optimalisatie van de werking weet te realiseren. Bij sommige clubs worden de energiefacturen betaald door deze persoon, en dat heeft een concrete impact op de club zelf. Zo kunnen deze energiefacturen door deze persoon ook mee in rekening gebracht worden. De subsidie in kwestie wordt toegekend aan de sportclub zelf. 

Een klein voorbeeld: een sportclub heeft het bezit/beheer van zijn infrastructuur in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht, ten dienste van de sportieve werking. 
Indien deze persoon betrokken is:

 • Wordt de aanvraag ingediend door de sportclub (eerder aangesloten bij de sportfederatie)
 • Wordt de subsidie toegekend aan de sportclub (eerder aangesloten bij de sportfederatie)

Welke bewijsstukken/verantwoording moet jouw sportclub voorzien?
Bij de subsidieaanvraag: 

 • Een jaarlijkse energieafrekening van 2021 en 2022
 • OF Een voorschotfactuur van een maand in 2021 en 2022

Zowel de energiefacturen van de sportinfrastructuur zelf, als van de aan sport gerelateerde infrastructuur (bvb. kleedkamers, parking, kantine, …) komen in aanmerking.
In geval van een toegekende energiesubsidie: er is geen rapportering nodig of er zijn geen verplichtingen. De club mag het geld vrij besteden. 

Moet de sportclub de energiekost op jaarbasis inclusief btw of exclusief btw doorgeven?
De sportclub moet de effectieve kosten in rekening brengen. Btw die kan gerecupereerd worden is geen effectieve kost en wordt niet mee in rekening gebracht. Andersom, btw die je niet kan recupereren, mag je wel meerekenen. 
Concreet:

 • Niet btw-plichtig? Dan kan je de volledige afrekening/voorschotfactuur inclusief btw in rekening brengen
 • Volledig btw-plichtig? Dan kan je de btw niet in rekening brengen (de btw is recupereerbaar)
 • Gemengd btw-plichtig? (Jullie werken met verhoudingsgetal) Dan kan je enkel de btw die niet recupereerdbaar in rekening brengen. Dat is afhankelijk van je verhoudingsgetal. 
  • Te complexe berekening? Kies ervoor om de kosten exclusief btw in rekening te brengen

Wanneer? 

 • Uiterlijk 15 februari 2023 = Sportclubs: indienen subsidieaanvraag via ons, de sportfederatie
 • Tegen 15 maart 2023 = Sportfederatie: wij dienen een aanvraag binnen bij Sport Vlaanderen

Als sportfederatie is het mogelijk om controles te doen/extra informatie op te vragen. Zo zijn we er zeker van dat de sportclub zeker aan alle voorwaarden voldoet. Verder zal Sport Vlaanderen o.b.v. de aanvragen van de sportclubs alle erkende sportfederaties de subsidies berekenen. De sportfederatie keert de subsidie zo snel als mogelijk uit, nadat ze het bedrag van Sport Vlaanderen ontvangen hebben.

Hoe wordt de subsidie per sportclub berekend?
Dat is afhankelijk van het aantal sportclubs die een subsidieaanvraag indient. De subsidie wordt namelijk berekend door Sport Vlaanderen over alle sportclubs die in aanmerking komen. 
De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 20% van 3 miljoen euro wordt gelijk verdeeld onder de sportclubs die in aanmerking komen. Er is dus voor iedereen eenzelfde basissubsidiebedrag voorzien.
 • 80% van 3 miljoen euro wordt toegekend o.b.v. de grootte van aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis ten opzichte van de rest van de clubs die in aanmerking komen. Hoe groter de meeruitgaven van de club, hoe groter het subsidiebedrag. 

(De energiesubsidie die aan een sportclub wordt toegekend, kan niet hoger zijn dan de door de sportclub aangetoonde meeruitgaven op jaarbasis, met een maximum van 10.000 euro.)

Hoe dien ik een aanvraag in?
De subsidie kan voor Wind-en Watersport Vlaanderen aangevraagd worden via dit formulier uiterlijk 15 februari 2023 om 23:59. Gelieve de noodzakelijke bewijsstukken ook toe te voegen. (Mag via een scan) 
De sportclub verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag dat de door haar bezorgde informatie correct is. De sportclub houdt de effectieve bewijsstukken voorhanden, in geval van controles door de sportfederatie of Sport Vlaanderen.

Meer informatie nodig? 
Sport Vlaanderen stelde een pagina op met de meest gestelde vragen op. Die kan je hier downloaden.
Jouw vraag staat er niet tussen? Neem contact op met Wind en Watersport Vlaanderen op het nummer 09 243 11 20 of e-mail info@wwsv.be