Erkende WWSV club

Label erkende VYF/VVW-club

1

DE CLUB HEEFT EEN VZW-STRUCTUUR

2

DE CLUB SLUIT HAAR LEDEN AAN CONFORM HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VYF/VVW

3

DE CLUB BEZORGT HAAR STATUTEN AAN DE VYF EN DE AANVRAAG TOT AANSLUITING WORDT GOEDGEKEURD DOOR ALGEMENE VERGADERING VYF/VVW VZW

Iedere VYF club is een erkende VYF club.

Je label erkende VYF club dien je wel zelf aan te vragen door een mailtje te sturen naar an@vyf-vvw.be