Verduidelijking bij de nieuwe aanpassing van de wet op de pleziervaart (18-01-2022)

Op 01.01.2022 is er één en ander veranderd in de regelgeving. Vanaf die datum zouden bestuurders van een motorboot die sneller kan varen dan 20 km per uur of die langer is dan 15 meter, en die hun boot privé gebruiken, moeten in het bezit zijn van een Algemeen Stuurbrevet. Deze verplichting wordt opgelegd in de Belgische territoriale zee en de EEZ. (Exclusieve economische zone)

Opdat iedereen zich in orde zou kunnen stellen, ook diegenen voor wie het Algemeen Stuurbrevet moeilijk haalbaar lijkt, werd het “ervaringsattest” uitgedokterd. Dit ervaringsattest kan het Algemeen Stuurbrevet vervangen maar er bestaan een aantal voorwaarden.

  • De aanvrager moet beschikken over een medisch attest dat maximaal drie maanden oud is.  Hieruit moet blijken dat de aanvrager een medisch onderzoek heeft ondergaan en geschikt is bevonden. (Het gaat over het zicht, het gehoor en de algemene lichamelijke conditie)
  • De aanvrager moet op 04 juli 2019 minstens 16 jaar oud zijn.
  • De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij praktijkervaring heeft op zee. (bv.registratie van het vaartuig, lidmaatschap van een club, attest van gevolgde scholing……………..)
  • De aanvrager moet een opfrissingscursus volgen die minstens 8 uur duurt en op het eind deelnemen aan een niet-bindende test over de geziene leerstof.
  • De aanvraag om in dit systeem te stappen moet gedaan worden binnen de twee jaar na de verschijning van dit Koninklijk Besluit. (dus voor 21.12.2023)

Dit ervaringsattest is voor drie jaar geldig en moet zo nodig verlengd worden door het volgen van een nieuwe opfrissingscursus. Dit moet gebeuren binnen de drie jaar.
Meer informatie over waar je zo'n ervaringsattest kan aanvragen volgt later.

Op basis van het ervaringsattest kan geen ICC worden aangevraagd.

Om de watersportsector, de vaarscholen en de federaties in staat te stellen die opfrissingscursus te organiseren en aan te bieden heeft de overheid een tijdelijk gedoogbeleid aangekondigd. Je vindt dit op: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/belangrijkste_wijzigingen
Tot 30 juni 2022 wordt het varen met een motorboot in de Belgische territoriale zee en de EEZ, langer dan 15meter of sneller dan 20 km per uur, en uitsluitend voor privaat gebruik, gedoogd zonder dat de schipper een Algemeen Stuurbrevet heeft.

Vanaf 01 juli 2022 wordt dit gedoogbeleid gestopt en moet de bestuurder van een dergelijke motorboot in het bezit zijn van het Algemeen Stuurbrevet of van het Ervaringsattest.