Digitale upload van het fiscale attest kinderopvang via Belcotax-on-web nog niet verplicht in 2023

Eerder communiceerden de FOD dat alle organisatoren van sportkampen (zoals lokale besturen, sportclubs, sportfederaties en andere sportorganisaties) via Belcotax-on-web verplicht zijn een fiscaal attest (281.86) te uploaden voor kinderen die aan de voorwaarden voldoen. (Dit geeft gezinnen het recht op een belastingvermindering) Deze gegevens moesten voor 1 maart bezorgd zijn aan de federale overheid. 

De Vlaamse Sportfederatie, het Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Jeugdraad merkten echter wel dat het proces moeizaam en ingewikkeld was. Op 17/02/2023 erkende de FOD en het bevoegde kabinet dit. 
Organisatoren van sportkampen zijn in 2023 dus nog niet verplicht om de fiscale attesten digitaal naar de federale overheid te versturen.

Let op! Voor kinderopvang die georganiseerd werd vanaf 27/01/2022 moeten de organisatoren wel nog het modelattest aan de ouders bezorgen. Zij moeten hun belastingaangifte van 2023, inkomstenjaar 2022 namelijk kunnen invullen. 
Per opvangdag 

Zij moeten deze gegevens namelijk zelf kunnen toevoegen aan hun belanstingsaangifte van het aanslagjaar 2023, inkomstenjaar 2022. Zonder dit attest hebben ouders geen recht op een belastingsvermindering van €14,40 per opvangdag.

De Vlaamse Sportfederatie heeft een handige tool om zo’n attest op te stellen. (Gratis voor clubbestuurders)
 

Wil je toch dit jaar de fiscale attesten digitaal verzenden naar de overheid? Zie hieronder een stappenplan:

1. Maak je fiscale attesten op
Check eerst of je voldoet aan alle voorwaarden voor een fiscaal attest. In orde? Maak dan voor de activiteiten uit 2022 de fiscale attesten op. Bezorg het attest vervolgens digitaal of op papier aan de ouders. 

2. (Niet verplicht in 2023) Bereid de digitale verzending voor
Diezelfde gegevens moeten bezorgd worden aan de federale overheid. Deze komen vooraf ingevuld op de belastingaangifte. (Er moeten echter wel een aantal stappen ondernomen worden om dit tot een goed einde te brengen)

3. (Niet verplicht in 2023) Verstuur alles naar de FOD Financiën 

Meer lezen? Check dan:
- De site van de Vlaamse Sportfederatie
- De site van het Netwerk Lokaal Sportbeleid