Cruiser Rating

Het betaalbaar ratingsysteem: cruiserrating

Wind en Watersport Vlaanderen nodigt wij de zeilers graag uit om deel te nemen aan de zeilwedstrijden, die worden georganiseerd langsheen de Belgische kust.

Hiervoor voorziet de overkoepelende werkgroep zeezeilen een betaalbaar ratingsysteem: cruiserrating

De technische commissie heeft de formule verder uitgewerkt en verfijnd zodat een aantal moeilijke parameters nauwkeuriger kunnen worden gecontroleerd. Het aanvraagformulier blijft eenvoudig en veronderstelt van elke deelnemer de nodige fairplay.

Namens de cruiserrating commissie wensen wij nogmaals te benadrukken dat een  CR-meetbrief bestemd is voor schepen die wensen kennis te maken met het wedstrijdzeilen en die op een recreatieve wijze wensen deel te nemen aan een sportief gebeuren. Het is aldus niet de bedoeling dat wedstrijdschepen met specifieke bemanningen en een uitvoerige zeilgarderobe zich komen mengen, met alle mogelijke goede intenties, tussen de specifieke doelgroep van de CR-meetbrief.

Er wordt getracht, o.a. middels de samenwerking met het ONZK een uitsplitsing te garanderen zodat de wedstrijdzeiler zich gepast kan meten binnen de IRC-formule.

De cruiserratingcommissie zal geen meetbrieven afleveren aan schepen die niet beantwoorden aan de modaliteiten zoals vermeld in het CR-reglement. (geen zeereling, geen zeewaardigheid, geen leefbaar interieur, etc...)

Bepaalde zeiljachten zullen worden toegelaten, ware het met een gepenaliseerde rating, indien zij beantwoorden aan een aantal vaste karakteristieken, zoals bijvoorbeeld: drie dl zeilen, carbonuitvoering, carbonmast, overmaatse uitbouw van zeilmast keelconstructie etc..

Ook hier zullen de schippers particulier worden aangeschreven met het vriendelijk verzoek te opteren voor de IRC-wedstrijdkalender en de spirit en het gedachtegoed van de instap handicapklasse te respecteren.

De beide watersportverbonden betrachten een groei zowel van het recreatief wedstrijdveld als van het zuiver wedstrijdgebeuren.

Alle info op http://www.cruiserrating.be/ of via deze link