Heb jij al een AED in je sportclub?

Bij een plotse hartstilstand telt elke seconde. De kans op overleving is het grootst wanneer je binnen de 6 minuten kan starten met reanimeren en een AED kan gebruiken. Zo’n AED-toestel moet je gewoon inschakelen en geeft je de nodige instructies, zoals bijvoorbeeld hoe je de elektroden moet plaatsen. Iedere sportclub zou dan ook minstens 1 eigen AED moeten hebben.
 
Met Sportspurt investeert de Vlaamse overheid meer in sportinfrastructuur, waaronder ook in AED’s. De raamovereenkomst voor de levering van deze AED’s heeft Sport Vlaanderen toegekend aan CardioService.
 

Wat houdt deze groepsaankoop in?

  • We leveren en plaatsen je nieuwe AED
  • We verzorgen een basisopleiding reanimatie
  • Optioneel kan je kiezen voor een onderhoudscontract

Daarnaast kan je ook een pakket oefenpoppen met feedbacktechnologie bestellen. Je kan beide delen aankopen (AED en basisopleiding en/of het pakket oefenpoppen), maar ook elk deel apart.
 

 

Start je aanvraag voor reanimatiemateriaal
 

 

 

 

 

Wie kan gebruikmaken van deze raamovereenkomst?

Elke organisatie die een rechtspersoon is, kan een bestelling plaatsen
 

Wat zijn de voordelen van deze groepsaankoop?

De Vlaamse overheid heeft de administratieve stappen al voor je doorlopen. Je moet je dus geen zorgen maken over procedures en technische vereisten. Een groepsaankoop is de uitgelezen kans om reanimatiemateriaal aan te kopen aan een lagere prijs.
 

Hoelang loopt deze raamovereenkomst?

De raamovereenkomst loopt 4 jaar, of met andere woorden tot 2026.
 

 

Start je aanvraag voor reanimatiemateriaal

 

Vragen?

Consulteer de website van de Vlaamse Overheid of stuur een e-mail naar info@cardioservice.eu.