Grensoverschrijdend gedrag? Meld het aan API!

Als bestuurder wil je dat er een goede sfeer heerst in je club en dat de integriteit van elk lid gerespecteerd wordt. Een goede ethiek in de sport is anno 2022 brandend actueel. Het is dus één van de verplichtingen van de club om (pro)actieve maatregelen te nemen om dit klimaat te behouden. Dit kun je door iemand te zoeken die API wilt zijn voor je club.

“ Een Aanspreek Persoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij iedereen terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht over onfair of grensoverschrijdend gedrag van alle aard. “

Wie is API? 
De API is een eerste aanspreekpersoon en staat dus liefst dicht bij de leden. Een API kan dus ook een ouder zijn of een vrijwilliger/medewerker in uw club. Het kan maar hoeft geen bestuurder te zijn.

De Club-API moet dus vooral goed kunnen luisteren naar de vraag of het verhaal van een melder. Nadien geeft de API advies aan de melder zonder zich inhoudelijk in de zaak te moeten verdiepen. De API kent de mogelijke vervolgstappen voor de melder en blijft integer en discreet. 
Kom alles te weten over API met deze webinars.

Meer info? Vraag het aan onze federatie-API.