VYF-VVW labels

VYF kwaliteitslabel vergadering 2016 de foto's en de prijzen!

VYF kwaliteitslabel vergadering 2016 de foto's en de prijzen!

Op woensdag 9 november verzamelden 23 VYF clubs in het Huis van de Sport Gent voor de jaarlijkse uitreiking van de VYF kwaliteitslabels. Voor het tot de verdeling van de kwalteitslabels "erkende jeugd zeil/surf school" en "erkende jeugd trainingsclub".

Dimtri Dumery en Tommy Maenhaut gaven toelichting over het VTS aanbod 2017.

Hoogtepunt van de avond was het uitreiken van de subsidies voor een totaalbedrag van €43 941,44 voorafgegaan met de voorstelling van de spelregels voor 2017. Bekijk de fotoreportage van de VYF labelvergadering, en lees de presentaties nog eens na van

Meer info over de VYF labels online »

Inleiding VYF kwaliteitslabels 2017

De VYF - VVW vzw (de nieuwe fusie federatie vanaf 01/01/2017 tussen de tot 31/12/2016 unisportfederatie VYF en recreatieve federatie VVW) wil blijvend, extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen met de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en op het vlak van participatie te verhogen.
Door deze fusie, komt ook discipline zeilwagenrijden (strandzeilen) binnen onze federatie.

 

Doelstelling

Met het jeugdsportfonds wenst de VYF-VVW de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

 

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds komt tot stand dankzij de steun (=subsidiebedrag) van de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen. Bovenop dit subsidiebedrag dient de VYF-VVW 25% van het toegekende subsidiebedrag van Sport.Vlaanderen via eigen middelen extra in het jeugdsportfonds te investeren.
De verdeling van het jeugdsportfonds gebeurt als volgt:
- 88% komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement.
- 12% kan door VYF-VVW gebruikt worden voor de overhead kosten nodig om het project te doen slagen.

Een jeugdsportproject indienen

Elke erkende VYF/VVW-club/basis kan een jeugdproject indienen.

Een club/basis kan een jeugdsportproject indienen aan de hand van het daartoe bestemde inschrijfformulier. De inschrijving dient te gebeuren vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt. 

Inschrijvingsformulier VYF LABELS 2017

Naam club: (*)
Verantwoordelijke jeugdsportproject: (*)
E-mail: (*)
Heeft deelgenomen aan het jeugdsportproject: in 2015
in 2016
Schrijft de club in voor deelname aan de VYF labels 2017: (*)