Algemene info initiatoropleiding

Een initiator opleiding omvat het eerste niveau van training geven. Door het volgen van deze cursus leert de cursist, naast de algemene doelstellingen, de basistechnieken van het zeilen of surfen aan beginnende zeilers / surfers. In de opleidingsstramienen vind je verdere informatie terug omtrent de TOELATINGSVOORWAARDEN, DOELSTELLINGEN, eventuele VRIJSTELLINGEN en INHOUD van de verschillende modules en opleidingen.

Meer info bij opleiding@wwsv.be

Update 20 januari 2021: De algemene gedeeltes op 6-7 februari en 27-28 februari zullen online doorgaan en niet op locatie (Brugge & Willebroek). Examens worden ook online afgenomen. Een extra algemeen gedeelte wordt voorzien op 13-14 maart dat ook online zal plaatsvinden en een tweede extra algemeen gedeelte op 1-2 mei (voorlopig gepland) te Sport Vlaanderen Nieuwpoort. 

Update 7 februari 2021: Het algemene gedeelte op 6-7 februari en 27-28 februari is volzet. Gelieve in te schrijven voor het algemene gedeelte op 13-14 maart of 1-2 mei. De cursisten die de opleiding zwaardboten in de zomervakantie bij Sport Vlaanderen Nieuwpoort en/of initiator kitesurfen te Surfing Elephant in oktober volgen, worden vriendelijk verzocht in te schrijven voor de cursus van 1-2 mei! 

Schrijf hier in voor module 1 op 13-14 maart: https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=92784&opleidingId=1166#​  Inschrijven voor deze data kan enkel via die link. Je zal zien dat deze module hoort bij de cursus Windsurfen. Geen paniek, je kan je daar ook enkel inschrijven voor module 1 (het algemene gedeelte) en vervolgens zoeken naar module 2 en module 3 die allebei specifiek zijn voor een andere wind- en watersport. Onze algemene gedeeltes worden zoveel mogelijk gegeven met de focus op al onze wind- en watersportdisciplines (golfsurfen, kitesurfen, windsurfen, catamaran, zeezeilen, zwaardboten, zeilwagenrijden,...)  

Update 30 maart 2021De Vlaamse Trainersschool kondigde onlangs aan dat de huidige maatregelen voor VTS-cursussen blijven gelden tot en met minstens 25 april 2021 (vermoedelijk wordt dit nog verlengd naar 1 mei). Er kunnen dus geen fysieke lessen, examens of herexamens in de paasvakantie (outdoor noch indoor) georganiseerd worden. Specifiek voor onze sporttak zullen alle initiatoropleidingen die gepland stonden in de paasvakantie of voor 1 mei, gedeeltelijk online plaatsvinden. Zoveel mogelijk vakken uit module 2 worden online gegeven op 1 gezamenlijk moment. Alle vakken uit module 3 en 4 zijn vakken die fysiek moeten doorgaan en uitgesteld worden naar een latere, nog ongekende, datum. 

BELANGRIJK: Deadline inschrijvingen ligt één week voor de start van het gedeelte!
 

Overzicht opleidingen 2021

Initiator Zeilwagenrijden 2021

Module 2&3: momenteel uitgesteld omwille van coronamaatregelen, gaat door bij ZC De Krab De Panne. Meer info - contacteer benny@wwsv.be

Lessenrooster volgt later.
Opleidingsstramien: klik HIER

Initiator Zwaardboten 2021

Cursus 1 te RBSC Heusden :
Module 2&3 gaan door op 24-25 april, 1-2 mei, 8 mei te RBSC Heusden.  
Cursus 2 te Sport Vlaanderen Nieuwpoort:
Module 2&3 gaan door van 12 tot 16 april 2021(tweede week van de Paasvakantie) te Sport Vlaanderen Nieuwpoort

Cursus 3 te Sport Vlaanderen Nieuwpoort:
Module 1: 1-2 mei 
Module 2&3 gaan door van 12 tot 16 juli 2021 te Sport Vlaanderen Nieuwpoort
 
Lessenroosters volgen later.
Opleidingsstramien: klik HIER

Initiator Catamaran 2021 - VOLZET

Twee opleidingen in de tweede week van de paasvakantie op twee verschillende locaties:
Cursus 1 Anemos Knokke Heist:
Module 2&3 gaan door van 12 tot 16 april 2021 (tweede week van de Paasvakantie) te Anemos Heist

Cursus 2 SYCOD Oostduinkerke 
Module 2&3 gaan door van 12 tot 16 april 2021 (tweede week van de Paasvakantie) te SYCOD

Lessenroosters volgen later.
Opleidingsstramien: klik HIER

Initiator Windsurfen 2021

Cursus 1 ZS Gavermeer:
Module 2&3 gaan door van 12 tot 16 april 2021 (tweede week van de Paasvakantie) te ZS Gavermeer

Cursus 2 Schulensmeer Lummen:
Module 2&3 gaan door op verschillende zondagen startende op 21/03,28/03, 25/04, 2/05, 9/05 te Schulensmeer. 

