Zaterdag 7 maart vond bij Sport Vlaanderen Willebroek een infosessie plaats over ‘Blauwalgen: een bedreiging voor de watersport?’. We verwijzen naar de presentaties om het onderwerp volledig te doorgronden.