ICC - INTERNATIONAL CERTIFICATE OF COMPETENCE

AANVRAAG ICC
klik hier

1. Situering

Waarom? Pleziervaarders die houder zijn van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs ondervinden vaak moeilijkheden in het buitenland om hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren. Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart, dat in de meeste Europese landen wordt erkend en aan deze problematiek een oplossing geeft. Een ICC is geen vervanging van het Belgische nationale stuurbrevet. 
Voor wie bestemd? Het ICC kan worden afgeleverd aan Belgen of aan personen die in België een officieel verblijfadres hebben.
Hoe bekomen? Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs te beschikken en een aanvraag in te dienen bij de daarvoor door de overheid aangewezen organisaties....
Onze organisatie, WWSV, is één van deze aangewezen organisaties.

Vraag op tijd uw ICC aan! - de leveringstermijn is gemiddeld 6 weken. 

Meer informatie over het ICC, vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer, door het aanklikken van deze link.

2. Aanvraag ICC

Voor de aanvraag van een ICC volgt u de volgende stappen:

2.1. Aanvraag:
Voor de aanvraag dient u uitsluitend gebruik te maken van volgende link: AANVRAAG ICC

  • U dient zich te registreren met uw identiteitskaart of via Itsme en dan de verdere stappen te volgen. 

2.2. Betaling van de som van 75 euro op rekeningnummer 390-0963687-47 van
WWSV, Zuiderlaan 13, 9000 Gent (IBAN: BE22 3900 9636 8747, BIC: BBRUBEBB met vermelding van ICC + uw volledige naam.

2.3. Indien het dossier volledig is en wij de betaling ontvangen hebben
wordt de aanvraag elektronisch naar de FOD Mobiliteit doorgestuurd, die na goedkeuring de kaartfirma opdracht geeft om het ICC kaartje op bankkaartformaat af te drukken.

2.4. WWSV zorgt ervoor dat het kaartje bij u, de aanvrager terechtkomt.
Deze service geldt niet enkel voor WWSV -leden, maar wordt aangeboden aan iedereen die een ICC wenst te bekomen en aan dezelfde voorwaarden.

3. Model ICC (specimen)

 

 

4. Overzicht nationale vaarbevoegdheidsbewijzen

Overzicht van welke nationale vaarbevoegdheidsbewijzen in aanmerking komen.

5. Duplicaat ICC

Bij verlies of beschadiging van uw ICC kan u via volgende link een duplicaat aanvragen. Belangrijk dat u aanduidt dat u reeds over een ICC beschikt en dan de stappen verder doorlopen. 
Betaling van de som van 75 euro op rekeningnummer van WWSV:

Zuiderlaan 13, 9000 Gent
IBAN: BE22 3900 9636 8747
BIC: BBRUBEBB
Vermelding: duplicaat ICC + volledige naam.