TARIEVEN

Werkend lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan werkend of effectief lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Wind & Watersport Vlaanderen vzw.
Toegetreden lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan toegetreden lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Wind & Watersport Vlaanderen vzw.

WWSV Ledenbijdrage 2019

  • Hoofdlid: 19,30 €
  • Gezinslid op hetzelfde adres: 4,80 €
  • Jeugdlid op 01/01/2019 jonger dan 26 jaar: 9,70 €
  • De extra verzekering voor Kitesurfers blijft ongewijzigd en bedraagt €5,00.
  • De extra verzekering voor recreatieve zeilwagenrijders bedraagt € 1,54 en € 12,96 voor competitie zeilwagenrijders.
  • Lidgeld en verzekering worden steeds afgesloten voor de periode van 1 jaar (van 01 januari t.e.m. 31 december).
  • In het begin van het jaar wordt er naar de clubs een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 75 % van de bijdrage van het jaar voordien. De voorschotfactuur moet uiterlijk tegen 31 mei betaald worden.

Uiteraard staan wij steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen hierover.

Indien u lid wenst te worden stuur een mailtje naar info@wwsv.be