A-brevet

INLEIDING

Het A-brevet is een nationaal bekwaamheidsbrevet voor zwaardboten tot 20m² zeiloppervlak en garandeert een basiskennis van praktijk en theorie.

Het A-brevet is enerzijds een afsluiting van je basisgraden zeilen-zwaardboten en anderzijds is dit de instap van een carrière als lesgever. Het brevet geldt namelijk als toelatingsvoorwaarde voor de cursussen kaderopleiding (initiator zwaardboten) in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.

Wedstrijdzeilers kunnen sinds kort een aanvraag indienen tot vrijstelling van het A-brevet. De aanvraag kan je hier vinden vinden en invullen. Graag terugsturen naar sara@wwsv.be .

INHOUD

Het A-brevet omvat zowel een theoretisch als een praktisch examen.

De theoretische proef is een schriftelijk examen die VOOR de praktijk dient afgelegd te worden en waar de kennis van de inhoud van het cursusboek "Zeilen, van Basis tot A-brevet" nagegaan wordt. Het cursusboek is te verkrijgen bij de federatie en de zeilscholen.

De praktische proef gaat uiteraard door op het water, waar de kandidaat moet bewijzen dat hij/zij kan zeilen met een sloepgetuigde boot tot 20m² zeiloppervlak.

Inhoud:

  • veiligheid - man over boord
  • oprichten gekapseide boot
  • terminologie
  • op- en aftuigen
  • koersen en zeilstanden
  • zeilmanoevres
  • theorie van het zeilen
  • reglementen
  • schiemanswerk

INSCHRIJVEN: de data voor 2017 staan  online 

www.a-brevet.be

-> THEORIE

Inschrijven voor theorie doe je via de website van het A-brevet waar je kiest waar en wanneer je het examen wil afleggen.

-> PRAKTIJK

Inschrijven voor praktijk doe je rechtsreeks bij de organiserende club. Raadpleeg de website voor de juiste data en plaatsen! Sommige clubs geven ook voorbereidingscursussen om de kans op slagen te doen stijgen!

ZEILCOMMISSIE

De zeilcommissie 2014 vond plaats op 10 januari 2015.

Bekijk hier de presentatie.