Veel clubs organiseren sportkampen, bieden scholing aan, ontvangen dagelijks bezoekers. Veelal betreft het hier niet-leden. Om deze cursisten in BA en LO te verzekeren volstaat het om deze door te geven via WWSV-link ledenbeheer, of het specifiek formulier ingevuld met de naamlijst van de deelnemers aan de WWSV te bezorgen, of via de inschrijving voor activiteiten op IKWatersport.

Er zijn verschillende manieren hoe een club zijn cursisten en dagleden kan verzekeren:

  • Doorgeven aan WWSV via het formulier “Tijdelijke risico’s”.
  • Via WWSV-link (https://www.wwsvlink.be). 
  • Automatisch via IKwatersport. 

 

1. WWSV-link

De WWSV-link laat de clubverantwoordelijken toe om hun cursisten (niet-leden) te beheren via de tab “verzekeringen”.
Hier kunnen leden manueel toegevoegd worden of via een import vanuit Excel. Hier dienen volgende gegevens te worden doorgegeven: naam, voornaam, begin- en einddatum cursus, totaal aantal dagen en sporttak. 

 

2. Formulier tijdelijke risico's

Dit is voor één- of meerdagenactiviteiten voor cursisten niet-leden.
Cursisten (niet-leden) kunnen worden doorgeven via het invullen van het document ‘Tijdelijke risico’s’ + een naamlijst van de deelnemers.

Print dit document af en vul volgende zaken in:

Verzekeringsformulier in pdf
  
Template

Verplichte registratie ten laatste 24 uur nà aanvang van de meerdagenorganisatie.  

Wat vul je in?

ALGEMENE GEGEVENS:

Hierin vul je de algemene gegevens van de club in.

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

- Gaat het om ééndagsorganisaties en/of meerdagencursussen?
- Vul de maand in waarin de activiteiten doorgaan (voor de meerdaagse cursussen die over verschillende weken verspreid zijn, geldt de startdatum van de lessenreeks)

PREMIEBEREKENING:

Deelnemers

- Vul de toepasselijke premie per deelnemer in.

- Vul het aantal deelnemers die een ééndagscursus volgden, of vul het aantal deelnemers in die een meerdagencursus volgen of gestart zijn in deze maand in.
Daarnaast is een vakje voorzien om de te betalen premie te berekenen.
Het ingevulde formulier wordt samen met een ingevulde deelnemerslijst (naam, adres en geboortedatum) naar WWSV verzonden:

3. Via IKwatersport

Een derde optie is via IKwatersport. Daarbij is het volgende mogelijk:

•    Alles wat clubs ingeven als event type “initiatie” blijft automatisch verzekerd, zonder dat er enige verdere actie nodig is van de organiserende clubs (dus geen formulier ingeven of via de WWSV-link ledendatabase ze ingeven). WWSV zal monitoren voor misbruiken (vb. sportkampen die als een reeks initiaties zouden staan, of daglidmaatschappen die onder initiatie worden doorgegeven en niet onder "recreatie"). Bij een ongeval aangifte kunnen wij bevestigen dat deze wel of niet in de IKwatersport database staat.

•    Voor elk aanbod onder alle andere categorieën (recreatie, competitie, sportkamp, bijscholing en training) wordt wel de premie aangerekend. Hiervoor moeten de clubs geen verdere actie ondernemen, dus NIET via het formulier werken of via onze leden database WWSV-link (= een administratieve vereenvoudiging voor de clubs). Op regelmatige tijdstippen zal WWSV de premie naar de club factureren op basis van een export uit de IKwatersport database, waar per club het overzicht van namen en dagen staat.

Als club ben je zelf verantwoordelijk om te zorgen dat enkel de deelnemers die effectief aanwezig waren op een evenement op IKwatersport staan i.f.v. de facturatie van tijdelijk verzekerden.

PREMIEBESTANDDELEN

- voor een ééndagsorganisatie:
 (verplichte registratie voor de aanvang van de activiteit)
€ 1,10 per deelnemer zeilen/surfen
€ 2,20 per deelnemer kitesurfen
€ 4,40 per dagverzekering kitesurfen (Rode Lycra)

- voor organisatie van max. 1 week:
(verplichte registratie ten laatste 24 uur na aanvang van de activiteit)
€ 3,35 per deelnemer zeilen/surfen
€ 6,65 per deelnemer kitesurfen
€ 13,30 per verzekering kitesurfen (Rode Lycra)

- voor organisaties tot max. 3 weken:
(verplichte registratie ten laatste 24 uur na aanvang van de activiteit)
€ 6,65 per deelnemer zeilen/surfen
€ 13,30 per deelnemer kitesurfen
€ 26,65 per verzekering kitesurfen (Rode Lycra)

Mail: info@wwsv.be
Tel: 09/243.11.20
Post: WWSV, Zuiderlaan 13, 9000 GENT
De te betalen premie zal via WWSV-facturatie gebeuren.
 

Tijdelijke risico's andere sportactiviteiten en sportpromotie voor cursisten:

Dit omvat activiteiten die niet tot de sporttak behoren: vb.: bosloop, mountainbiken, ... 

Het formulier kunt u hier vinden.