Tarieven

Werkend lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan werkend of effectief lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Yachting Federatie vzw.

Toegetreden lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan toegetreden lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Yachting Federatie vzw.

Bijdrage door de clubs aan de VYF

 

Per adres

Per sportbeoefenaar

VYF Bijdrage

€ 12,85

 

VYF Verzekering

 

€ 4,30

VYF Kiteverzekering

 

€ 5,00 extra

Lidgeld en verzekering worden steeds afgesloten voor de periode van 1 jaar (van 01 januari t.e.m. 31 december).

In het begin van het jaar wordt er naar de clubs een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 75 % van de bijdrage van het jaar voordien. De voorschotfactuur moet uiterlijk tegen 31 mei betaald worden.

VYF-VVW ledenbijdrage 2017 voor VVW-clubs

Zoals beslist door de Algemene Vergadering van VVW-Recrea dd. 19/03/2011 kan de bijdrage jaarlijks geïndexeerd worden. De ledenbijdragen voor 2017 zullen als volgt berekend worden:

Families (max. 4 pers.) betalen € 26,99 en extra gezinsleden betalen € 5,39
Individuele leden betalen € 14,99
Jeugdleden (tot 18j.) betalen € 12,82

De extra verzekering voor kitesurfers bedraagt € 4,63. Deze voor recreatieve zeilwagenrijders € 1,54 en € 12,96 voor competitie zeilwagenrijders.

Uiteraard staan wij steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen hierover. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap

Aanvraagformulier voor aansluiting bij de VYF vzw

Naam: (*)
Functie:
Club: (*)
Adres: (*)
E-mail: (*)
Telefoon: (*)
Wenst aan te sluiten bij de Vlaamse Yachting Federatie vzw: JA
NEEN
Vraag een verantwoordelijke contact met me op te nemen: JA
NEEN
Gelieve deze tekst over te nemen:
 

(*) verplicht in te vullen