Clubservice

VYF-VVW Ondersteuning

VYF-VVW Ondersteuning

Naast de eigen administratie van de federatie stelt de VYF-VVW haar diensten ter beschikking van de watersport en voor de aangesloten clubs en haar leden.

Watersporters (ook niet-leden) kunnen op het VYF-VVW secretariaat terecht voor:

- alle vragen ivm watersport
- alle vragen ivm het Examen Stuurbrevet/Vaarbewijs
- alle vragen ivm meetbrieven
- alle vragen ivm scholing, recreatie, competitie en topsport
- verkoop handleidingen en nautische boeken

Clubs en hun leden kunnen steeds op het VYF-VVW secretariaat terecht voor:

- Administratieve ondersteuning: verzekering, VZW-wetgeving, BTW-problematiek,
boekhouding, milieunormen, nautische documenten,...
- Sportieve ondersteuning: materiaal, begeleiding evenementen, opleidingen,
bijscholingen, handleidingen, pasjes, organisatie wedstrijden,...
- Maatbegeleiding op afspraak

Voor deze service kunt u terecht op het VYF-VVW secretariaat alle werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

VYF-VVW vzw
Zuiderlaan 13
B - 9000 Gent
0032 (0) 9 243.11.20 (Tel)
0032 (0) 9 243.11.39 (Fax)
info@vyf-vvw.be

 

Dynamo Project

Dynamo Project

Naast de ondersteuning die de VYF clubs genieten vanwege het VYF secretariaat kunnen zij omwille van hun aansluiting bij VYF gebruik maken van de brochures, tools, vormingen, opleidingen en individuele begeleidingstrajecten van het Dynamo Project.

De hoofdopdrachten van het Dynamo Project zijn:

- Informatie verstrekken onder de vorm van
gebruiksvriendelijke brochures flyers, of tools.

- documentatiecentrum en centraal aanspreekpunt zijn voor sportclubs; de helpdesk. 

- managementvormingen en bijscholingen organiseren.

- individuele ondersteuning voorzien.

Dynamo Project focust zich dus louter op managementondersteuning van sportclubs. Sporttechnische ondersteuning behoort dus niet tot de kerntaak van Dynamo Project.

Meer informatie kunt u hier vinden

 

Http://www.dynamoproject.be/ »