Cursus 3 Sport Vlaanderen Nieuwpoort:
Module 2&3 gaan door van 5 tot 9 april 2021 (eerste week van de paasvakantie)

Lessenroosters volgen later.
Opleidingsstramien: klik HIER

Initiator Kitesurfen 2021

Cursus 1: SYCOD Oostduinkerke & Surfclub Windekind (voorjaar):
Module 2&3 gaan door van 12 tot 16 april te SYCOD & Surfclub Windekind

Cursus 2: Surfing Elephant Wenduine (najaar):
Module 1: 1-2 mei
Module 2&3 gaan door in oktober van za 4 & zo 5 september, zo 12 september, za 18 & zo 19 september te Surfing Elephant

Lessenroosters volgen later
Opleidingsstramien: klik HIER

Initiator Golfsurfen 2021 - VOLZET

Module 2&3 gaan door van 12-16 april te Surfers Paradise Knokke

Lessenrooster volgt later.
Opleidingsstramien: klik HIER

Initiator Zeezeilen 2021

Module 1: 6-7 februari online
Module 2: 9/2 + 16/2 + 23/2 + 2/3 te Gent: 18h45 tot 22h
                13/02 + 13/03  te Gistel: 9h30 tot 17h
Mod 3 :  Nieuwpoort
06/03 - 10-18h
14/03- 10-18h
20/03- 10-18h
21/03- 10-18h
27/03- 10-18h
28/03- 10-18h
10/04- 10-18h

Lessenrooster volgt later.
Opleidingsstramien: klik HIER

Waar kan ik mij inschrijven?

Inschrijven kan via de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/vts > Opleidingen en bijscholingen > Vind een VTS-opleiding op jouw maat of via de VTS-app > MijnVTS > Opleidingsaanbod .

Info in verband met mijn stage (module 4):

De procedure om stage te kunnen volgen in een bepaalde club als het indienen van een volledige rapportering is sinds kort veranderd.
In de handleiding voor de stageopdracht vind je meer info die nuttig is voor zowel de stagiair, de club als de stagebegeleider.
Het belangrijkste om te weten is dat de stageopdracht een omvang moet hebben van minstens 5 dagen (40u) en dit in een club (bij voorkeur niet de eigen club) met een erkende stagebegeleider (= bachelor of master lichamelijke opvoeding of een gediplomeerde Instructeur B/Hoofdmonitor of Trainer B in de betrokken discipline).

Stappenplan voor stage:
1) Zoek een stageplaats en stagebegeleider uit deze lijst en neem contact op met hen om te vragen wanneer je stage kan doen en wie jou stagebegeleider is: Stageplaatsen en stagebegeleiders 2021
2)  Aanvraag van een stageplaats verzenden naar opleiding@wwsv.be. Als antwoord ontvang je al dan niet een goedkeuring van je stageaanvraag.
3) Tijdens je stage hou je een stagelogboek bij. Hierin staan je op voorhand gemaakte lesvoorbereidingen, tips die je meekrijgt van je begeleider en bijhorende evaluatieformulieren. Daarnaast maak je ook gebruik van een reflectieboekje. Dit boekje gebruik je om te reflecteren over de les die je gaf. Je doet dit best onmiddellijjk na de lesdag, zo kan je tips en punten waarop je moet letten al meenemen voor de volgende dag. Meer info over het reflectieboekje vind je hier.
4) Na je stage verzend je je stagelogboek inclusief evaluatieformulieren naar opleiding@wwsv.be.
5) Je ontvangt een officiële bevestiging of je al dan niet geslaagd bent. Deze info wordt ook doorgegeven aan de Vlaamse Trainersschool.
6) Op het einde van het jaar volgt er een diploma-uitreiking. Normaal gezien vindt deze plaats in het Huis van de Sport in Gent (afhankelijk van de corona-maatregelen). 

De rest lees je best volledig na in de handleiding voor de stageopdracht voor je aan de slag gaat als stagiair of aangesteld bent als stagebegeleider!

Nuttige info:

Voor de initiatoropleidingen worden enkele toelatingsvoorwaarden gesteld. De eerste algemene toelatingsvoorwaarde is 17 jaar worden in het jaar dat de cursus plaatsvindt. Voor meer info hierrond kan je de opleidingsstramienen raadplegen. Voorbeeld: voor de initiator golfsurfen moet je beschikken over "het internationaal surfpaspoort". Dit kan je bekomen na het volgen van een surfkamp of lessenreeks in één van de surfclubs die aangesloten zijn bij Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV).

Evaluatieformulier praktijk didactiek
Eindevaluatie initiator zeilen
Stagelogboek Zwaardboten-Catamaran
- Stagelogboek Wind- Golf en Kitesurfen

#algemeengedeelte #VTS #opleidingen #initiator #cursus #module1 #module2 #module3 #module4 #stage