TARIEVEN

Werkend lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan werkend of effectief lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Wind & Watersport Vlaanderen vzw.

Toegetreden lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan toegetreden lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Wind & Watersport Vlaanderen vzw.

WWSV Ledenbijdrage 2020

  • Hoofdlid: 19,40 €
  • Gezinslid op hetzelfde adres: 4,90 €
  • Jeugdlid op 01/01/2020 jonger dan 26 jaar: 9,70 €
  • De extra verzekering voor Kitesurfers bedraagt €5,30.
  • De extra verzekering voor recreatieve zeilwagenrijders bedraagt € 1,65 en € 13,70 voor competitie zeilwagenrijders.
  • Lidgeld en verzekering worden steeds afgesloten voor de periode van 1 jaar (van 01 januari t.e.m. 31 december).
  • In het begin van het jaar wordt er naar de clubs een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 75 % van de bijdrage van het jaar voordien. De voorschotfactuur moet uiterlijk tegen 31 mei betaald worden.

WWSV Ledenbijdrage 2021

  • Hoofdlid: 22,40 €
  • Gezinslid op hetzelfde adres: 7,90 €
  • Jeugdlid op 01/01/2021 jonger dan 26 jaar: 12,70 €

De bovenvermelde bedragen worden eind 2020 nog geïndexeerd.
 


Uiteraard staan wij steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen hierover.

Indien u lid wenst te worden stuur een mailtje naar info@wwsv.be