Veel clubs organiseren sportkampen, bieden scholing aan, ontvangen dagelijks bezoekers. Veelal betreft het hier niet-leden. Om deze cursisten in BA en LO te verzekeren volstaat het om deze door te geven via WWSV-link ledenbeheer, of het specifiek formulier ingevuld met de naamlijst van de deelnemers aan de WWSV te bezorgen.

Er zijn verschillende manieren hoe een club zijn cursisten en dagleden kan verzekeren:

  • Doorgeven aan WWSV via het formulier “Tijdelijke risico’s”.
  • Via WWSV-link (https://www.wwsvlink.be). 
  • Automatisch via IKwatersport (NIEUW!). 

 

1. WWSV-link

De WWSV-link laat de clubverantwoordelijken toe om hun ledenbestand te beheren via het internet.
Op de homepage vindt u bij de rubriek info de nodige uitleg om uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Eenmaal ingelogd kunt u (rechtsboven) ook een handleiding downloaden.

De premie wordt berekend op het aantal deelnemers en op de duur van de cursus. Uiteraard zijn de deelnemende WWSV-leden aan de zeil- of surfkampen sowieso verzekerd. De facturatie van de premie zal gebeuren door het WWSV-secretariaat op geregelde basis. 
 

2. Formulier tijdelijke risico's

Niet-leden kunnen door het digitaal doorgeven via de WWSV-link of het invullen van het document en het betalen van een kleine premie ook verzekerd zijn.
Wil je iemand verzekeren voor 1 dag - vul dan idem dito onderstaand document in.

Print dit document af en vul volgende zaken in:

Verzekeringsformulier in pdf
  
Verzekeringsformulier in word

Verplichte registratie ten laatste 24 uur nà aanvang van de meerdagenorganisatie.  

Wat vul je in?

ALGEMENE GEGEVENS:

Hierin vul je de algemene gegevens van de club in.

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

- Gaat het om ééndagsorganisaties en/of meerdagencursussen?
- Vul de maand in waarin de activiteiten doorgaan (voor de meerdaagse cursussen die over verschillende weken verspreid zijn, geldt de startdatum van de lessenreeks)
 

3. Via IKwatersport

Om te zorgen voor een administratieve vereenvoudiging voor de clubs zijn we het volgende met de verzekeraar ARENA overeengekomen:

  • Alles wat clubs ingeven als event type “initiatie” blijft automatisch verzekerd, zonder enige verdere actie nodig van de organiserende clubs (dus geen formulier ingeven of via de WWSV-link ledendatabase ze ingeven). Dat kunnen gratis evenementen zijn, maar ook betalende. 

WWSV zal monitoren voor misbruiken (vb. sportkampen die als een reeks initiaties zouden staan, of daglidmaatschappen die onder initiatie worden doorgegeven en niet onder "recreatie").
Bij een ongeval aangifte kunnen wij bevestigen dat deze wel of niet in de IKwatersport database staat.

  • Voor elk aanbod onder alle andere categorieën (recreatie, competitie, sportkamp, bijscholing en training) wordt wel de premie aangerekend (zie tarieven via de link). Hiervoor moeten de clubs geen verdere actie ondernemen, dus NIET via het formulier werken of via onze leden database WWSV-link (= een administratieve vereenvoudiging voor de clubs).

Op het einde van het jaar zal ARENA de premie naar de club factureren op basis van een export uit de IKwatersport database, waar per club het overzicht van namen en dagen staat  (= aantal personen x aantal dagen - deelnemers aan initiaties en deelnemers die WWSV-lid zijn).

We hopen dat op die manier een grote administratieve last wegvalt voor de clubs. We begrijpen dat veel huidige inschrijvingen van sportkampen nog via andere (eigen) website verloopt en dat nu dubbel ingeven via IKwatersport geen optie is.

Als club ben je zelf verantwoordelijk om te zorgen dat enkel de deelnemers die effectief aanwezig waren op een evenement op IKwatersport staan ifv. de facturatie van tijdelijk verzekerden.

PREMIEBESTANDDELEN

- voor een ééndagsorganisatie:
 (verplichte registratie voor de aanvang van de activiteit)
€ 1,10 per deelnemer zeilen/windsurfen
€ 2,20 per deelnemer kitesurfen (onder begeleiding)
€ 4,40 per dagverzekering kitesurfen (zonder begeleiding)

- voor organisatie van max. 1 week:
(verplichte registratie ten laatste 24 uur na aanvang van de activiteit)
€ 3,35 per deelnemer zeilen/windsurfen
€ 6,65 per deelnemer kitesurfen (onder begeleiding)
€ 13,30 per verzekering kitesurfen (zonder begeleiding)

- voor organisaties tot max. 3 weken:
(verplichte registratie ten laatste 24 uur na aanvang van de activiteit)
€ 6,65 per deelnemer zeilen/windsurfen
€ 13,30 per deelnemer kitesurfen (onder begeleiding)
€ 26,65 per verzekering kitesurfen (zonder begeleiding)

PREMIEBEREKENING

Deelnemers

- Vul de toepasselijke premie per deelnemer in.

- Vul het aantal deelnemers die een ééndagscursus volgden, of vul het aantal deelnemers in die een meerdagencursus volgen of gestart zijn in deze maand in.
Daarnaast is een vakje voorzien om de te betalen premie te berekenen.
Het ingevulde formulier wordt samen met een ingevulde deelnemerslijst (naam, adres en geboortedatum) naar WWSV verzonden:

Mail: info@wwsv.be
Tel: 09/243.11.20
Post: WWSV, Zuiderlaan 13, 9000 GENT
De te betalen premie zal via WWSV-facturatie gebeuren.

Het overzicht van deelnemers wordt pas het einde van de maand (of begin van de daaropvolgende maand) verstuurd. Het is belangrijk dat de namen van de cursisten goed bijgehouden worden op het clubsecretariaat.

Indien er een ongeval gebeurt met een cursist en de verzekeringsaanvraag voor de betreffende maand is nog niet gebeurd, dan rekenen we er op dat je bij de ongevalsaangifte de lijst van cursisten voor die maand bijvoegt en op het einde van de maand de aanvraag doet zoals gewoonlijk via het WWSV-secretariaat.

Tijdelijke risico's andere sportactiviteiten en sportpromotie voor cursisten:

Het formulier kunt u hier vinden